Hardkjør mot Ropstad om homoterapi i Stortingets spørretime

KrF-leder og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad mener at det ikke er nødvendig med et forbud mot homoterapi og at et slikt forbud ramme trosfriheten.

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) i Stortingets spørretime onsdag. Ropstad vil ikke ha forbud mot homoterapi.
  • Alf Ole Ask

Allerede før spørretimen onsdag morgen, var det klart at Regjeringen vil utrede et forbud mot homoterapi eller konverteringsterapi. KrF-leder og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad er uenig med egen regjering. Han vil ikke utrede spørsmålet. Saken kommer opp i Stortinget, fordi Ap mener at denne type terapi skal forbys.

Kari Henriksen fra Ap innledet den muntlige spørretimen med å kritisere statsråden for at han ikke har kommet til Stortinget og redegjort for krisen i barnevernet. Denne uken tapte Norge nok en sak i menneskerettsdomstolen i Strasbourg.

Derimot har han, ifølge henne, brukt tid på blant annet å forsvare homoterapi. Henriksen viste til at Ap har lagt frem et forslag i Stortinget om å forby slik terapi som hun karakteriserte som en krenkende, diskriminerende og livstruende praksis.

Statsråden var godt forberedt på at dette ville bli et tema i hans møte med opposisjonen.

Er forbudt i dag?

– La meg være helt tydelig, jeg tar sterkt avstand fra konverteringsterapi, og jeg mener det er forbudt i dag, svarte Ropstad og viste til overgrepene, den volden og terapien som skader folk, slik VG har dokumentert.

– Det er forbudt, og det må vi bekjempe, sa Ropstad som mente at dette handlet om holdninger om hvordan man møter sårbare mennesker, sa han.

– Det statsråden sier er feil, det vi har sett i for eksempel VGs dokumentar. Organisert praksis av homoterapi, det er i dag lov. Og det må slutte. Det er livsfarlig for barn og unge. Det er derfor må vi ha et forbud, sa Henriksen.

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) forlater talerstolen under Stortingets spørretime onsdag.

Trosfrihet?

Men der hvor Ropstads holdninger skilte seg tydelig fra opposisjonen var hensynet til trosfriheten.

Statsråden mente at debatten om homoterapi har rommet alt fra overgrep til de som ønsker en samtale om vanskelige forhold i livet.

Ropstad sa at han var imot et eget forbud, fordi det kunne ramme religionsfriheten.

– Jeg er opptatt av å løfte trosfriheten. Vi er imot forbud, fordi dette er forbudt i dag, sa Ropstad og la til at den rammen som er der for debatten vil ramme tilfeller som vil innskrenke menneskers og trossamfunns muligheter til å mene og tro ting som er annerledes enn den rådene samfunnsnormen, slo han fast.