Frp skaper strid i Sverige

Siv Jensen bruker Rosengård i Malmö som skrekkeksempel på en ghetto der muslimene har overtatt. - Hun sårer en hel bydel, sier bydelsordføreren.

Sveriges justisminister Beatrice Ask på besøk i Rosengård etter urolighetene i desember. FOTO: SCANPIX

Siv Jensen har hisset på seg både politiske motstandere og mange innvandrere etter sine advarsler i helgen mot «snikislamisering» av Norge. Men ved å vise til bydelen Rosengård i Malmö som et sted der sharialovene skal ha erstattet svensk lov, er hun blitt kjendis også i Sør-Sverige.

Bydelen med Nordens høyeste konsentrasjon av innvandrere er vant med stempelet som problemområde. Men kritikken fra Norge er blitt for mye.

–Folk er svært såret. De fatter ikke hvordan en norsk politiker kan snakke om sharialover i Rosengård. Det er ren løgn og populisme som bidrar til islamofobi, tordner bydelsordfører Andreas Konstantinidis fra Socialdemokratene.

Når Frps stortingsgruppe kommer på besøk, trolig i neste uke, tar han dem gjerne imot og forteller om tunge sosiale problemer som høy ledighet, lav utdannelse og trangboddhet. –Men det er fattigdommen, ikke muslimer, som er problemet. Det finnes jo noen få her som er helt forskrudde. Men ingen ekstremistiske grupper, slik mediene har beskrevet.

Debatten Siv Jensen nå har tatt opp i Norge har nemlig rast i Sverige helt siden rapporten «Hot mot demokrati og värdegrund», laget av Forsvarshögskolan i Stockholm på oppdrag fra den svenske regjeringen, kom i januar. Hovedfunnene er:

*** Økt radikalisering. Radikale grupper/personer får større innflytelse i Rosengård.**

*** Kvinner som ikke går med hijab, trakasseres.**

*** Noen få unge muslimske menn opphøyer seg til meningspoliti. De hindrer andre i frie demokratiske rettigheter som å omgås svensker og delta i sosiale sammenhenger.**

*** Gutter og jenter får ikke leke sammen.**

*** Jenter ned i 13–14-årsalderen blir tvangsgiftet.**

Både Sveriges integrasjonsminister, Nyamko Sabuni, og en av forskerne bak rapporten, Magnus Ranstorp, tilbakeviser kritikken som islamforskere og andre har rettet mot den. Etter selv å ha besøkt Rosengård før helgen, sier Sabuni at hovedfunnene i rapporten er korrekte.

Kjent fra før.

Hun avviser å kommentere Siv Jensens utspill. Det gjør også forsker Ranstorp. Men han påpeker at det ikke er noe sensasjonelt med rapporten, problemene i Rosengård er kjent fra før.

–Men dette er så tabubelagt at få tør snakke om det. Hvor har islamforskerne som nå kritiserer, vært i alle disse årene, spør Ranstorp. Rapporten bygger på intervjuer med personer i politiet, skolen, sosialtjenesten, kulturforeninger og personer som arbeider med ungdommer i Rosengård.

«Bevisst kobling».

En av flere som har kritisert rapporten, er Aje Carlbom, sosialantropolog ved Malmö universitet. Han har selv bodd tre år i Rosengård og forsket i bydelen.

–Om det har skjedd en radikalisering i Rosengård, vet vi ingen ting om. Riktignok finnes det en håndfull unge menn som har vært i Saudi-Arabia og tror de vet alt om islam. Men de blir løftet frem som om de kontrollerer halve bydelen, sier Carlbom. Han mener Frp bevisst kobler begrepet sharialov til folks forestillinger om et moralpoliti og strenge sedelighetsregler.

–Mange jenter lever under et stort sosialt trykk og velger hijab for å fremstå som dydige. Men det rammer disse jentene, det truer ikke Malmös sikkerhet, sier han.

Bydelsordfører Andreas Konstantinidis i Rosengård avviser blankt at sharialover har erstattet svensk lov.