Kristin Clemet: - Imponerende av SV

Kristin Clemet mener SV er et foregangsparti dersom Halvorsens etterfølger velges gjennom uravstemning.

- Det er i seg selv imponerende at tre dyktige kandidater har mot til å stille opp i en slik konkurranse. Slikt er det altfor lite av i norsk politikk, skriver Kristin Clemet i sin blogg.

Mens flere fylkesledere, som Aftenposten skriver onsdag, er kritiske til å la medlemmene stemme over hvem som skal bli partiets nye leder, får initiativet ros fra uventet hold.

Det var nestleder Bård Vegard Solhjell som lanserte forslaget om uravstemning da han gjorde det klart at han stiller som lederkandidat.

Leder av den liberale tankesmien Civita og tidligere Høyre-politiker Kristin Clemet betegner i sin blogg forslaget fra Solhjell som «imponerende».

Lukkede nominasjonsprosesser

— Det er i seg selv imponerende at tre dyktige kandidater har mot til å stille opp i en slik konkurranse. Slikt er det altfor lite av i norsk politikk, skriver Clemet.

FOTO: KATRINE NORDLI

— Nominasjonsprosessene er som regel veldig lukket, og alternative kandidater trekker seg før man kommer til noen avstemning. Ytterst sjelden viser konkurrerende kandidater frem hvilke ulike politiske prosjekter og meninger de har før de blir valgt, utdyper hun.

Hun viser til at nyvalgt statsminister i Danmark, Helle Thorning -Schmidt, også ble valgt til leder for det danske sosialdemokratiske partiet på denne måten.

Foreslår avstemning før jul

SV vil på sitt landsstyremøte i helgen avgjøre om Halvorsens etterfølger skal bli valgt ved uravstemning, eller på tradisjonelt vis.

SVs partisekretær Silje Schei Tveitdal går i et forslag for landsstyret inn for at en eventuell avstemning bør avholdes allerede før jul.

FOTO: MARIT HOMMEDAL/ SCANPIX

— Hensynet til en bred og demokratisk partiprosess tilsier at en eventuell uravstemning ikke gjennomføres for raskt. Samtidig vil fort en slik prosess ta mye av oppmerksomheten og ressursbruken i partiet, hvilket tilsier at tidspunktet for en eventuell uravstemning ikke må skyves for langt ut i tid, skriver Tveitdal.

Hun foreslår at avstemningen gjennomføres fra 5. til 10. desember.

- Kun rådgivende

Tveitdal foreslår vider at

  • avstemningen skal foregå i én runde, der medlemmene kun har anledning til å stemme på én kandidat.
  • alle medlemmer som er registrert i SVs medlemsregister før 14. november, kan delta.
  • lokallag, fylkeslag og sentralstyret har frist til 6. oktober for å fremme forslag til kandidater til avstemningen.
  • sentralstyret skal utarbeide retningslinjer som sikrer at alle kandidatene får likebehandling i SVs partiapparat og informasjonskanaler.
  • Dette er ikke en innstilling fra meg, men et forslag til en måte det kan gjøres på, dersom landsstyret ønsker det. Det skal de ta stilling til i helgen, sier Tveitdal.

Hun understreker at en eventuell avstemning uansett kun er rådgivende, men at resultatet vil ligge til grunn for arbeidet i en valgkomité som på vanlig vis skal legge frem en innstilling til ny leder foran landsmøtet til våren.

Hvem som skal sitte i valgkomiteen, er ennå ikke klart.

- Paradoksalt av SV

Clemet mener SV er et foregangsparti hvis det følger anmodningen fra de tre lederkonkurrentene Solhjell, Holmås og Lysbakken om å la medlemmene stemme frem ny leder direkte.

- Det er nesten paradoksalt at det er SV, som ofte er så skeptisk til konkurranse, som nå viser frem tre lederkandidater med konkurranseinstinkt og vilje til å konkurrere. Det bør andre partier, som kanskje er mer positive til konkurranse, lære av. Måtte den beste vinne, skriver Clemet i bloggen.

Silje Schei Tveitdal ser ikke noe paradoksalt i at uravstemningsdebatten dukker opp akkurat i SV:

- Vi ser ikke på dette som en konkurranse. I SV er vi dessuten aldri skeptiske til å debattere politikken, sier hun.

— SVs medlemmer er nå opptatt av hvem som skal bli ny leder, men de er også like opptatt av den viktige og store debatten om hvordan vi skal løfte oss parti og få økt oppslutning om de viktige sakene, legger hun til.