Skarp debatt om forbud mot bønnerop

Redaksjonskomiteen ledet av nestleder Per Sandberg ville ikke forby bønnerop, men innvandringspolitisk talsmann Jon Engen-Helgheim vant avstemningen på landsmøtet.

Frps innvandringspolitisk talsmann Jon Engen-Helgheim fikk flertallet på landsmøtet med seg om å forby bønnerop fra moskeer.

Tilhengerne viste til at bønnerop er på vei inn i Sverige, og at tiden er nå inne til å «være tydelige og trekke en grense».

– Det er naivt å tro når vi ser til Sverige at dette ikke kommer til å komme til Norge, det er bare spørsmål om tid, advarte Helgheim, som mener bønnerop over høyttaler i byer oppleves som sjenerende og upassende.

Forslaget fra Buskerud Frp og Helgheim om å forby bønnerop i det offentlige rom tente både tilhengere og motstandere.

Redaksjonskomiteen ledet av nestleder Per Sandberg innstilte på å avvise forslaget. Men både han selv og partileder Siv Jensen stemte for forbud i salen.

– Inngrep som kommuniststatene drev med

Motstanderne mener forslaget var unødvendig fordi bønnerop ikke brukes i Norge, og at forbud ville innebære et statlig inngrep i enkeltmenneskes trosfrihet.

Flere mente forslaget grep inn mot trosfriheten til en enkelt gruppe, og at det åpnet for statlige inngrep som historien kjenner fra kommunistregimer.

- Jeg meldte meg inn i Frp som et liberalistisk parti, ikke et kommunistisk parti, sa Silje Hjemdal fra Hordaland.

Helgheim ble spurt om han respekterte menneskerettighetene, men han og hans allierte avviste problemstillingen.

– Vi blir slått i hodet fra Ap hver gang vi foreslår noe om at vi bryter menneskeretitgeene. Dette er misbruk av menneskerettigheter, sa Helgheim til applaus.

Stortingsrepresentantene Kari Kjønaas Kjos, Jon Engen-Helgheim og Per-Willy Amundsen vant den spennende avstemningen om forbud mot bønnerop, mot redaksjonskomiteens innstilling.

– Feil å sammenligne kirkeklokkere og bønnerop

Stortingsrepresentant Per-Willy Amundsen sier det er «feilslutning å tro at man skal likestille religioner på alle nivå.»

– Vi må kunne ta et tydelig standpunkt om hvor grensene skal gå. Å sammenligne kirkeklokkene med disse bønneropene hører ikke hjemme noe sted. Jeg ønsker ikke bønnerop over norske byer. Vi skal ha religionsfrihet, men ikke likestilling mellom religionene, sier Amundsen.

– Vi skal være temmelig naive hvis vi ikke tror at bønnerop vil bli et problem i fremtiden. Hvordan respekterer vi eiendomsretten hvis vi aksepterer bønnerop fem ganger om dagen midt i et borettslag, sa en delegat fra Kristiansand.

– Handler dette om integreringspolitikk eller støy, spurte en annen.

– Alt sammen, lød svaret fra en.

Ber om å fjerne økningen av sukkeravgiften

Landsmøtet tok også avstand fra regjeringens økning av sukkeravgiften økt med 83 prosent og avgiften på brus og andre alkoholfrie drikkevarer øker med 42,3 prosent.

– Dette fører til prishopp på produkter i butikkene. De som må betale for dette er forbrukerne. Fremskrittspartiet har alltid vært en forkjemper for lavere avgifter på mat og alkohol. Dette må vi vise i praksis i regjering, heter det i vedtaket.

Frp frykter også at bryggerier må legge ned eller redusere produksjonen sin med tap av arbeidsplasser som konsekvens.

– Landsmøtet ber stortingsgruppen vurdere uheldige konsekvenser av økning av ulike avgifter, blant annet på sukker og sjokolade, og i den forbindelse vurdere reversering av avgiftene, heter det i det enstemmige vedtaket.