Politikk

SV krever settestatsråd for justisminister Jøran Kallmyr i UDI-saker

– Statsministeren må oppnevne en settestatsråd til å lede UDI så lenge justisministerens au pair er til behandling i UDI, sier SVs justispolitiske talsperson, Petter Eide.

SVs Petter Eide ber statsminister Erna Solberg oppnevne en settestatsråd for justisminister Jøran Kallmyr i ledelsen av UDI.
 • Thomas Spence
 • Solveig Ruud
  Journalist
 • Alf Ole Ask
  Journalist
 • Eirik Husøy
  Journalist

– Kallmyr opptrer ikke lenger som leder for UDI. Han prosederer sin egen private sak overfor UDI, som han skal lede, sier Petter Eide.

Mandag vil han sende et skriftlig spørsmål til statsministeren med ønske om at hun oppnevner settestatsråd. En settestatsråd oppnevnes av Kongen i statsråd. Derfor henvender Eide seg til statsministeren selv. Eide mener Kallmyr har «rotet til en omfattende rolleblanding» og «tilbyr nå en løsning til statsministeren for å rydde opp».

 • Les intervjuet med Kallmyr om au pairen: Barna våre hadde flere plikter enn henne

– Justisminister Kallmyr må tas av ansvaret for Utlendingsdirektoratet så lenge denne saken er til behandling i UDI. Han kan ikke lede UDI så lenge han prosederer egen sak mot UDI, går ut i offentligheten og sier seg uenig og sier at de har gjort feil.

– Han har trådt over en grense fra å være leder av UDI til å bli klient. Han kan ikke lede UDI så lenge han er så sterkt privat engasjert overfor UDI, sier Eide.

Aftenposten avslørte onsdag at UDI har avslått oppholdstillatelsen til Kallmyrs au pair. 9. mai fikk hun med en dags varsel beskjed om å forlate Norge.

Kallmyr: Jobbet ikke før 12. oktober

Au pairen flyttet inn hos Kallmyr 22. august fra en annen vertsfamilie. Først 12. oktober fikk hun levert endelig søknad i møte hos politiet.

UDI mener at au pairen ikke hadde lov å flytte inn hos Kallmyr før søknaden var endelig levert. UDI mener også at au pairen har utført arbeide i hjemmet før 12. oktober. Det er i tilfelle ulovlig. Kallmyr nekter for at hun utførte noe som helst arbeid før 12. oktober.

Jøran Kallmyr er justisminister med ansvar for UDI.

– Kallmyr har nå begge bena i privatsfæren overfor UDI. Han gjør det vanskelig for UDI når han opptrer slik. UDI må ledes av kommunalministeren eller en annen statsråd så lenge denne saken er til behandling, sier Eide.

– Justisministeren har bedt om en habilitetsvurdering av seg selv med hensyn til au pair-saker?

– Jeg diskuterer ikke hans habilitet i egen sak. Det er helt åpenbart at han ikke kan gå inn i den. Men det gjør han jo ved prosedere i offentligheten. Den eneste løsningen er at statsministeren gir ansvaret for UDI til en annen statsråd. Det er vanskelig for UDIs ledelse å saksbehandle egen sjef.

I en kort kommentar svarer Statsministerens kontor (SMK) at Kallmyr avventer habilitetsvurderingen.

«Statsministerens kontor er informert om at justisministeren har bedt om å få sin habilitet vurdert av lovavdelingen, og han vil innrette seg etter deres vurdering», skriver statssekretær Rune Alstadsæter i en tekstmelding søndag formiddag.

Utover det hadde ikke SMK noen kommentar til Eides utspill søndag.

– Umulig situasjon hvis han blir anmeldt til politiet

– Kallmyr sier at dette formelt er en sak mellom au pairen og UDI?

– Det er å skyve ansvaret over på en ung kvinne. Han som justisminister og jurist må være klar over at det er regler han må følge. UDI undersøker om han har brutt regelverket, sier Eide.

– Hva hvis konklusjonen blir at justisministeren har brutt regelverket?

– Da må statsministeren vurdere om han har hennes tillit. Men det vil jeg ikke spekulere på nå.

– Hva om Kallmyr blir anmeldt til politiet?

– Da blir det en nesten umulig politisk situasjon. Men det er for tidlig å konkludere. Jeg tilbyr en løsning slik at statsministeren kan ordne opp og UDI slipper å forholde seg til ham som sjef. Hvis han har opptrådt i tråd med regelverket, kan han ta opp igjen ansvaret for UDI når saken er ferdig behandlet.

Professor: Kallmyr må få lov til å forsvare seg

Eide hevder at Kallmyr «prosederer sin egen sak» selv om han formelt ikke er part i saken mellom au pairen og UDI. Eivind Smith, professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo, gir likevel Eide medhold i at justisministeren har en aktiv rolle i saken.

– Men det må han jo få lov til ettersom saken, part eller ikke, berører ham som privatperson og mediene nokså aktivt spør. Han har også rett i at han ville vært inhabil som statsråd i denne saken, men den vil han jo aldri få befatning med, sier Smith.

Smith viser til at departementet og statsråden ikke kan instruere i saker som behandles og avgjøres i UDI, selv om UDI er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet. Det betyr at Kallmyr ikke vil ha noe med den enkelte saken å gjøre i kraft av sin posisjon som justisminister.

For UDI er denne saken å regne som «pølse i slaktetiden», ifølge Smith.

– Dette er bare en enkelt sak blant mange tusen for dem, sier han.

UDI: Kun uformell kontakt med embetsverket

UDIs direktør Frode Forfang kan ikke si «sikkert når saken er ferdig».

– Vi prøver å få gjort det så fort som mulig, sier han.

– Har du hatt kontakt med Justisdepartementet eller Statsministerens kontor i denne saken?

– Vi har bare hatt en kort uformell kontakt med embetsverket i Justisdepartementet, som konkluderte med at vi ikke skal ha noe mer kontakt i denne saken. Og vi varslet dem om blogginnlegget samtidig som det ble publisert.

Norsk politikk

Nyhetsbrev En gang i uken gir vår politiske redaktør Kjetil B. Alstadheim deg sitt perspektiv på det viktigste som har skjedd i maktens korridorer.

Les mer om

 1. Utlendingsdirektoratet (UDI)
 2. Jøran Kallmyr
 3. Au pair