Christen Sveaas gir seks millioner kroner til de borgerlige og er valgkampens mest gavmilde enkeltperson

Finansmannen Christen Sveaas gir 3 millioner kroner til Høyre, 2 millioner til Frp og 1 million til Venstre.

Finansmannen Christen Sveaas har gitt 6 millioner kroner til Høyre, Frp og Venstre. Han ga også mest til de borgerlige partiene i 2013.

– Vi ligger fortsatt langt bak de ressursene Ap har til å drive valgkamp. Hadde ikke vi fått bidrag fra enkeltpersoner og bedrifter, hadde vi ligget milelangt under Ap og venstresiden i valgkamp-økonomi, sier Høyres generalsekretær John-Ragnar Aarset.

Gaven ble også omtalt av Klassekampen fredag.

I 2013 var Sveaas største bidragsyter til borgerlige partier med 2,5 millioner kroner til Høyre, 1,5 til Fremskrittspartiet og 1 million til Venstre. I år har han altså økt det totale bidraget med en million kroner.

Industrimannen Trond Mohn fra Bergen toppet 2017-listen inntil Sveaas kom på banen: Mohn har gitt 2 millioner kroner til Ap sentralt, og 500 000 kroner til Hordaland Ap.

– Kistefos har gitt valgkampbidrag til disse borgerlige partier fordi vi mener at en borgerlig regjering er best for landet. Videre synes jeg det var fair at de borgerlige fikk litt ekstra valgkampbidrag da jeg i VG så at de rødgrønne jo får rundt 40 millioner kroner. Da er det hyggelig å kunne gi litt ekstra på oppløpssiden og prøve å hjelpe de borgerlige til å vinne valget, sier Christen Sveaas.

- Høyre og Frp får mer enn sist, Venstre det samme. Hva ligger bak dine prioriteringer?

– H og Frp er jo regjeringspartiene og V er støttespiller.

- Vil du oppfordre andre velbeslåtte ikke-sosialister om å bidra økonomisk til borgerlige partier?

– Vi lever i et fritt land, heldigvis, og jeg har ikke tenkt å komme med formaninger til andre.

- Hva, om noe, regner du med å få igjen for bidraget?

- Hverken Kistefos eller jeg regner med å få noe som helst.

- Hva er de 3-5 viktigste politiske sakene for deg?

– Offentlig byråkrati må reduseres, mer fokus på og bedre tilretteleggelse for verdiskapning i næringslivet og et sterkere forsvar

- Er det noe du er enig med LO i ?

- Helt sikkert, slutter Sveaas.

Arbeiderpartiet får mest

Ap har så langt fått 27,3 millioner kroner. Den største summen kommer fra LO (17 millioner), Fagforbundet (5 millioner) og Fellesforbundet (1,8 millioner).

LO understreker at 7 av de 17 millionene er en regulær, årlig bevilgning til finansiering av felles aktiviteter. I tillegg kommer noen millioner kroner i gave fra forbund og fagforeninger til fylkes- og lokallag.

På toppen av det hele kommer verdien av LOs egne aktiviteter for et ukjent beløp i valgkampen.

– Ikke økonomisk balanse

Høyre har fått nest mest av partiene med 9,5 millioner kroner i år. I tillegg kommer rundt 500.000 kroner som ikke er registrert ennå.

På toppen av det kommer Stein Erik Hagens gave på hele 5 millioner kroner i fjor gjennom familieselskapet Canica. Høyre fikk også andre valgkampbidrag i fjor på 2–3 millioner kroner.

Stein Erik Hagen ga Høyre 5 millioner kroner i fjor, mens Frp fikk 2,5 millioner.

Stillingen Ap-Høyre alt i er dermed 20 millioner for Arbeiderpartiet mot 17,5 millioner til Høyre – når man utelater lokale bidrag, LOs faste bevilgning og verdien av LOs egne aktiviteter.

Aarset avviser at det nå er balanse mellom høyre- og venstresiden:

– Overhodet ikke. I tillegg til de 27,5 millionene til Ap sentralt, har du hele apparatet til LO som kjører egne kampanjer mot regjeringen, mot de borgerlige partiene, og som er massive. Hvor mange millioner LO samlet bruker til å bekjempe regjeringen og de borgerlige, har jeg ikke oversikt over, men det skulle vært interessant å vite, sier han.

LO-leder Hans Christian Gabrielsen gir offisielt 17 millioner kroner til Ap-leder Jonas Gahr Støre, men ingen vet sikkert hva verdien av alle LOs bidrag utgjør.

– Hva skal Høyre bruke Sveaas-gaven til?

– Den gir oss mulighet til å legge enda mer trykk i annonsering, særlig digital aktivitet, og å kjøre flere kampanjeaktiviteter. Det gir oss også mulighet til å legge enda flere ressurser inn i husbesøk, som er den viktigste og største aktiviteten i denne valgkampen. Vi runder 300.000 besøkte husstander i disse dager. Målet er minst 700.000.

Ledig plass på kontoen

– Vet du om flere «rike onkler» som har varslet at de vil støtte Høyre?

– Nei, men det er fortsatt ledig plass på kontoen.

– Er det ønsket om skattelette og lavere formuesskatt som gjør at pengesterke sympatisører blar opp til Høyre?

– De deler nok vårt politiske grunnsyn, men det er ingen som nevner enkeltsaker. Hvis noe er et omkved blant dem som gir oss, så er det at de gjør et forsøk på å skape demokratisk balanse. Vi har ikke LO eller tilsvarende støtte.

– Hvordan takker Høyre Sveaas for gaven?

– Vi sender ham et hyggelig brev, sier Aarset.

3,1 millioner til Frp

Frp har fått 3,1 millioner kroner til partiet sentralt. Foruten gaven fra Sveaas, kommer gavene i år fra redermiljøene som Sundt AS, Wilh Wilhelmsen Holding og Herbjørn Hansson. Stein Erik Hagen ga Frp 2,5 millioner kroner i fjor.

– Jeg er forundret over at politiske partiers resultater avgjøres av privatpersoner eller organisasjoners økonomiske bidrag, sier Olav Thon.

Eiendomskongen Olav Thon gir ikke fem øre til noe parti:

– Jeg gir ikke økonomisk støtte til noe parti i forbindelse med utgifter til årets valgkamp. Jeg er forundret over at politiske partiers resultater avgjøres av privatpersoner eller organisasjoners økonomiske bidrag, skriver Thon i en e-post.

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen sier at det «er helt fint at Sveaas engasjerer seg for sine interesser».

– Han har tjent mye på denne regjeringens politikk, og han vil tjene mye på at den fortsetter. Men det er klart at det skaper en skjevhet. De arbeidsløse som har fått kutt i trygden, har for eksempel ikke mulighet til å bidra på samme vis, sier Gabrielsen.

Han peker på at en av de tingene Thomas Piketty tar opp i sin bok om ulikhet, er at de som har mye penger, bruker dem til å få valgt politikere som tjener deres interesser og dermed øker forskjellene.

– Vi må være på vakt for en slik utvikling. Det er en god grunn til at LO og flere av forbundene bidrar til partier som jobber for vanlige arbeidsfolks interesser. Og våre bevilgninger kommer gjennom demokratiske prosesser og vedtak på kongress og landsmøter, sier LO-lederen.