Elvestuen gir grønt lys til omstridt leteboring

Natur og Ungdom, Bellona og Norges Kystfiskarlag vinner ikke fram med sin klage på et vedtak om å tillate prøveboring nær Trænarevet på Helgeland.

Fornebu 20191025. Ola Elvestuen ankommer hotellet fredag før Venstres landskonferanse lørdag. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Mandag ble det kjent at Klima- og miljødepartementet opprettholder Miljødirektoratets tillatelse etter forurensningsloven for letebrønnen Toutatis i Norskehavet.

Direktoratet har tidligere konkludert med at boringen er planlagt gjennomført innenfor gjeldende regelverk.

– Etter en omfattende saksbehandling og faglig gjennomgang finner departementet at det ikke er grunnlag for å kunne omgjøre den beslutningen, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

Venter protester

Boreriggen West Hercules satte lørdag kursen nordover for en prøveboring nær Trænarevet. Der venter trolig kraftige protester fra miljøorganisasjoner.

Det er ventet at boreriggen vil bruke mellom fire og fem dager på seilasen fra Bergen til Toutatis-feltet, som ligger i Norskehavet 50 kilometer nord for Træna. På veien får riggen følge av et kystvaktskip.

Det tyske oljeselskapet DEA Wintershall fikk i midten av juli klarsignal av Miljødirektoratet til å starte prøveboring på feltet utenfor Lofoten.

– Vi må følge regelverket, sier statsråden til NTB.

Åpnet i 2011

Letebrønnen ligger i et område som er åpnet for petroleumsvirksomhet i Nordland V i Norskehavet. Blokken ble innlemmet i ordningen med tildeling i forhåndsdefinerte områder av den rødgrønne regjeringen i 2011. Lisensen for boringen ble tildelt første gang i 2012 og senere på nytt i 2016.

– Denne klagesaken dreier seg derfor ikke om hvorvidt det skal åpnes for petroleumsvirksomhet i området eller ikke. Temaet for klagesaken har vært en miljømessig vurdering etter forurensningsloven av den konkrete boretillatelsen, sier Elvestuen.

Brønnen ligger om lag 7,5 km nord for Trænarevet og om lag 83 km fra Røst. Blokken grenser mot det petroleumsfrie området ved Røstbanken og Lofoten.

Møter motbør

Boringen vil ikke foregå i et område som etter gjeldende forvaltningsplan er identifisert som et særlig verdifullt og sårbart område. Tillatelsen er gitt på strenge vilkår, ifølge Elvestuen.

Miljøorganisasjoner har like fullt reagert både på selve leteboringen, men også på at boreriggen satte kursen nordover før saken var ferdig behandlet i departementet.

– Oljeboring ved Trænarevet er en gedigen trussel mot korallrev, gytefelt og sårbar natur, sier Natur og Ungdoms leder Gaute Eiterjord.

– Vi reagerer sterkt på at Wintershall DEA sender riggen nordover før klagene våre er behandlet, legger han til.

«Ferdig som miljøparti»

Både Natur og Ungdom og Bellona har varslet protester mot leteboringen.

– Venstre er absolutt ferdig som miljøparti hvis de tillater dette, sa Bellonas Frederic Hauge til Helgelands Blad i helgen.

Elvestuen mener saken viser hvor viktig det er å ikke åpne opp nye områder, men at han som statsråd i saker hvor tillatelser er gitt, må forholde seg til rammene tidligere regjeringer har satt.

– Venstre var mot dette i 2011. Jeg mener det i dette området ikke burde være petroleumsaktivitet. Men det er ikke ved denne tillatelsen, etter forurensningsloven, hvor den beslutningen tas. Her må jeg følge regelverket og se om dette er miljømessig forsvarlig, innenfor de rammene som er gitt, sier han.