Politikk

Regjeringspartiene frikjenner Hauglie for trygdeskandalen

Regjeringspartiene frikjenner tidligere statsråd Anniken Hauglie (H) for anklager om justismord. – Det blir tullet å konkludere nå for så å granske hva som har skjedd, sier Svein Harberg (H).

Nav-direktør Sigrun Vågeng (til venstre) og daværende arbeidsminister Anniken Hauglie offentliggjorde trygdeskandalen i oktober. Foto: Terje Pedersen, NTB scanpix

  • Thomas Spence

SVs Freddy André Øvstegård mener «det er en hån mot ofrene at regjeringspartiene vil frikjenne toppene i systemet, og ikke la denne massive skandalen få noen konsekvenser for regjeringen».

– Vi kan ikke ha en kultur for politisk ansvarsfrihet i Norge. Vi må holde også de på toppen ansvarlig når mennesker rammes av justismord fordi de på toppen ikke handlet tidlig nok, sier Øvstegård.

Klokken 14.00 møtes Stortingets kontrollkomité for å trekke de politiske konklusjonene av trygdeskandalen.

Formelt er det statsråd Hauglies redegjørelse 5. november for Stortinget, om praktiseringen av EUs trygdeforordning, som ligger på bordet.

I innstillingen, som etterpå vil bli behandlet i et samlet storting, skiller regjeringspartiene og opposisjonen lag:

Rødt og SV har tidligere varslet at de ville fremme mistillitsforslag mot Hauglie.

– Denne saken stinker klassejus og er den verste rettsskandalen i nyere norsk historie. Når saken er så alvorlig og ofrene rammes så hardt, må den ansvarlige statsråden ta det politiske ansvaret. Ofrene må få rettferdighet, sa SV-leder Audun Lysbakken.

Ap og Sp har også vært kritiske. Hele opposisjonen mener Hauglie gjorde for lite og for sent da Nav varslet departementet 30. august 2019 om at personer var dømt og fengslet på grunn av feil rettsanvendelse.

Men i og med at Hauglie gikk av som statsråd i januar i forbindelse med Frps utgang av regjeringen, har den politiske temperaturen sunket betraktelig.

Det betyr ikke at opposisjonspartiene Ap, SV, Sp, med følge av Rødt og MDG som ikke har sete i komiteen, ikke vil komme med sterk kritikk av spesielt Hauglies håndtering. Men det vil ikke bli fremmet mistillit mot regjeringen eller noen enkelt statsråd.

– Kritisk til svakheter i Nav

  • Les også: Mistillit rykker nærmere etter høringen

Regjeringspartiene Høyre, Venstre og KrF med støtte fra Frp finner ikke grunnlag for å kritisere Hauglie. Heller tvert imot.

– Her skiller vi lag. De mener regjeringen i sluttfasen har håndtert det dårlig. Det er vi ikke enige i. Da dette ble oppdaget, har den virkelig grepet fatt i saken, sier Harberg, nestleder i kontrollkomiteen.

– Frikjenner dere tidligere arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie?

– For å frikjenne må hun først være tiltalt, og det er hun ikke. Vi er også kritiske til de svakhetene som er kommet frem. Selv om det i stor grad har skjedd i underliggende etater, er det statsrådens ansvar.

– Hvilke etater?

– I Nav-systemet har det vært veldig dårlig kommunikasjon nedenfra og oppover, og på tvers. Det er noe man må se på.

– Tull å konkludere før granskningen

– Betyr det at trygdeskandalen ikke får noen politiske konsekvenser?

– Nei, det blir helt feil å snakke om konsekvenser nå. Vi må vente på granskningsutvalget. Det blir tullete å konkludere nå for så å granske hva som har skjedd.

– Vi er tydelige på at det er ting som ikke har fungert godt. Det er åpenbart rutiner og systemer vi må se nærmere på. Derfor blir det interessant å se hva granskningsutvalget kommer frem til. De går lengre og dypere inn i dette enn komiteen har gjort, sier Harberg.

Granskingsutvalget ledes av professor Finn Arnesen og skal levere sin rapport i juni.

– Dette uavhengige utvalget skal snu hver stein og sette flomlyset på. Vi må få vite hvordan dette kunne gå galt i starten, hvordan det kunne gå så lang tid før feilen ble avdekket og hvordan vi kan unngå at dette skjer igjen, sa Anniken Hauglie da utvalget ble oppnevnt.

– Blir det ny behandling i Stortinget etter granskningsutvalgets rapport?

– Det tar vi for gitt. Når rapporten foreligger, vil det bli en sak for Stortinget, sier Harberg.

Les mer om

  1. Trygdeskandalen