Politikk

Solberg i tvil om forbud mot homoterapi: – Vi kunne ikke gjøre dette, sier hun.

Regjeringens foreslår totalforbud mot homoterapi. Forslaget går mye lenger enn det Solberg-regjeringen la frem. Erna Solberg vet ikke selv om hun vil støtte det nye forslaget.

Erna Solbergs regjering la i 2021 frem et forslag om å forby konverteringsterapi. Den gang var forslaget å kun forby praksisen overfor barn. Forrige uke foreslo den nåværende regjeringen et langt strengere forbud.
 • Yngvar Gotaas Bonde
  Journalist
 • Magnus Lysberg
  Journalist

Regjeringen vil totalforby konverteringsterapi. Det ble klart torsdag i forrige uke.

Konverteringsterapi har som formål å endre en persons legning fra for eksempel homofil, lesbisk eller bifil, til heterofil. Forbudet vil ramme konservative, religiøse miljøer som i dag forsøker å få mennesker til å endre legning.

Forslaget går mye lenger enn det Solberg-regjeringen gjorde, så sent som i fjor. Det gjelder spesielt forbudet mot å gi konverteringsterapi til voksne mennesker.

– Vi kunne ikke gjøre dette for folk over 18 år, fordi det går på voksnes individuelle rett til å bestemme selv, sier Solberg.

Høyre-lederen ber samtidig om en saklig debatt om det hun mener er en vanskelig sak.

– Jeg synes at vi bør ha en lavmælt diskusjon om dette temaet. Vi må se på grensesettingen, sier hun.

Store forskjeller

Solberg-regjeringen la frem det første forslaget til forbud sommeren 2021. Det møtte hard kritikk, blant annet fra nåværende kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap).

Kritikken gikk ut på at Solberg-regjeringen ikke gikk langt nok. Forslaget innebar blant annet en øvre aldersgrense. «Terapi» rettet mot voksne, samtykkende mennesker ble ikke forbudt.

Den nåværende regjeringen forkastet forslaget. Torsdag la Trettebergstuen frem sitt eget. Det er mye strengere:

 • Solberg-regjeringens forslag forbød bare terapi til personer under 16 år. Regjeringen var usikre på om det også kunne gjelde personer mellom 16 og 18 år. Det nye forslaget forbyr konverteringsterapi til personer i alle aldre.
 • Det første forslaget åpnet for konverteringsterapi som gis til voksne mennesker, etter informert samtykke. Det nye forslaget forbyr også det.
 • Det nye forslaget legger opp til mye strengere straffer. Det opprinnelige forslaget foreslo en maksimal straff på ett år i fengsel. Nå foreslår regjeringen en strafferamme på opptil tre år. Om det i tillegg påføres betydelig psykisk skade, er strafferammen 6 års fengsel.
 • Det nye forbudet vil også gjelde markedsføring av konverteringsterapi, noe 2021-forslaget ikke gjorde.
Et totalforbud mot konverteringsterapi ble forrige uke sendt ut på høring av kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap). Det går langt lenger enn hva forrige regjering foreslo.

– Brøt med menneskerettene

Da Erna Solbergs regjering begynte jobben med forbudet, ba regjeringen om råd fra lovavdelingen i Justisdepartementet. Da fikk Solberg et klart svar: Lovavdelingen mente at det ville bryte med den europeiske menneskerettskonvensjonen å forby konverteringsterapi også for alle voksne mennesker.

«Overfor voksne som har gitt et klart samtykke til å motta konverteringsterapi, vil et absolutt forbud utgjøre et inngrep i retten til privatliv», skrev Lovavdelingen.

– Det var derfor vi valgte distinksjonen mellom de over og under 18 år, sier Solberg.

Vil straffe skadelig «terapi»

Kulturdepartementet rakk ikke å besvare Aftenpostens henvendelser mandag. Departementet viser til forslaget som ble lagt frem i forrige uke.

Der forklarer regjeringen at Lovavdelingens råd ikke lenger gjelder. Det er fordi den forrige regjeringen ikke ba Lovavdelingen om å ta stilling til om den såkalte terapien er «klart egnet til å påføre vedkommende psykisk skade».

Støre-regjeringen er tydelig på at det er et vilkår for forbudet.

I det ferske notatet skriver departementet at høringen i fjor viste hvor stor skade konverteringsterapi gjør på dem som utsettes for det. I tillegg viser departementet til skaden praksisen kan påføre skeive som gruppe.

Det gjør at forbudet ikke er et uforholdsmessig inngrep i retten til privatliv, mener den sittende regjeringen. I notatet understreker den at totalforbudet ikke bryter med hverken menneskerettene eller Grunnloven.

Solberg i tvil

Høyre-leder Erna Solberg har ennå ikke bestemt seg for om hun støtter Støre-regjeringens forslag.

– Vi er enig i prinsippene, men vi må passe på at vi kan lage et lovverk som kan fungere, og som forbyr det vi vil forby, sier hun.

Hun er spesielt redd for at troende mennesker ikke lenger vil tørre å snakke om tvil om egen legning i religiøse sammenhenger, dersom all såkalt konverteringsterapi blir helt forbudt.

– Vi må ikke ende opp med å miste muligheten folk har til å ha noen å snakke med, sier hun.

– Så dere har ikke landet på noe standpunkt?

– Vi må særlig se på hvordan dilemmaet som lovavdelingen la frem for oss, om at de over 18 år har en rett til å bestemme selv, og som vi ikke kan se bort fra.

Solberg mener diskusjonen om forbudet fortsatt må tas, tross terrorangrepet i Oslo natt til lørdag 25. juni.

– Har denne saken endret seg noe i lys av det som skjedde natt til lørdag?

– Ikke når det gjelder konverteringsterapi, tror jeg. Men jeg håper at flere bruker innestemme i denne type debatter, selv om det handler om vanskelige etiske spørsmål, sier hun.

Mest lest akkurat nå

 1. 1
  FORELDRELIV
  Publisert:

  Psykologen: Bruk tid med sønnene dine denne høsten, og vis hvordan man er en skikkelig mann anno 2022. Ikke 1942.

 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5