Få konkrete eldreløfter: Frps nye eldrestatsråd mener det er bra.

– Jeg brenner for de eldre, sier landets nye eldrestatsråd, Åse Michaelsen. Hun er tilfreds med at det er få konkrete eldreløfter i regjeringsplattformen.

– Jeg er ydmyk overfor rollen jeg skal innta, uttalte eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen da hun fikk nøkler til kontoret av helse- og omsorgsminister Bent Høie.
  • Solveig Ruud

Åse Michaelsen fra Mandal er landets aller første eldre- og folkehelseminister. Da hun troppet opp for å få nøkler til sitt nye kontor i Helse- og omsorgsdepartementet onsdag ettermiddag, lovet hun «å levere så godt vi bare kan.»

– De som har bygget landet, stoler nå på oss, sa hun.

Frp-gjennomslag for statsråd og ombud

– Jeg kjenner ditt engasjement og ditt gode humør, uttalte helse- og omsorgsminister Bent Høie da han tok imot henne.

I Frp omtales hun som en energibunt – en handlekraftig, blid og positiv kvinne som ikke gir seg før hun når målet.

Alle oppfatter det som en fjær i hatten for Frp at landet får en egen statsråd for eldre, og at Frp har fått gjennomslag for at det skal etableres et nasjonalt «eldre-, pasient- og brukerombud».

Den nybakte statsråden ser det som et tegn på at partiet får gjennomslag i eldrepolitikken.

Hagen ville bli eldreminister, men nådde ikke opp.

Få andre konkrete eldreløfter

Men ut over dette er det få konkrete løfter i regjeringsplattformen. Eksempler på mindre konkrete løfter Regjeringen kommer med, er disse.

Regjeringen vil:

  • «gi tilskudd til netto tilvekst av plasser i sykehjem og omsorgsboliger»
  • «jobbe for et demensvennlig samfunn»
  • «stimulere til at flere kommuner gjennomfører forebyggende hjemmebesøk»
  • «legge til rette for at flere kommuner tar i bruk velferdsteknologi»
  • «legge til rette for at flere kan bo hjemme»

Glad for «runde» formuleringer

Den nybakte eldrestatsråden beklager ikke at regjeringsplattformen er lite konkret.

– Jeg tenker at det skal være litt rundt for at jeg skal kunne jobbe, levere og gjøre en god jobb som statsråd. Så vil jeg finne den veien sammen med departementet og ikke minst den andre statsråden, Bent Høie. Vi kommer til å levere veldig bra. Men først skal jeg sette meg godt inn i alle de utfordringene som ligger der, sier hun.

Michaelsen påpeker i tillegg at det også er gjort en god jobb i eldreomsorgen de fire årene Frp har sittet med makten.

  • – Mener legen din at du må på et sykehjem, så skal du ha rett på en sykehjemsplass, sa Siv Jensen i 2013. Slik ble det ikke. Jusekspert beskriver Regjeringens forslag som «bla-bla».

Skal utvide forsøk med statlig finansiering

Før Frp gikk inn i Regjeringen, markerte Frp seg på en veldig offensiv og konkret eldrepolitikk. På spørsmål om Frp har fått en ministerstilling og et eldreombud, men mistet politikken sin underveis, svarer Siv Jensen benektende.

Hun viser til at Regjeringen skal fortsette å gjennomføre kvalitetsreformen «Leve hele livet», bygge ut flere heldøgnsplasser, gi tilskudd til kjøkken i sykehjem og utvide forsøket med statlig finansiering av eldreomsorgen.

– Men bortsett fra det forsøket, inneholder plattformen eldrepolitikk som de fleste partier er enige om. Tidligere skilte Frp seg ut?

– Jeg er ikke enig i at vi har stått for noen annet. Det vi har vært opptatt av, er å sikre at utbyggingen av norsk eldreomsorg har gått hurtig. Så har vi vært opptatt av statlig finansiering – der har vi dette forsøket, og nå kommer det en ombudsordning på plass.

Jensen mener derfor Frp har fått «betydelig gjennomslag» for å løfte pleie og omsorg og eldrefeltet.

– For oss har eldreomsorg handlet om mer enn bare sykdom. Det handler om livskvalitet, folkehelse, at eldre er en ressurs, om å heve særaldersgrenser og at folk kan stå lenger i jobb, sier hun.