Politikk

Høyre dropper karakterer fra 5. klasse

– Det er rett og slett for tidlig, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) og skrinlegger en het potet i skolepolitikken. Han vil også ha mer statlig styring av skoleutviklingen.

Femteklassingene Frøya Flåten Ekroll og Kristian Andenæs Axelsen på Hosle barneskole.
 • Robert Gjerde
  Journalist
Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen er i ferd med å meisle ut Høyres skolepolitikk for 2017-2021 og lanserer flere store reformer i dette intervjuet.
Femteklassingene Frøya Flåten Ekroll og Kristian Andenæs Axelsen på Hosle barneskole syns karakterer ville vært litt spennende, men at femteklasse kanskje er litt tidlig. Nå går Høyre bort fra sitt standpunkt om å innføre karakterer allerede på barneskolen.

– Karakterer ville vært litt gøy. Da ville jeg visst mer hva jeg måtte jobbe mer med, mener Frøya Flåten Ekroll (10). Sammen med Kristian Andenæs Axelsen (10) troppet hun opp på Hosle barneskole i Bærum mandag.

Kristian syns i hvert fall det ville vært bra med karakterer fra sjette klasse. Begge er enige om at det litt dumme med karakterer på barneskolen er at man lett kan bli skuffet selv om man har jobbet så hardt man bare kan.

– Men det blir topp å få karakterer på ungdomsskolen, sier begge to.

– Det er for tidlig

For fire år siden vedtok Høyre at de vil innføre karakterer fra 5. klasse. I dag får norske skolebarn karakterer fra 8. klasse.

Slik blir det også fremover. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen har fått med seg programkomiteen til å snu i den betente politiske saken.

Nylig meddelte han at han ikke tar gjenvalg til Stortinget etter valget neste år, men han leder fortsatt Høyres programkomité som utarbeider Høyres nye politikk for 2017–2021.

Karakterkravet er en av flere store endringer han nå går ut med.

– Vi fjerner karakterkravet rett og slett fordi det er for tidlig med karakterer allerede i 5. klasse. Det er ingenting som tyder på at det vil gi et løft for elevene. Vi vil beholde dagens system med karakterer først i ungdomsskolen.

Torbjørn Røe Isaksen, på Høyre-stand under Arendalsuka torsdag.

– Nærmere elevenes hverdag

Kunnskapsministeren og Høyre har siden Høyre/Frp-regjeringen tiltrådte vært mest opptatt av videreutdanning av lærerne og ny lærerutdanning.

– I neste periode vil vi gjennomføre reformer som ligger nærmere foreldrenes og elevenes hverdag, sier Røe Isaksen.

Dette er noen av de konkrete forslagene som programkomiteen går inn for:

 • Opprette nasjonal utrykningsgruppe som skal hjelpe kommuner som har dårlige resultater over tid.
 • Droppe kjepphesten om karakterer allerede i 5. klasse.
 • Staten skal ta over mer av styringen av skoleutviklingen i kommuner som sliter med dårlige prestasjoner.
 • Forsterket tidlig innsats, med etablering av rettighetskrav til ekstra oppfølging for elever som strever i basisfagene.
 • Innføre programmering og koding som permanent valgfag.
 • Innføre et mer praktisk rettet håndverksfag. Få tilbake sløydbenken i skolen.
 • Innføre forsøk der elever på videregående kan velge færre fag de siste to årene, men med mer fordypning i fagene som velges.
 • Avskaffe obligatorisk skriftlig sidemålsundervisning, men sikre tekster og kompetansemål på begge målformer i undervisningen.

Regner med motstand

– For mange kommuner har vedvarende lave skoleresultater over tid. Elevene lærer rett og slett ikke nok, sier Røe Isaksen.

Han sier disse kommunene skal få et forsterket nasjonalt veilederkorps for å utvikle skolene.

– Det betyr at staten vil gå langt tyngre inn i skoleutviklingen i kommuner som sliter med dårlige prestasjoner over tid, sier Røe Isaksen.

Han regner med motstand mot dette forslaget fra kommunene, men også fra lokale Høyre-lag.

Les også

Les også: At barna skal lære i barnehagen, betyr ikke at barna skal leke mindre | Torbjørn Røe Isaksen

Skoler som ikke klarer å rette opp i svake resultater over tid, skal få besøk av et nasjonalt veilederkorps. Det er ett av Høyres forslag til ny skolepolitikk.

Ikke målrettet nok

Han sier skoleutviklingsprogrammer som staten driver i dag, ikke er målrettet nok.

– Vi vil derfor ha et helt nytt system for skoleutvikling og oppfølging av kommunene. I dag sitter staten på store midler (ca. 1,5 milliarder) som brukes til skoleutvikling.

– Disse midlene skal gradvis overføres til kommuner og universiteter for å utvikle partnerskap for skoleutvikling.

Les også

Torbjørn Røe Isaksen: En engstelig halvgammel mann

Enda tidligere innsats

Kunnskapsministeren sier at tidlig innsats vil bli et av Høyres største satsinger i neste periode.

– Vi vil ha en forsterket satsing på tidlig innsats i skolen og prioritere at alle elever lærer å lese, skrive og regne, sier han.

– Ingen barn skal gis opp før de knekker lesekoden.

Rettighetskrav på ekstra oppfølging

– Vi vil også innføre en ny rettighet til ekstra oppfølging for elever som strever med lesing, skriving og regning.

Han sier dette er inspirert av Finland og vil innebære at elever som sliter med grunnleggende ferdigheter i basisfagene vil få en rett til ekstra oppfølging.

Les også

Forsker med kraftsalve mot Torbjørn Røe Isaksen: – Kunnskapsministeren raserer barnas barndom

Mer penger

Han sier dette vil bety at det må brukes enda mer penger på skolen.

– Det er trolig nødvendig for kommunene å bruke ekstra penger på flere lærere på de første trinnene for å følge opp den nye plikten.

– Skal kommunene betale alt dette selv?

– Her må også staten bidra med mer penger, selv om detaljene i dette ikke er klare ennå, sier han.

Les også

Feil å oppfordre til fravær | Torbjørn Røe Isaksen

– Koding er ikke et sidefag

Abelia, NHOs forening for kunnskap- og teknologibedrifter, er i all hovedsak positiv til Røe Isaksens forslag. Spesielt vektleggingen av tidlig innsats og det at staten skal støtte kommuner som sliter.

Men reagerer på at koding bare skal være et valgfag.

– Digitalisering er ikke lenger et sidefag i arbeidslivet og bør heller ikke være det i skolen, sier adm.dir. Håkon Haugli.

– Bra at han har ambisjoner

Leder i Utdanningsforbundet, Steffen Handal, sier det er bra at Røe Isaksen har ambisjoner, og at det er bra at han fjerner karakterkrav i 5. klasse.

– Det viser at han lytter til sektoren, sier Handal.

Han er heller ikke avvisende til utrykningsgruppen.

– Men det er helt avgjørende at en slik gruppe ikke kommer med fasitløsninger, men legger til rette for gode prosesser sammen med lærerne.

– Sidemålet bør beholdes

– Men det er et feilgrep å avskaffe obligatorisk skriftlig sidemål.

Programutkastet lanseres 7. september. Deretter skal det diskuteres ute i partiorganisasjonen før sisteutkastet skal være klart i februar. Høyres landsmøte i mai neste år tar endelig stilling til partiets nye skolepolitikk.

Norsk politikk

Nyhetsbrev En gang i uka gir vår politiske redaktør Kjetil B. Alstadheim deg sitt perspektiv på det viktigste som har skjedd i maktens korridorer.

Les mer om

 1. Arendalsuka
 2. Skole
 3. Kunnskapsdepartementet
 4. Eksamen
 5. Høyre (H)
 6. Torbjørn Røe Isaksen
 7. Skolepolitikk