Listhaug: - Rettssikkerheten er god

Innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) avviser at det er for lett å miste statsborgerskapet.

Historien om Mahad Abib Mahamud (30), som fratas sitt norske statsborgerskap, har skapt debatt og sterk kritikk mot innvandringsminister Sylvi Listhaug.

I et blogginnlegg søndag slår Sylvi Listhaug tilbake.

– Vi kan ikke ha en innvandringspolitikk styrt bare av følelser, skriver hun, og peker på at systemet for å tilbakekalle statsborgerskap har vært likt i en årrekke, før hun ble statsråd.

Hun mener det ikke har noen betydning for vurderingen av saken om personen er ressurssterk og i jobb.

– Vi kan ikke ha et system som er annerledes om man er ressurssterk eller ikke. Det skal ikke være forskjell på Kong Salomo og Jørgen hattemaker. Har man løyet og jukset seg til opphold, skal det avdekkes, og man skal få det trukket tilbake.

Ifølge UDI oppga han feil opplysninger i asylsøknaden sin da han kom til Norge for 16 år siden. Mahamud står fast på at han kommer fra Somalia og ikke nabolandet Djibouti.

Mahad Abib Mahamud (30) kom til Norge som 14-åring og oppga at han var fra Somalia. UDI mener han kommer fra nabolandet Djibouti og vil frata han norsk statsborgerskap.

Også Utlendingsdirektoratet har sendt ut en pressemelding der de skriver at denne konkrete saken ble «grundig behandlet av både UDI og UNE (Utlendingsnemnda)» og at vedtaket «bygger på omfattende dokumentasjon».

Flere politikere har reagert sterkt på saken, og ber Regjeringen fremme forslag om å endre statsborgerloven slik at slike tilbakekallelser skjer ved dom og ikke kun som vedtak i Utlendingsdirektoratet.

Vil ikke rettssikkerheten bedre ivaretas dersom det å frata statsborgerskapet skjer ved dom?

– Jeg mener rettssikkerheten er god slik ordningen er i dag. Når UDI oppdager at vedtaket de tidligere har fattet kanskje er feil, mener jeg det er naturlig at de vurderer saken på nytt. Dette er i tråd med vanlig forvaltningsskikk, skriver Listhaug i en e-post til Aftenposten.

Der peker hun også på at Utenlandsdirektoratets og Utlendingsnemndas avgjørelser kan overprøves av domstolene.

– Å overføre dette direkte til domstolene vil føre til at sakene tar lengre tid å behandle og gir ikke opplagt bedre rettssikkerhet.

Prioriterer sakene

Har du opprioritert arbeidet med å tilbakekalle statsborgerskap?

Både raskere retur og ID-avklaring er prioriterte hovedmål. Det har lenge vært en viktig oppgave hos UDI å avdekke de som har jukset seg til opphold eller statsborgerskap. Det er viktig å opprettholde troverdigheten til asylordningen og for å signalisere at det ikke aksepteres at man får beskyttelse i Norge, med alle de rettigheter det innebærer, på grunnlag av falske opplysninger. Dersom asylankomstene holder seg lave også i 2017 vil UDI ha handlingsrom til å kunne prioritere disse sakene i større grad.

Hun svarer ikke på spørsmålet om disse ressursene kunne vært brukt på å avgjørelse søknadene til de asylsøkerne som venter på å få avklart sin søknad.

Hva sier du til jurister som påpeker at det er «sikker internasjonal rett at det er ulovlig å gjøre noen statsløs?

– Saken som media nå skriver om gjelder tilbakekall av statsborgerskap som bygger på uriktige opplysninger. Statsborgerloven gir anledning til å tilbakekalle statsborgerskapet i slike tilfeller. Her er det mulig å tilbakekalle også om den det gjelder blir statsløs, sier Listhaug og viser til Europarådskonvensjonen om statsborgerskap fra 1997 og Artikkel 8 i FN-konvensjonen om begrensning av statsløshet av 1961.

Mahad Abib Mahamud har saksøkt staten etter vedtaket, og rettssaken starter i Oslo tingrett 21. februar, skriver NTB.

UDI vurderer for tiden å tilbakekalle statsborgerskapet i 500 saker, skrev Klassekampen lørdag.