Stortinget sa i dag ja til Sverige og Finland inn i Nato, men Rødt stemte mot: – Dypt usolidarisk, sier Jonas Gahr Støre.

Venstresiden er kritisk, men resten av Stortinget mener dagen er historisk. Nå sier Norge ja til Sverige og Finland i Nato.

Statsminister Jonas Gahr Støre mener det er dypt usolidarisk av Rødt å si nei til Sverige og Finlands Nato-søknader.

Et overveldende flertall på Stortinget stemte i dag for å ta Sverige og Finland inn i Nato.

– Det er en historisk dag, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap). Han var til stede under debatten og snakket med Aftenposten på vei inn i stortingssalen.

– Vi opplever nå et historisk skille for Europa, sier Støre.

Alle partiene på Stortinget stilte seg bak Nato-søknadene, med unntak av Rødt. Partiet vil ikke slippe de to nordiske landene inn og stemte mot å godkjenne søknadene.

– Det Rødt egentlig sier er at Nato burde blokkere de to landenes medlemskap. Jeg mener det er dypt usolidarisk, sier Støre.

Lang vei inn

Da Sverige og Finland i mai varslet at de to landene søkte medlemskap, var det ventet at søknaden skulle gå gjennom raskt. Nå er det klart at det kan komme til å ta mer tid.

Tyrkia har varslet at landet vil hindre at søknadene blir godkjent. Landet har lagt frem en lang rekke krav.

– Truer ingen

På Stortinget var det kun Rødt og SV som var skeptiske. I motsetning til Rødt, stemte SV likevel for å akseptere søknadene.

Venstresiden argumenterer med at Sverige og Finlands medlemskap vil øke spenningen i norske nærområder.

Det er Støre uenig i.

– Mitt inntrykk er at Sverige og Finland ikke går inn i Nato for å øke spenningen, men for å sikre den. Norden truer ingen. Sverige og Finland truer ingen, sier han.

– Vi tenker ulikt

Rødt-leder Bjørnar Moxnes svarte på kritikken fra talerstolen på Stortinget.

– I et demokrati hører det med at vi tenker ulikt, og lander på ulike svar, sier han.

Han viser til at regjeringen også har bedt Stortinget ta stilling til konsekvensene for «euroatlantisk sikkerhet».

– Vi ville tilsidesatt det norske selvstyret om vi ikke gjorde en selvstendig helhetsvurdering som tar opp i seg konsekvensene for sikkerhet og stabilitet, sier han.

Moxnes argumenterer med at det vil øke spenningen mellom USA og Russland, dersom Sverige og Finland blir med i Nato.

– Kontaktflaten mellom to atommakter skal dobles. Kan regjeringen vite at dette ikke skaper økt risiko og spenning i våre områder, spør han.

Inn i historiebøkene

Rødt får også kritikk fra venstreleder Guri Melby. Hun mener Rødts nei vil gå inn i historiebøkene, på tross av at partiet ikke var i nærheten av å påvirke vedtaket i Stortinget.

– Det handler om at Rødt smeller døren i ansiktet på Sverige og Finland. Jeg mener dette viser den innebygde fallitten i solidaritetsbegrepet ytterst til venstre, sier hun.

SV stemmer for

I motsetning til Rødt, stemte SV for å slippe inn Sverige og Finland. I Stortinget sier partiets utenrikspolitiske talsperson Ingrid Fiskaa at nordisk samarbeid er i Norges interesse.

– SV mener også at staters rett til selv å bestemme er et svært viktig prinsipp, sier hun.

Fiskaa er likevel bekymret for opprusting i Nordområdene.

– Det er ikke dermed sagt at en utvidelse av Nato er entydig positivt for sikkerhetssituasjonen i Norden, sier hun.

– Bra for Norge

Støre mener at Sverige og Finlands Nato-medlemskap betyr mye for Norge.

– For første gang i moderne historie har alle nordiske land den samme rammen for sikkerhetspolitisk samarbeid. Det betyr en tettere nordisk integrasjon. Det er bra for Norge, sier han.

– Norge har tidligere gått inn for å stanse andre lands søknader om medlemskap tidligere, for eksempel Ukraina i 2008. Hvorfor er dette annerledes med Sverige og Finland?

– Fordi det er to land som helt klart oppfyller kriteriene for medlemskap. De er etablerte demokratier. De har demokratisk kontroll over sine forsvar. De har ikke grensestrider med sine naboland. Og de er nære partnere av Nato, sier Støre.