Politikk

Statsministeren feilinformerte Stortinget

Fra Stortingets talerstol hevdet statsminister Erna Solberg (H) at andelen mannlige asylsøkere uten familie var høyere i 2015 enn tidligere. Det er ikke riktig - andelen er den laveste på fem år.

Statsminister Erna Solberg (H) på talerstolen i Stortinget.
  • Bjørn S. Kristiansen

Onsdag 10. februar sto statsminister Erna Solberg (H) på Stortingets talerstol og svarte på spørsmål om Regjeringens forslag til innstramming i asylpolitikken, som ble presentert i et høringsnotat i romjulen.

I høringsnotatet advarer Regjeringen mot at det kan komme flere flyktninger på familieinnvandring enn det opprinnelige antallet asylsøkere – en påstand Solberg siden har erkjent at det ikke finnes dekning for i innvandringsstatistikk.

I den muntlige spørretimen i februar sa Solberg: «Det som er spesielt akkurat nå, er at det er relativt mange menn uten familie som kommer, og det er en større andel enn tidligere. Det kan antyde at det blir flere søknader om familiegjenforening».

Det statsministeren sa i Stortinget, er imidlertid ikke riktig.

Andelen mannlige asylsøkere uten familie var i 2015 det laveste på fem år, og over 10 prosentpoeng lavere enn i 2014.

0403enslige-menn.png

Erkjenner feil

Solberg erkjenner at påstanden er feil, men understreker at antallet menn som søkte asyl uten familie var betydelig høyere i 2015 enn tidligere.

– Statistikken Aftenposten har innhentet viser at det kom over 12.500 enslige menn som asylsøkere til Norge i 2015, mot i overkant av 5500 året før. Dette er en betydelig økning, men fordi antallet asylsøkere som helhet økte så var det ikke en økning i andelen enslige menn. Likevel vet vi at det høye antallet kan innebære høy familieinnvandring, heter det i en e-post fra Solberg, sendt via kommunikasjonsavdelingen ved Statsministerens kontor.

Professor i offentlig rett ved Universitetet i Oslo, Eivind Smith, viser til Grunnlovens paragraf 82 der det heter: «Intet medlem av statsrådet må fremlegge uriktige eller villedende opplysninger for Stortinget eller dets organer».

Og Smith er klar om det prinsipielle ved opplysningsplikten:

– Statsministeren er bundet av denne paragrafen. Og bruddet, slik jeg forstår det, er på det rene og til og med innrømmet. Den siden av saken er avsluttet. Så er spørsmålet om man i praksis kan være like streng når det gjelder det som sies i spontanspørretimen, og det man sier i innlegg man har forberedt.

– Men statsministeren påpeker at antallet som kommer nå er betydelig høyere enn tidligere, og det er grunn til å anta at også familieinnvandringen da blir høyere. Kan det ses som en formildende omstendighet?

– Nei, hun har innrømmet at det var en feil. Statsministeren uttaler seg på vegne av Regjeringen, og Regjeringen bør snarest mulig legge frem korrekte tall og i den sammenheng beklage at dette oppsto, sier han.

Upresise argumenter om familiegjenforening

Regjeringens opprinnelige påstand om at familieinnvandring kan overstige det opprinnelige antallet flyktninger, har ikke dekning i innvandringsstatistikk hverken hos Statistisk sentralbyrå (SSB), Justisdepartementet (JD) eller Utlendingsdirektoratet (UDI).

Statsministeren har understreket at det i høringsnotatet heter at sekundærinnvandringen «kan» overstige primærinnvandringen, og ikke påstått at den «vil» gjøre det.

Statsminister Erna Solberg (H) under den muntlige spørretimen i Stortinget onsdag 10. februar.

Som Aftenposten har omtalt tidligere er det ikke særlig spesielt, slik Solberg har hevdet, at det nå kommer mange mannlig asylsøkere uten familie.

Denne gruppen har i en årrekke vært klart dominerende i gruppen asylsøkere til Norge – i fjor kom det bare 2 prosent flere menn enn året før.

Og da innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) presenterte Regjeringens 40 innstramningforslag i romjulen, poengterte hun at familieinnvandringen fra land utenfor EØS var høyere enn antallet flyktninger til Norge i 2014.

For å få regnestykket til å gå opp, inkluderte hun all familieinnvandring - altså ikke bare flyktninger - men eksempelvis familieinnvandrende indere, amerikanere og filippinere.

Sterke reaksjoner fra Stortinget

Nå reageres det i opposisjonen. SVs Karin Andersen sier hun kommer til å sende et skriftlig spørsmål om saken til statsministeren.

Karin Andersen (SV) i stortingssalen under den muntlige spørretimen.

– Vi trenger en klargjøring slik at tallgrunnlaget er korrekt og ikke oppblåst og vinklet for å skape et skremmebilde, sier Andersen.

Også partnere fra asylforliket reagerer.

– Det er absolutt ikke bra at statsministeren bruker feil tall. Det vesentlige i denne saken er likevel at regjeringen kommer tilbake med korrekte tall og et bedre faglig grunnlag enn det de sendte på høring i jula, og som har fått hard medfart for kunnskapsgrunnlaget i høringsrunden. Regjeringen har gjennom høsten og vinteren vist at de har for dårlig kontroll over situasjonen, og statsministerens omtrentlige omgang med tall og statistikk for familiegjenforening forsterker dette bildet, sier Helga Pedersen,

Hun får følge av Senterpartiets Heidi Greni:

Helga Pedersen, Arbeiderpartiet.

– Vi forventer at alle statsråder - og særlig statsministeren - informerer Stortinget på en måte som gjør at vi kan bygge vår asylpolitikk på fakta. Det er beklagelig at statsministeren feilinfomerer Stortinget på denne måten, særlig i en sak som er veldig viktig og veldig vanskelig, sier Greni.

MDG-talsperson Rasmus Hansson sier at statsministeren bør bruke neste anledning til å oppklare for Stortinget hva hun mente.

– Denne typen feilinformasjon fra statsministeren ligner for mye på skremselspropaganda og er nettopp det som ødelegger for det brede flyktningepolitiske samarbeidet statsministeren stadig etterlyser. Men det er vel så viktig at regjeringen forstår at innstramming i familiegjenforening er tidenes dårligste integreringstiltak, sier Hansson.

- Tror ikke hun feilinformerte bevisst

Knut Arild Hareide (KrF) understreker at det ikke er bra at statsministeren har gitt Stortinget uriktig informasjon.

Men KrF-lederen vender det andre kinnet til:

– Er det en politiker jeg vet er opptatt av fakta og korrekt informasjon, så er det Erna Solberg. Og dette later ikke til å være bevisst feilinformasjon. Jeg mener måten hun har opptrådt på i debatten, styrker det inntrykket, og jeg håper at statsministeren oversender Stortinget den informasjonen som er riktig.

KrF-leder Knut Arild Hareide.

Og Hareide blir hørt.

Sent torsdag ettermiddag opplyser Statsministerens kontor til Aftenposten at Solberg akkurat har sendt et brev til SV-leder Audun Lysbakken, som i spørretimen 10. februar stilte spørsmålet om familiegjenforening som Solberg svarte på.

Der erkjenner hun fel:

Solberg skriver blant annet: «I mitt svar sa jeg at «det er relativt mange menn uten familie som kommer, og det er en større andel enn tidligere.» Det korrekte er at antallet enslige menn som kommer til Norge økte mens andelen sank».

Les også

  1. EU ønsker å kunne overstyre norsk grensekontroll

  2. Politiet har fått instruks om å tvangsreturnere 9000 migranter i år

Les mer om

  1. Politikk
  2. Migrantkrisen i Europa