Tina Bru vil utlyse 136 nye oljeblokker

Med en ny iskant på plass er olje- og energiminister Tina Bru (H) klar til å sparke i gang 25. konsesjonsrunde.

Olje- og energiminister Tina Bru (H) har satt i gang igjen prosessen rundt 25. konsesjonsrunde, som lenge har stått på pause i påvente av en avklaring om hvor den såkalte iskanten skal gå.

Olje- og energidepartementet har nå sendt et forslag ut på høring der det legges opp til å utlyse ni områder i 25. konsesjonsrunde.

Disse områdene omfatter areal i totalt 136 blokker, hvorav 11 ligger i Norskehavet og 125 i Barentshavet.

– Nye konsesjonsrunder er viktig både for staten som ressurseier og for næringen, som gjennom konsesjonsrundene får muligheten til ny leteaktivitet. Leteaktivitet og nye funn er avgjørende for framtidig sysselsetting, verdiskaping og statlige inntekter, sier olje- og energiminister Tina Bru.

Planlagt tildeling av de nye tillatelsene er annet halvår 2021. Leteaktiviteten vil kunne starte etter dette.

Nummerert konsesjonsrunde

Det er en såkalt nummerert konsesjonsrunde som nå dras i gang.

Disse konsesjonsrundene omfatter umodne deler av norsk sokkel der usikkerheten til leteaktiviteten er større, men der det samtidig er mulighet for å gjøre store nye funn.

«Det er i disse områdene det er størst sannsynlighet for å gjøre nye, store funn. Utforskning i disse områdene er derfor avgjørende for å opprettholde produksjons- og aktivitetsnivået på norsk sokkel over tid», skriver Olje- og energidepartementet i sitt høringsbrev.

Konsesjonsrunden har vært utsatt i påvente av ny forvaltningsplan for Barentshavet, der regjeringen også kom med en ny definisjon av den såkalte iskanten, som setter grensa for hvor langt nord det skal være tillatt å bore etter olje og gass.

Forvaltningsplanen og den nye iskanten ble vedtatt i Stortinget tidligere i juni.

SV skuffet

SV kjempet for en strengere definisjon av iskanten. SVs Lars Haltbrekken mener påfallende mange av blokkene i 25. konsesjonsrunde ligger nord for den grensa SV foreslo.

– Klimakrisen gjør at vi må la mye av den allerede oppdagede oljen og gassen bli liggende. Da er det galskap å sette i gang ny oljevirksomhet i de havområdene som er vårt felles matfat, sier han.

Bru viser på sin side til at konsesjonsrunden foreslås gjennomført i tråd med rammer som et bredt flertall i Stortinget har sluttet seg til.

– At noen er uenig i dette, er ikke noe nytt, sier hun.

Miljøbevegelsen raser

Blant dem som er uenige, er også miljøorganisasjonene, som nå tar sterke ord i bruk i sin kritikk av regjeringen.

– Dette er et gigantisk hån mot framtidige generasjoner og de titusenvis av ungdommene som har klimastreiket i Norge og resten av verden. Det er absurd at regjeringen fortsatt ikke har skjønt at klimakrisen vi står midt inne i, betyr at vi må fase ut klimafiendtlig olje, sier leder Frode Pleym i Greenpeace Norge.

– Oljepolitikken til regjeringen er så vanvittig uansvarlig at det er vanskelig å finne ord. Her viser regjeringen ettertrykkelig at verken klima eller sårbar natur skal sette begrensninger for norsk oljepolitikk, sier leder Silje Ask Lundberg i Naturvernforbundet.

– Dette er områder som aldri bør utlyses, og vi bør ikke bruke ett øre eller ett sekund mer på å utvikle kompetanse på å bore etter olje så langt nord, sier leder Therese Hugstmyr Woie i Natur og Ungdom.