Politikk

Høyre vil la private «ta Norge videre» - på statens regning

For å få fortgang i utbygging av veier og sykehus, vil Høyre at staten skal kjøpe hjelp av private på en slags langvarig kreditt eller avbetalingsordning.

Høyre, med partileder Erna Solberg i spissen, ønsker at private aktører skal utføre en rekke oppgaver for det offentlige.
  • Solveig Ruud
    Solveig Ruud
    Journalist

«Vi tar Norge videre». Det er Aps slagord foran valget. Høyre svarer med «Nye ideer, bedre løsninger». I det partiprogrammet som Høyres landsmøte skal behandle denne helgen, går det tydelig frem at mange av partiets ideer og løsninger skal utføres ved hjelp av private – men det offentlige skal ta regningen.

OPS – medisin

Både i sykehussektoren, fengselsvesenet og samferdselssektoren vil Erna Solberg og co. åpne opp for bruk av offentlig-privat samarbeid (OPS) og opprette egne selskaper for ulike prosjekter.

Svært enkelt forklart, betyr OPS at staten kjøper tjenester på kreditt – eller avbetaling – av private. Staten kan overlate oppgaven med å bygge og vedlikeholde en vei eller et bygg til et privat selskap. Sistnevnte påtar seg den økonomiske risikoen ved oppdraget, noe de tar høyde for når prisen fastsettes. Staten betaler så tilbake kostnadene over 20 -30 år. Transportøkonomisk institutt har i en rapport (2007) konkludert med at OPS fører til raskere utbygging av veiprosjekter, men at det ikke blir billigere for staten.

I samferdselssektoren vil Høyre starte opp større OPS-prosjekter på vei eller bane hvert år. I programmet foreslås det også at Stad skipstunnel finansieres på denne måten.

Får Høyre det som partiet vil, kan også fengsler bli bygget som OPS-prosjekter.

Les også

Helleland overtar Hallerakers jobb etter bomskandale

I programmet tas det til orde for at lokale investorer kan finansieres flytplassutvidelser, uten at det sies klart at dette skal være OPS-prosjekter. Høyre mener norske lufthavner kan organiseres som AS-er med privat og offentlig eierskap.

Skole og helse

Private aktører skal slippe til på ulike måter. I jernbanesporet skal NSB få konkurrenter — og det samme skal stat og kommune i helsesektoren.

Mens Ap begrunner sitt nei til konkurranseutsetting bl.a. i helsevesenet med at det vil svekke ansattes pensjonsordninger, sier Høyre et klart og tydelig ja.

— Høyre vil åpne opp helsevesenet og slippe alle gode krefter til, sies det. Partiet går inn for "fritt behandlingsvalg på det offentliges regning" og begrunner dette med at det vil gi pasienter raskere hjelp.

Les også

«Halleraker-saken bør bli en lærepenge for Erna Solberg»

Partiet vil også benytte mer privat arbeidskraft i eldreomsorgen og foreslår at det bør bli enklere for private å bl.a. bygge sykehjem.Høyre vil også ha flere private skoler – finansiert av det offentlige. Skolene skal ikke få lov til å ta ut utbytte, men det kan private barnehager. De skal via lovfesting sikres reell lik behandling som offentlig eide barnehager og stykkprisfinansieres av kommunen. Også i barnevernet ønsker Høyre økt privat innslag og foreslår at «flere barnevernsaktører kan rekruttere fosterforeldre».

Forskning

Både i forskningen og i kultursektoren tas det til orde for økt bruk av en ordning som innebærer at private gaver eller bidrag skal utløse en viss statlig egenandel (gaveforsterkningsordning). I kulturlivet ønsker Høyre i tillegg private bidrag i form av fond og stiftelser.

Omorganisering

Les også

Han angrer på sitt «ja» til å endre abortloven

Samtidig som Høyre vil gi mange offentlige oppdrag til ansatte i private selskaper, går Erna Solberg og co inn for reformer som vil medføre stor omstilling for mange offentlig ansatte.Partiet vil fjerne fylkeskommunen, slå sammen kommuner, legge ned de regionale helseforetakene og f.eks. "vurdere rollen til Direktoratet for naturforvaltning."

Norsk politikk

Nyhetsbrev En gang i uken gir vår politiske redaktør Kjetil B. Alstadheim deg sitt perspektiv på det viktigste som har skjedd i maktens korridorer.

Les mer om

  1. Politikk