Hauglie nekter å offentliggjøre dokumenter fra møtet med Nav-sjefen

25. oktober møttes statsråd Anniken Hauglie (H) og Nav-direktør Sigrun Vågeng første gang ansikt til ansikt om trygdeskandalen. Fortsatt nekter Hauglie å gi Stortinget innsyn i sakspapirene.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (t.h.) og Nav-direktør Sigrun Vågeng under offentliggjøringen av trygdeskandalen.

«Jeg viser til mitt brev 11. desember 2019, hvor jeg blant annet redegjør for at det ikke finnes referater fra møtene», skriver Hauglie i svaret til kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, oversendt mandag ettermiddag.

En samlet kontrollkomité skjerpet tonen før jul og krevde for andre gang at statsråd Anniken Hauglie (H) utleverer sakspapirene fra møtet.

«Komiteen vil understreke viktigheten av innsyn i relevante dokumenter for behandlingen av denne saken», heter det i brevet sendt til statsråden 17. desember, som også Høyres representanter Svein Harberg og Bente Stein Mathisen sto bak.

SVs Freddy André Øvstegård påpeker at kontrollkomiteens gjentatte krav om innsyn viser at komiteen på vegne av Stortinget ikke godtar at Anniken Hauglie holder tilbake det som kan være viktig informasjon i Nav-saken.

«Fulgt den praksis Stortinget selv har etablert»

Statsråden viser videre i svarbrevet til at Stortinget har «eksplisitt vurdert og forkastet en rett til innsyn i interne dokumenter for kontroll- og konstitusjonskomiteen».

«Jeg presiserer at jeg har gitt – og fortsatt gir – fullstendige opplysninger til Stortinget om alle relevante faktiske forhold i denne saken. Jeg har også fulgt den praksis Stortinget selv har etablert for hvilke dokumenter komiteen kan kreve innsyn i og den praksis som er fulgt av skiftende regjeringer», skriver Hauglie i svaret.

– Åpenbart at hun har noe å skjule

– Det er helt utrolig. Nå er det åpenbart at hun har noe skjule. Hun viser manglende respekt både for Stortinget og for ofrene i sakene. Det går ikke an, mener Øvstegård.

Saksordfører Eva Kristin Hansen (Ap) sa til Aftenposten før jul at komiteen i flere runder har hatt problemer med å få innsyn i dokumenter «fra møter av særlig betydning».

– Jeg mener at møtet mellom statsråden og Nav-direktøren kan gi oss en del svar om prosessen i forkant. Det er av avgjørende betydning at Stortinget får det de ber om av informasjon i en sak som rammer så mange mennesker, sa Hansen.

– I denne saken er det mye som mangler. Særlig vurderingene til Hauglie, og spor fra den rollen departementet har hatt i saken, sa Øvstegård til Aftenposten før jul.

Statsråd Hauglie har selv sagt at «den store alarmen» gikk i departementet 30. august i år. Den dagen informerte Nav departementet om at personer var dømt og fengslet på grunn av Navs feilaktige lovanvendelse.

Alarmen kimte likevel ikke høyere enn at det gikk to uker før det første møtet mellom Nav og departementet. Og først 25. oktober møttes Hauglie og Vågeng.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H)

– Var de uenige om veien videre?

Hva snakket de om? Hva ble de enige om? Var de uenige om veien videre? Hva ble ikke tatt opp i møtet? Dette er blant de spørsmålene som fortsatt står ubesvart. Aftenposten ba for flere uker siden om innsyn i sakspapirer og referat fra dette viktige møtet om Nav-skandalen.

«Saksdokumenter som omfattes av ditt innsynskrav er unntatt offentlighet, jf. offentleglova § 14 første ledd. Meroffentlighet er vurdert», lød svaret fra departementet.

Det vakte nysgjerrighet i kontrollkomiteen som 3. desember ba om å få de samme dokumentene.

11. desember avviste Hauglie også Stortingets ønske om innsyn i dokumentene fra møtet 25. oktober « i tråd med langvarig praksis under ulike regjeringer, gis det ikke innsyn i intern korrespondanse.»

Komiteen svarte med å vise til bråket rundt omorganiseringen av SSB for to år siden. Da nektet finansminister Siv Jensens først å gi ut interne sakspapirer. Men sivilombudsmannen slo fast at såkalte «organinterne dokumenter» etter offentleglova § 14 første ledd er å anse som et saksdokument etter offentlighetsloven. Og Stortinget fikk innsyn.

6. januar 2020 nektet altså Hauglie nok en gang å gi Stortinget innsyn i dokumentene fra møtet i oktober.