Taust fra Youngstorget avd. LO om Giskes skjebne

LO-leder Hans Christian Gabrielsen

LO-leder Hans Christian Gabrielsen, Fellesforbundets leder Jørn Eggum og leder i LOs største, kvinnedominerte forbund, Fagforbundets Mette Nord, sitter alle i Aps sentralstyre.

De tre fremste lederne i den faglige arbeiderbevegelsen avviser alle å støtte, kritisere eller kommentere varslingene mot Giske, og partiledelsens håndtering. Det er en sjelden, noen vil si talende, taushet som signaliserer alvoret i Giske-saken.

Tidligere partileder Jens Stoltenberg vil heller ikke uttale seg om han så, hørte, varslet eller på annen måte overhodet merket noe til «sjekke-kulturen» som det nå tas et historisk oppgjør med for åpen scene.

LOs mektigste menn og kvinner, nestleder Trond Giskes kanskje viktigste maktbase, er tause på spørsmål om de ønsker Giske tilbake i Ap-ledelsen. – Dette er noe Ap får rydde opp i, sier NTL-leder John Leirvaag.

Stoltenberg: Viser til dagens ledelse

– Generalsekretær Stoltenberg går ikke inn i saker i norsk politikk, og viser til at de håndteres av nåværende ledelse, skriver Stoltenbergs kommunikasjonssjef Stein Hernes.

Selv med tilbud om å avgrense intervjuet til perioden Stoltenberg var aktiv, utøvende politiker og leder i Ap, er svaret negativt.

Aftenposten har spurt forbundsledere i LO om de tror eller ønsker Giske tilbake som nestleder.

– Det er et veldig vanskelig spørsmål som det er dumt av oss forbundsledere å legge oss bort i. Vi må ha tillit til at de har nok krefter i Arbeiderpartiet til å ta den rette beslutningen. Jeg har ikke lyst til å gå nærmere inn i dette, sier Jane B Sæthre, Ap-medlem og leder i Norsk Jernbaneforbund.

John Liervaag, leder i Norsk Tjenestemannslag og Ap-medlem, har ikke noen «spesiell kommentar».

– Jeg kjenner ikke saken og har ikke noen formening om den. Dette er noe Arbeiderpartiet får rydde opp i. Jeg har ikke noen posisjon i partiet, sier han.

– Blander meg ikke inn i intern Ap-strid

Lars M. Johnsen, Norsk Transportarbeiderforbund, er også taus:

– Jeg er ikke medlem i Ap, og blander meg ikke inn i den interne striden i Ap, sier Johnsen.

Jan-Egil Pedersen, Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund, vil ikke uttale seg.

– Dette er Aps sak, og den har jeg ingen kommentar til sier han.

Flere svarer likelydende:

Jan Olav Andersen, leder i El og IT forbundet: – Jeg er ikke medlem i Ap, og har valgt ikke å kommentere saken.

Erna Hagensen, leder i Norsk Arbeidsmandsforbund: – Dette er et internt anliggende i Ap som jeg som leder i Norsk Arbeidsmandsforbund ikke har noen kommentarer til.

Stor tillit til Gahr Støres håndtering

Odd Christian Øverland, Norsk Post- og kommunikasjonsforbund

– Jeg har tillit til at Jonas og Arbeiderpartiet håndterer dette på en god måte og til sist trekker riktig konklusjon basert på realitetene i de varslede hendelsene.

Må ha ti minutter «i boksen»

En av de få som vil uttale seg, er Torbjørn Bongo, leder i Norges Offisersforbund.

– Situasjonen er alvorlig og utfordrende for partiet. Den må håndteres på en riktig måte. Varslerne skal tas på alvor og sikres at de ikke lider unødvendig last samtidig som den som er anklaget får gi tilsvar. Dette vil ta tid. Det viktigste er en ryddig og ordentlig prosess, sier han.

– Ut fra det vi kjenner nå, tror jeg Giske skal ha en pause i boksen fra posisjonen som nestleder. Og da snakker jeg ikke om en tominutters, men en timinutters pause. Jeg tror vi skal gå et godt stykke frem i tid før man kan vurdere om han kan komme tilbake.

– Ønsker du at Giske skal komme tilbake?

– Det er det for tidlig å si noe om. Diskusjonen om han kan eller bør komme tilbake må vi ta en gang i fremtiden, om det blir aktuelt. Her snakker vi om år, og ikke måneder, sier Bongo.

Trine Lise Sundnes, leder i Handel og Kontor:- Som tillitsvalgt og kvinne er jeg opptatt av at varsler om seksuell trakassering tas på alvor. Jeg har tillit til at Jonas håndterer denne på en korrekt måte.

Mimmi Kvisvik, leder i Fellesorganisasjonen:

– Det er ikke mitt ansvar å vurdere saken. Jeg regner med at Aps ledelse og sentralstyre rydder opp i dette her. Vårt utgangspunkt er nulltoleranse knyttet til seksuell trakassering.

Leif Sande, vararepresentant til Stortinget og tidligere leder i Industri Energi, har blåst ut med full støtte til Giske. Hans etterfølger, Frode Alfheim, har ikke besvart Aftenpostens henvendelser.