Farida-saken: Familiens anke til lagmannsretten førte ikke frem

Borgarting lagmannsrett har forkastet anken fra familien til afghanske Farida Khurami.

Farida får ikke komme tilbake til Norge.

Dette er femte gang familiens situasjon behandles i rettsvesenet.

Lagmannsretten kom fram til at anken over dommen fra Oslo tingrett skulle forkastes. Det betyr at vedtaket til Utlendingsnemnda (UNE) om å oppheve familiens flyktingsstatus er gyldig.

10. desember 2018 frikjente Oslo tingrett UNE og avgjorde dermed at den 14 år gamle jenta og familien som bodde på Dokka, ikke får komme tilbake til Norge. 21. desember samme år besluttet familien at de ville anke, og det er denne rettsavgjørelsen som nå foreligger.

Ikke rettslig hinder

Lagmannsretten er ikke enig med staten i at familien har sin primærtilknytning til Kabul.

I likhet med tingretten kom lagmannsretten til at sikkerhetssituasjonen på familiens hjemsted i Jaghuri ikke har gjennomgått en vesentlig og stabil endring som gjør at de kan oppholde seg der.

Imidlertid vurderte lagmannsretten det slik at flyktningkonvensjonen ikke avskjærer staten fra å henvise familien til internflukt i Kabul. På den bakgrunn var UNEs vedtak om opphør av flyktningstatus gyldig.

«UNE har også foretatt en vurdering av Faridas spesielle situasjon som barn. Hun vil være mer utsatt enn en voksen. Lagmannsretten finner likevel ikke at det er noe rettslig til hinder for at hun henvises til opphold i Kabul sammen med sine foreldre», heter det i dommen.

Tvangsreturnert i 2015

Det var Støttegruppa for Farida som stevnet UNE i juni 2018 etter nemndas vedtak fra mai samme år om at jenta og familien ikke får komme tilbake til Norge.

Farida og moren kom til Norge i juni 2011. Hun fikk opphold i Norge fordi hun ifølge Utlendingsdirektoratets (UDI) vedtak var «en enslig afghansk kvinne uten mannlig omsorgsperson».

Tillatelsen ble gitt under forutsetning av at moren var enslig kvinne uten nettverk i Afghanistan, og den kunne trekkes tilbake dersom mannen hennes kom til rette.

Da faren til Farida kom til Norge året etter, ble tillatelsen til opphold for Farida og moren trukket tilbake av UDI. Familien fikk endelig avslag fra UNE i september 2013.

Familien ble tvangsreturnert til Afghanistan i februar 2015.

Saken oppdateres.