Stortingsdirektøren går av på dagen: – Jeg har ingen liste over ting jeg tar selvkritikk for

Hun går av mens Stortingets administrasjon er under granskning av Riksrevisjonen, og Skatteetaten har varslet millionkrav. Det pågår også en politietterforskning. Men Marianne Andreassen tar ikke selvkritikk når hun nå går ut døren.

Marianne Andreassen gikk på dagen tirsdag etter vedtak fra Datatilsynet om gebyr på to millioner kroner.

– Jeg har sagt opp min stilling i dag på grunn av at vi har fått et vedtak fra Datatilsynet om et overtredelsesgebyr på to millioner kroner, sier stortingsdirektør Marianne Andreassen til Aftenposten.

– Er det andre grunner?

– Vedtaket fra Datatilsynet var den utløsende årsaken. Men så vil jeg heller ikke legge skjul på at det har vært et krevende år, og at vi står i mange krevende prosesser. Det har også satt sine spor.

– Hvilke andre saker har bidratt?

– Det har vært vedvarende negativ medieoppmerksomhet på representantenes ordninger og Stortingets forvaltning av ordningene. Det har vært en av tingene som har vært en del av bildet, sier Andreassen.

Hun legger til:

– Vi snakker om pendlerbolig, etterlønn og fratredelsesytelser. Og der har administrasjonen også vært i et kritisk søkelys.

– Det har vært en drømmejobb. Det er klart det er en vemodig dag, sier Andreassen.

Bruker millioner på ryddejobb

Aftenposten avslørte i fjor høst at Stortingets administrasjon under Andreassens ledelse har tolket reglene for pendlerbolig-skatt annerledes enn Skatteetaten.

Og at Stortingets administrasjon ikke kontrollerer at politikerne gir dem korrekte opplysninger når de søker om pendlerbolig.

Nå pågår det en storstilt ryddejobb på Stortinget. Riksrevisjonen driver nå full granskning av politikernes økonomiske ordninger, Politiet etterforsker pendlerbolig-sakene.

Og i forrige uke varslet Skatteetaten krav om etterbetaling av skatt til både Stortinget og 28 stortingsrepresentanter.

– En rekke politikere har fått forhåndsvarsel blant annet etter å ha fulgt råd fra administrasjonen. Er det en del av bakteppet for at du går, Marianne Andreassen?

– Nei, det er ikke en del av bakteppet for at jeg har sagt opp. Min tillit har jeg fra presidentskapet og representantene. Jeg har opplevd tillit fra presidentskapet hele tiden.

– Har du hele tiden vært faglig enig i presidentskapets håndtering av pendlerboligsaken?

– Jeg kommenterer aldri interne prosesser på Stortinget.

– Har ingen liste med selvkritikk

– Pågående politietterforskning, gransking fra riksrevisjonen. Så har vi saken med Skatteetaten. Hvordan har dette vært for deg å stå i som direktør?

– Det er veldig krevende saker som her har pågått over lang tid, med et kritisk søkelys mot oss, ikke minst fra media. Men en person i min stilling må tåle å stå i et slikt kritisk søkelys, det er rett og slett en del av rollen.

– Tar du selvkritikk for noen av disse sakene som har gjort at Stortinget har havnet i denne situasjonen?

– Jeg har hele tiden hatt Stortingets beste for øye. Jeg gjort så godt jeg har kunnet fra mitt ståsted, for å kunne ivareta Stortingets beste.

– Men tar du selvkritikk?

– Jeg har ingen liste over ting jeg tar selvkritikk for. Jeg har prøvd å gjøre det aller beste jeg kan for Stortinget. Men jeg har ingen liste over selvkritikk.

– Hva kunne du gjort annerledes, i pendlerbolig-sakene?

– Jeg har brukt alle mine krefter på å gjøre en god jobb. Legge opp til gode beslutningsgrunnlag for dem som skal fatte beslutninger, først og fremst presidentskapet. Og jeg har hatt all min oppmerksomhet på det.

– Men er det noe du kunne gjort annerledes? Du ser deg ikke i bakspeilet?

– Jeg tror ikke det er noen direktører i en posisjon som min, som ikke vil kunne reflektere over ting man kunne gjort bedre. Men jeg sitter ikke nå med en oversikt over dette i dag.

Stortingspresident Masud Gharahkhani har akseptert fratredelsen fra direktøren på Stortinget, Marianne Andreassen.

Går på dagen, beholder lønn i tre måneder

Andreassen har bedt om å gå på dagen. Hun har også spurt om å bli fritatt fra arbeidsplikt i oppsigelsesperioden på tre måneder.

Presidentskapet har innvilget dette, opplyser stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap).

Assisterende direktør Kyrre Grimstad vil fungere som direktør inntil videre.

– Stortinget er midt i en oppryddingsprosess for å styrke tilliten til Stortinget. Dette arbeidet vil holde fremdriften. Det vil nå også iverksettes en prosess for å ansette ny stortingsdirektør, sier Gharahkhani.

– Hva skal du gjøre nå, Marianne Andreassen?

– Det har jeg ikke hatt tid til å tenke på. Jeg har brukt alle mine krefter frem til nå på å jobbe for Stortingets beste. Jeg har ingen formening om hva som skal skje videre.

– Hvordan er det å ha siste dag?

– Det er en fantastisk arbeidsplass. Det har vært en drømmejobb. Det er utrolig flott å få jobbe opp mot våre folkevalgte og med så dyktige medarbeidere. Det er klart det er en vemodig dag.

Vil ikke rose direktøren

Stortingspresidenten fikk mandag ettermiddag beskjeden fra Andreassen.

– Forsøkte du å overtale henne?

– Nei, jeg gjorde ikke det. Jeg mener at når hun har fattet den beslutningen, er det noe jeg respekterer, sier Masud Gharahkhani til Aftenposten.

Skatteetaten har en pågående skattesak mot Stortinget, politiet er i full gang med etterforskning etter avsløringer om pendlerbolig. Og Riksrevisjonen gransker både økonomiske ordninger for politikere, men også administrasjonens rolle.

– Er du fornøyd med innsatsen til direktøren?

– Presidentskapet har hatt tillit til Marianne og at vi skulle rydde opp i fellesskap. Nå har hun tatt en beslutning som vi respekterer og tar til etterretning, svarer han.

– Hvordan vil du som arbeidsgiver beskrive hennes innsats?

– I november satte vi oss ned og var enige om ryddeprosessen. Denne beslutningen har Marianne tatt alene.

– Hva ønsker du å si om henne da?

– I den perioden jeg har jobbet tett med Marianne, hadde jeg en klar forventningsprat med henne, i november. Presidentskapet hadde tillit og det står ved lag. Men hun har tatt en beslutning, og det respekterer vi. Det har ikke kommet noen signaler fra oss.

I etterkant av intervjuet og etter at saken er publisert, ber stortingspresidenten om at følgende kommentar tas inn:

– Direktøren har gjort en betydelig innsats gjennom fire år for Stortinget som institusjon, og har hatt god fremdrift i det viktige oppryddingsarbeidet som fortsatt pågår.