Politikk

Ap mener Frp vil fjerne Fornebubanen og bybanen i Bergen fra bypakkene

– Frp profilerer seg som et ensidig veiparti, er Aps Sverre Myrlis dom over vedtaket i Frps landsstyret.

Aps Sverre Myrli mener Frps vedtak er uklart på flere punkter og at samferdselsminister Jon Georg Dale får en tøff oppgave å få regjeringen med på dette.
 • Alf Ole Ask
  Journalist
 • Solveig Ruud
  Journalist

Opposisjonen i Stortinget mener at Frps krav ikke kan være mulig for Venstre å svelge.

– Det meste rundt dette vedtaket er uklart, sier Aps transportpolitiske talsperson Sverre Myrli som mener at med alt bråket på forhånd og landsmøtevedtaket om å slette 100 milliarder i bompengegjeld, er Frp «opp som en løve og ned som en skinnfell,» med onsdagens vedtak.

Frps enstemmige landsstyrevedtak er i seks punkter:

 • Stopp i nye bypakker
 • Kutte kostnadene i eksisterende bypakker
 • Fortsette slettingen av bompengegjeld
 • Være tydelige på at de er imot veiprising
 • Endre nullvekstmålet for biltrafikk i byer
 • Når staten bidrar med penger til byområdene, må det stilles strengere krav til egenandeler fra lokale myndigheter.

Aps Myrli sier det er uklart hva Frp mener, når det sier stopp i nye bypakker.

– Det er bypakker for de fire store byene, og det er bestemt at fem andre som Kristiansand-regionen, Tromsø, Nedre Glomma, Drammen, Grenland kan få det. Alle disse er ikke undertegnet. Vil man stanse dette eller er det bypakker utover de ni man snakker om, spør Myrli.

Han viser til at Bodø, Ålesund og Tønsberg er eksempler på andre byer som har ønsket slike avtaler der en har et spleiselag mellom staten og lokale myndigheter, for å ha nullvekst i biltrafikk og øke sykkel- og kollektivbruk.

Myrli stiller også spørsmål ved hva er det Frp mener når det vil kutte kostnader i eksisterende bypakker.

Fjerner kollektivprosjektene

– Vi har sett utspill der en vil ta ut kollektivprosjektene. Det betyr nei til Fornebu-bane i Oslo og ikke utvidet bybane i Bergen. Det vil sette oss 20 år tilbake i tid. Kan virkelig Venstre være med på noe slikt, spør Ap-representanten, som legger til at Frp nå profilerer seg som et ensidig veiparti.

Et av kravene er sletting av bompengegjeld.

– I statsbudsjettet og i revidert har man lagt inn 700 hundre millioner, men dersom en skal gjøre noe som monner kreves det flere 10-talls milliarder. Lykke til med slik budsjettbehandling, sier Myrli.

– Kravet om å endre nullvekstmålet, er et annet krav jeg ikke kan forstå at Venstre vil godta. Utgangspunktet for byavtalene er at biltrafikken ikke skal øke, sier han og viser til hva som står i Nasjonal transportplan.

SV: Imot Frps bompenger

SVs nestleder Torgeir Knag Fylkesnes sier at det eneste konkrete resultat av krisemøtet er at Frp fremdeles vil sørge for å stemme gjennom 15 nye bompengemilliarder før sommeren.
– Frp truer med å kutte i miljøtiltakene i byene, rett etter at SSB varslet økning i klimautslippene i Norge. Vi forventer at Erna Solberg legger den ballen død umiddelbart, sier han, og minner om at SV har stemt imot mange av de store bompengeprosjektene som Frp har stemt for.

Les mer om

 1. Nasjonal Transportplan
 2. Bompenger
 3. Oslopolitikken