Rapport om uønsket valgpåvirkning blir ikke publisert – Gjelsvik får kritikk

Kommunal- og distriktsdepartementet publiserer ikke en rapport om mulig uønsket valgpåvirkning på sine egne hjemmesider. Det møter kritikk fra forskerne selv.

Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) ønsker ikke å publisere en rapport.

Rapporten fra Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) skisserer blant annet et scenario der en utenlandsk aktør har som mål å isolere Norge fra det europeiske fellesskapet, for eksempel gjennom utmelding fra EØS-avtalen, skriver Nationen.

Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) mener funnene kan gi næring til konspirasjonsteorier og koble EØS-motstand til ekstreme politiske synspunkter. Dermed velger departementet hans, som har ansvar for gjennomføring av valg, ikke å publisere rapporten på sine nettsider, skrev avisen fredag.

– Hvis forskere ønsker å presentere slike argumenter for EU og EØS, kan de melde seg inn i en organisasjon eller et politisk parti, i stedet for å pakke inn det i en forskningsrapport om valgpåvirkning, som er egnet til å bidra til økt polarisering av den norske debatten, sa Gjelsvik.

– Bryter med grunnleggende prinsipper

Forskerne har svært liten forståelse for dette argumentet.

– At en statsråd ikke vil publisere en uavhengig forskningsrapport fordi han ikke liker innholdet, bryter med grunnleggende prinsipper for uavhengig forskning, åpenhet og offentlighet, sier Eskil Sivertsen fra FFI.

Han kaller beslutningen «ironisk».

– Det er en viss ironi i at en statsråd tilbakeholder en offentlig og uavhengig forskningsrapport fordi han er bekymret for å gi næring til konspirasjonsteorier, når fellesnevneren i de fleste av disse er oppfatningen av at myndigheter og politikere tilbakeholder informasjon.

Her kan du lese rapporten.