Politikk

Frp bøyer ikke av for presset og beholder Hagen som kandidat til Nobelkomiteen

– Vi vil gjøre det klart overfor de andre parlamentariske lederne at Carl I. Hagen fortsatt er vår kandidat, sier Frps parlamentariske leder Hans Andreas Limi

Carl I. Hagen, tidligere leder i Frp og nå vara til Stortinget.
  • Thomas Spence
  • Alf Ole Ask
    Journalist

Vi regner med at de andre partiene respektere det, sier Limi til Aftenposten etter stortingsgruppens møte onsdag ettermiddag.

Han og visepresident Morten Wold innledet på møtet hvor ingen andre kandidater ble foreslått. Det var heller ikke noen votering på møtet onsdag.

– Dermed er det fare for at Frp kan miste plassen dersom de andre partiene fremmer forslag som gjør det umulig å velge vararepresentanter?

– Jeg håper ikke det skjer. Det vil være i strid med all tidligere praksis om at andre partier ikke blander seg inn i et partis valg av kandidater til ulike verv, svarer Limi.

Han legger til at gruppen har vurdert risikoen for å miste plassen i Nobelkomiteen.

Torsdag morgen vil Wold foreslå overfor presidentskapet at Carl I. Hagen søker og innvilges permisjon fra Stortinget ved begynnelsen av hver sesjon (halvår), med begrunnelse at han sitter i Nobelkomiteen.

Hagen hadde ønsket å trekke seg fra Stortinget, men det er ikke mulig, ifølge reglene.

Har bedt om å bytte kandidat

Dermed er striden rundt nominasjonen av Carl I. Hagen fortsatt uavklart.

I forrige uke møttes Stortingets valgkomité bestående av stortingspresident Olemic Thommessen og partienes parlamentariske ledere i et forsøk på å løse floken.

Frps Morten Wold.

Alle partier ba Frp om å vurdere partiets kandidat på ny. Kjernen i striden er om Hagen er valgbar:

Stortinget har i mange tiår hatt som praksis ikke å oppnevne stortingsrepresentanter til Nobelkomiteen. Som vara til Stortinget vil Hagen i komiteen bryte med dette prinsippet.

Stortingets valgkomiteen møtes igjen torsdag klokken 1200. Der vil Limi redegjøre for hvorfor Hagen fortsatt er partiets kandidat, og Frps forslag til løsning.

Spørsmålet blir nå om de andre partiene er villig til å bruke flertallsmakten til å stanse Hagen, som har gitt tydelig uttrykk for at han meget sterkt ønsker seg vervet.

Kan komme inn fra Oslo

Hagen er andre vararepresentant fra Oslo Frp, og første vararepresentant så lenge Siv Jensen er statsråd. Ifølge Stortingets konstitusjonelle avdeling er det ikke naturlig å skille mellom faste og vararepresentanter.

Hagen vil rykke inn på Stortinget når Christian Tybring-Gjedde eller Mazyar Keshvari innvilges permisjon. De hadde permisjon i henholdsvis 18 og 57 dager i perioden 2013-2017, ifølge Stortingets administrasjon.

  • Blir Carl I. Hagen egentlig valgt til Nobelkomiteen? Her er ni spørsmål og svar.

Opprop mot dagens ordning

Saken engasjerer også utenfor Stortingets vegger. 17 jusprofessorer fra Oslo, Bergen og Tromsø oppfordrer nå stortingspresidenten til å iverksette en gjennomgang av Stortingets ordning for valg til Nobelkomiteen i lys av Nobels testament.

– Det står ingenting i Nobels testament om at Stortinget skal velge medlemmer som representerer de ulike partiene, sier Alf Petter Høgberg, professor ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo.

Bekymringen til jusprofessorene er at medlemmene i komiteen ikke oppfyller kravet om at den skal være sammensatt av «de best kvalifiserte ut fra fredsprisens formål.»

– For at fredsprisen skal beholde sin stilling som en uavhengig pris må det gjennomføres endringer som sikrer en faglig forankring, sier professor Malcolm Langford ved Institutt for offentlig rett.

Les mer om

  1. Carl I. Hagen