Folkebevegelse krever at 151 vindturbiner rives etter Fosen-dom

Folkebevegelsen Motvind Norge krever at de to største vindkraftanleggene i landet rives, etter at samene vant vindkraftsaken om Fosen i Trøndelag i Høyesterett.

Folkebevegelsen Motvind Norge krever at de to største vindkraftanleggene i landet rives, deriblant dette på Storheia, etter at samene vant saken om vindkraft på Fosen i Trøndelag i Høyesterett.

– Det er ulovlig bygging, kort og godt. De hadde ikke hjemmel til å bygge, sier Torbjørn Lindseth, styremedlem i Motvind Norge, til NRK.

Dommen fra Høyesterett mandag morgen gjelder de to vindkraftanleggene Storheia og Roan, som tilsammen har 151 vindturbiner. Høyesterett kom frem til at vedtaket om konsesjon til vindkraftutbygging på Fosen i Trøndelag er ugyldig, da utbyggingen krenker reindriftssamenes rett til kulturutøvelse.

Advokat Eirik Brønner, som representerte reindriftssamene i retten, sier til NRK at han deler synet til Motvind Norge.

– Vi avventer nå i første omgang hva Fosen Vind og Olje- og energidepartementet vil gjøre med dette, sier han.

Olje- og energidepartementet skriver i en e-post til NRK at departementet har merket seg avgjørelsen fra Høyesterett, og at dommen utløser behov for en avklaring av situasjonen.

Slik påvirker turbinene reindriften:

Sametingspresidenten: - Dette er stort

Reindriftssamenes seier i Høyesterett over vindkraftutbyggerne på Fosen kan få betydning for planlagte vindkraftutbygginger, mener sametingspresidenten.

– Dette er stort. Jeg fulgte voteringen på nett og er på vei til åpningen av Stortinget klokken 13. Det hadde jeg egentlig grudd meg til, for hadde de tapt, synes jeg det hadde vært tungt å feire demokratiet og rettsstaten. Nå synes jeg vi har alle grunner til å gjøre det, sier sametingspresident Aili Keskitalo (NSR) til Adresseavisen.

– Et varsku

Ankesaken i Høyesterett ble behandlet i storkammer, noe som innebærer at 11 av Høyesteretts 20 dommere behandlet den.

– Dette er et varsku til fremtidige konsesjoner, men også konsesjoner som allerede er gitt, og det er også et varsku til dem som investerer i vindkraft, om at samiske rettigheter ikke er ivaretatt godt nok i det norske konsesjonssystemet, sier Keskitalo.

Leder i Norske Samers Riksforbund (NSR) Runar Myrnes Balto mener det er et paradoks at vindkraftverkene på Fosen-halvøya allerede er utbygd.

– I dag feirer vi en stor seier for reindriften. Men dagens høyesterettsdom viser at vindkraftutbyggingen på Fosen aldri skulle ha skjedd. Derfor er det så trist at det er gjort uopprettelige skader på beiteområdene, sier han.

Dommen fra Høyesterett blir kalt historisk av direktøren for Norges institusjon for menneskerettigheter, Adele Matheson Mestad.

– Det er første gang samiske parter vinner en inngrepssak i Høyesterett på grunnlag av menneskerettighetene, sier hun til Rett24.