Politikk

«Jeg ville aldri i livet latt meg operere i utlandet»

– Hvis jeg var helseminister, ville jeg ha oppfordret folk til å la være å søke seg ut i Europa for å få behandling, sier lege og Sp-politiker Kjersti Toppe, og viser til antibiotikaresistente bakterier. Bent Høie mener folk må få velge selv – og åpner for fritt europeisk sykehusvalg.

Lege og Sp-politiker Kjersti Toppe, her i samtale med leger på et norsk sykehus, sier hun aldri vil la seg operere i utlandet. Foto: Espedal Jan Tomas

 • Solveig Ruud
  Solveig Ruud

– Jeg ville aldri i livet latt meg operere på et sykehus i utlandet, heller aldri latt noen av mine gjøre det, dersom samme tilbud finnes i Norge, sier Sps helsepolitiske talskvinne. Kjersti Toppe sier hun heller vil vente litt lenger på en operasjon i Norge enn å få den utført på et sykehus et annet sted i Europa.

Farlige bakterier

Risikoen for antibiotikaresistente bakterier er en av flere årsaker til at hun reagerer på at Regjeringen nå åpner for fritt sykehusvalg i hele Europa. Helseministeren varslet dette i et intervju i VG denne uken.

– Jeg tror ikke folk forstår konsekvensene av dette, sier Toppe.

– Dette vil kunne gi økt fare for slike multiresistente bakterier hos norske pasienter og på norske sykehus. Slike bakterier er et stort og omfattende problem i Europa, sier hun og presiserer at hun selvsagt hadde sagt ja til en akutt blindtarmoperasjon om hun var ute på reise i utlandet.

Konfrontert med om hun bedriver skremselspropaganda, avviser hun dette.

— Antibiotikaresistens er en kjempetrussel, sier hun men legger til at det er andre forhold ved EUs pasientdirektiv som bekymrer henne vel så mye.

Ordningen utvides

Toppe påpeker at da Stortinget sa ja til å innlemme EUs pasientrettighetsdirektivet i norsk lov, lå det som premiss at dette kun skulle gjelde de såkalte «fristpasientene» – altså pasienter som hadde ventet lenger enn forsvarlig frist på offentlig eller privat behandling i Norge. Med de endringene som Regjeringen nå legger opp til, vil alle pasienter som har krav på behandling i Norge, kunne få utført samme behandling i andre EØS-land.

Helseministeren tror ikke endringene han fremmer vil føre til en stor flukt av norske pasienter til utlandet.

– Det vil være noen pasienter som ønsker behandling i utlandet. Jeg tror ikke det vil være mange, men noen vil dette. For dem blir det lettere. Og på samme måte som nå, må norske sykehus selvfølgelig spørre pasientene om de har vært i utlandet eller fått behandling i utlandet. Det er viktig for å hindre overføring av sykehusinfeksjoner, sier han.

Helseminister Bent Høie åpner for fritt behandlingvalg i hele EØS-området. Foto: Berit Roald, NTB Scanpix

Krever test

Pasienter som oppsøker norske sykehus, får i dag spørsmål om de har arbeidet i helsevesenet i land utenfor Norden eller mottatt behandling på f.eks. sykehus. I så fall må de få fastlegen til å teste om de er smittet av bakterier som er motstandsdyktige mot antibiotika – f.eks. MRSA. Men helseministeren vil ikke advare folk om å reise til utlandet for å få behandling, slik Toppe mener han bør gjøre.

— Nei, jeg vil ikke advare pasienter mot det. Det mener jeg vil være feil. Noen pasienter vil velge dette av praktiske årsaker, noen vil gjøre det fordi de synes ventetiden er for lang i Norge og noen vil gjøre det fordi de tenker tilbudet de får i utlandet er bedre enn det de får i Norge. Men folk må gjøre en selvstendig vurdering av det tilbudet de eventuelt velger.

– Betyr det risikoen for disse bakteriene er overdrevet?

– Nei, det som er spesielt med Norge, er at vi i stor grad har klart å holde disse MRSA-bakteriene ute av sykehusene. Et nasjonalt virkemiddel for å fortsatt å holde det slik, er å spørre pasienter om de har fått behandling i utlandet og behandle dem med varsomhet, sier han.

Noen pasienter vil velge dette av praktiske årsaker, noen vil gjøre det fordi de synes ventetiden er for lang i Norge og noen vil gjøre det fordi de tenker tilbudet de får i utlandet er bedre enn det de får i Norge

Helseministeren sier han ikke tror slike pasientreiser ut av landet får "så stort omfang" at dette får noen konsekvenser for spredningen av slike bakterier. Han viser til at folk må dekke reiseutgiftene til utlandet selv og minner om at erfaringen med fritt sykehusvalg innenlands viser at "folk stort sett ønsker å bli behandlet på sitt nærmeste lokalsykehus."

Norske pasienter får i dag spørsmål om de har fått behandling på sykehus i utlandet. Foto: Skjermdump

Regelverket

Overvåkingsorganet ESA har nylig slått fast at de norske reglene om refusjon av utgifter til behandling i utlandet er i strid med EØS-avtalen. ESA fastslår ifølge VG at pasienter skal kunne gå rett til utenlandske sykehus og søke behandling i såkalte fristbrudd-saker. Høie har respondert på dette ved å gi alle pasienter som har rett til behandling her få samme rett i andre europeiske land.

– Nå blir det slik at du som norsk borger kan få sykehusbehandling i EØS-området dekket av det offentlige, sier han til Aftenposten og forteller at det blir to mulige fremgangsmåter:

– Hvis du vil ta den økonomiske risikoen selv på om du vil få dekket alt, trenger du bare en henvisning fra lege, og så må det være slik at det tilbudet du oppsøker, også ville vært et tilbud du kunne fått i Norge. Det vil du få dekket, hvis det tilfredsstiller kriteriene, sier han og forklarer at dersom man på forhånd vil ha forsikringer om at kostnadene dekkes, må fastlegen sende en henvisning til norsk spesialisthelsetjeneste og få behandlingen vurdert først. Da kan Helfo gi forhåndstilsagn om dekking av utgifter.

Kommersiell helseindustri

Toppes frykt for multiresistente bakterier er bare en av flere årsaker til at hun reagerer på at Regjeringen nå sier ja til «fri flyt av pasienter».

– Det vil først og fremst være en gavepakke til den kommersielle helseindustrien, som står i kø for å tjene penger på sykdom hos nordmenn, sier hun og mener endringen også vil true Norges mulighet for styring og utvikling av eget helsevesen.

– Regjeringen må forberede seg på kamp om denne saken i Stortinget, sier hun.

Les mer om

 1. Politikk

Relevante artikler

 1. NORGE
  Publisert:

  Dette må du vite hvis du skal behandles i utlandet

 2. VITEN
  Publisert:

  Resistente bakterier blir med hjem fra ferien

 3. NORGE
  Publisert:

  Kvinne døde på Haukeland - reagerte ikke på antibiotikabehandling

 4. POLITIKK
  Publisert:

  Solberg utvider fritt behandlingsvalg – får kjeft av Ap

 5. NORGE
  Publisert:

  Norskutviklet robot kan rense sykehus for resistente mikrober

 6. DEBATT
  Publisert:

  Gir fritt behandlingsvalg bedre helse? | Sigrid Hagerup Melhuus