Politikk

Lover AFP til alle

I neste stortingsperiode kan det være flertall for at alle skal få rett til AFP. Venstres leder Lars Sponheim vil ha med seg de borgerlige partiene, inklusive Sp.

Venstreleder Lars Sponheim synes er urimelig at bare fagorganiserte skal ha rett til avtalefestet pensjon.<br/>Både Erna Solberg, Dagfinn Høybråten og Siv Jensen er enige i at AFP bør være for alle. JON HAUGE

 • Forf>
 • <forf>ole Nygaard <

— Det er urimelig at bare fagorganiserte skal ha rett til avtalefestet pensjon (AFP). Etter forliket i lønnsoppgjøret går staten inn med mye mer penger til denne ordningen. Alle borgere skal ha samme rettigheter. Forliket har satt mer press på Stortinget til å gi AFP til alle. Det gjelder uorganiserte, småbedriftseiere og bønder, sier venstreleder Lars Sponheim, som vil gjøre dette til valgkampsak neste år.Senterpartiets Ola Borten Moe er enig med Sponheim, i motsetning til de røde samarbeidspartnerne.

Presser seg frem.

Kristelig Folkepartis leder, Dagfinn Høybråten, tror en allmenngjøring av AFP vil presse seg frem. - Det har LO og NHO med Regjeringens bidrag sørget for. Staten bidrar med så mye til den nye AFP-ordningen at den sosiale forskjellsbehandlingen av dem som har AFP og dem som ikke har, er blitt mye større. Det kan i det lange løp ikke forsvares. En ordning for alle vil presse seg frem, men det er uvisst hvor raskt, sier KrF-lederen.Fremskrittspartiets formann, Siv Jensen, sier mange i Fremskrittspartiet mener AFP bør være for alle. - Det er i utgangspunktet rart at det ikke er en allmenn ordning når staten er inne med så mye penger. Mye tyder på at en AFP for alle vil komme. Frp tar endelig standpunkt til dette i neste uke, sier hun.Høyres leder Erna Solberg påpeker at en ordning der staten går inn med penger, bør være for alle. - Høyre har hele tiden vært imot AFP på prinsipielt grunnlag. Jeg tror tiden vil jobbe for en allmenngjøring. De som ikke er organisert, vil reagere på at de er med og betaler over skatteseddelen, sier hun. Høyre-lederen vil ikke forskuttere noe standpunkt. Først vil hun kritisk gå gjennom statens bidrag i lønnsoppgjøret, og se at det er i tråd med det brede pensjonsforliket i Stortinget.

Krever organisering.

SVs Karin Andersen, leder i Stortingets arbeids- og sosialkomité, tror også en allmenn AFP vil komme. Men hun tror det vil skje ved press nedenfra, ved at stadig flere organiserer seg og krever tariffavtale. - At folk organiserer seg, må være første bud, sier hun, og påpeker at mye av det fagbevegelsen har kjempet frem, er blitt allmenngjort ved lov senere. Hun skjønner reaksjonen på at noe som finansieres av alle, ikke kommer alle til gode, men påpeker at fagbevegelsen har gitt avkall på lønn for å få rett til AFP.Arbeiderpartiets fraksjonsleder i samme komité er enig med komitélederen, og oppfordrer folk til å organisere seg. Krav for å få AFPOrdningen er etablert gjennom tarifforhandlingene, og er knyttet til tariffavtaler.Alle, både organiserte og uorganiserte, har rett til AFP hvis de jobber i en bedrift omfattet av tariffavtale.Når ansatte i en bedrift krever det, har de rett til forhandlinger om tariffavtale gjennom en arbeidstagerorganisasjon. Det fører som regel også til at arbeidsgiveren organiserer seg.Den ansatte må oppfylle reglene for å tjene opp alderspensjon i folketrygden, og ha vært omfattet av AFP-ordningen i minst syv av de ni siste årene.fakta

 1. Les også

  20 milliarder til fagorganiserte

INGAR STORFJELL

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Les mer om

 1. Politikk

Relevante artikler

 1. ØKONOMI

  Lønnsoppgjøret: Flere syke kan beholde AFP

 2. NORGE

  Fra nyttår skal ingen ha under minstelønn i hotell- og restaurantbransjen

 3. POLITIKK

  Eldre i jobb viktigere enn nye oljefelt

 4. POLITIKK

  Koronakrisen utløser strid om arbeidstid

 5. KARRIERE

  Blitt permittert? Så mye taper du i pensjon.

 6. NORGE

  Ny AFP-ordning kan ramme unge arbeidstagere