Politikk

E-tjenesten graderer selv informasjon om Frode Berg-saken. Men Stortinget kan tvinge gjennom åpenhet.

Forsvarets etterretningstjeneste avgjør selv hvilke opplysninger om rekrutteringen av Frode Berg som skal hemmeligholdes. Men Stortinget kan tvinge gjennom avgradering.

Etterretningstjenesten avgjør hva som skal holdes hemmelig om rekrutteringen av Frode Berg som spion. Men Stortinget kan tvinge gjennom full åpenhet.
 • Thomas Spence

Tirsdag var Frode Berg i et seks timer langt møte med EOS-utvalget.

– Det har vært et bra møte med en god og åpenhjertig tone, sa Berg da han kom ut av møtet like før klokken fire tirsdag ettermiddag.

Det er uklart hvilke opplysninger om rekrutteringen av Berg som vil bli kjent for offentligheten.

Lederen for Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste, EOS-utvalget, sier at utvalget er bundet av de hemmelige tjenestenes gradering. Utvalgets leder er Svein Grønnern, tidligere generalsekretær i Høyre.

Dersom EOS-utvalget mener at «hensynet til Stortingets kontroll tilsier at Stortinget bør gjøre seg kjent med graderte opplysninger, kan EOS-utvalget gjøre Stortinget oppmerksom på det», ifølge Grønnern.

– Da er det opp til Stortinget å bestemme den videre behandling av hva som skal skje med de sikkerhetsgraderte opplysningene som utvalget ikke får gitt til Stortinget, sier Grønnern til Aftenposten.

Vil ikke la regjeringen bestemme hva som skal holdes hemmelig

På Stortinget har partiene ikke konkludert om det bør være full åpenhet.

– Jeg må diskutere dette med andre i partiet og i utenrikskomiteen. Det er litt tidlig å konkludere nå, sier Anniken Huitfeldt (Ap), leder i utenriks- og forsvarskomiteen.

Rødts leder Bjørnar Moxnes sier at partiet er opptatt av at Norge skal ha en etterretningstjeneste som jobber for å holde Norge trygt, og at det fordrer en del hemmelighold.

– Men denne regjeringen har en lang historie med å misbruke adgangen til hemmelighold i forsvars- og sikkerhetsspørsmål. Ikke av hensyn til nasjonens sikkerhet, men for å skjule egne feil og uforsvarlig politikk, sier han.

– Kan ikke la e-tjenesten bestemme

Moxnes mener at det tydelige tegn på at «e-tjenesten har opptrådt uforsvarlig overfor folk og folkevalgte i Finnmark, og ført en aggressiv linje i strid med uttalt norsk utenrikspolitikk, tilsynelatende med regjeringens stilltiende samtykke.»

– Da kan ikke Stortinget la e-tjenesten og regjeringen bestemme hva som holdes hemmelig i Stortingets behandling av saken. Det er viktig at Stortinget tar en selvstendig vurdering av behovet for hemmelighold, slik alt det er forsvarlig å offentliggjøre blir offentliggjort og diskutert åpent, sier Moxnes.

Stortingspresident Tone W. Trøen (H) har følgende kommentar, sendt på e-post:

«Jeg avventer meldingen fra EOS-utvalget. Stortinget vil behandle den i henhold til loven og Stortingets forretningsorden.»

– Gradering er bindende for EOS-utvalget

 • Les også Aftenposten: Slående dom over etterretningstjenesten

EOS-utvalget har to måter å informere Stortinget om arbeidet på: enten i form av en særskilt melding, eller i årsmeldingen som avgis innen 1. april.

– EOS-meldinger til Stortinget skal være ugraderte. Dersom utvalget er i tvil om noen av opplysningene er graderte eller ikke, skal utvalget spørre tjenestene eller departementet om det er gradert eller ikke, sier Grønnern, og fortsetter:

– Så vil tjenesten eller departementet ta en beslutning om deler av innholdet er gradert eller ikke. Den er bindende for utvalget, sier han.

EOS-utvalget: Vi jobber for mest mulig åpenhet

– Betyr det at etterretningstjenesten selv får avgjøre hva som skal offentliggjøres om Berg-saken?

– Nei, her har EOS-kontrolloven en sikkerhetsventil i loven for å forebygge en situasjon der den som kontrolleres kan forhindre at Stortinget får informasjon som de folkevalgte skal eller bør ha.

– Det er utsteder av graderte opplysninger som bestemmer om det skal være gradert eller ikke. Da må Stortinget ta det opp med e-tjenesten eller Forsvarsdepartementet.

Jobber for mest mulig åpenhet

– Blir det gradert materiale i EOS-utvalgets rapport?

– Vi holder på med våre undersøkelser og kan ikke si noe om det. Da er det i tilfelle opp til Stortinget å finne en egnet måte å behandle dette på. Vi jobber så lenge vi kan for mest mulig åpenhet, sier Grønnern.

I lov om kontroll med etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS) paragraf 11 heter det:

Hvis utvalget er i tvil om graderingen av opplysninger i uttalelse eller meldinger, eller mener at av- eller nedgradering bør skje, forelegger det spørsmålet for vedkommende etat eller departement. Forvaltningens avgjørelse er bindende for utvalget.

Strid om Furre

Én gang tidligere har Stortinget og de hemmelige tjenestene vært i konflikt om gradering. I 1997 leverte EOS-utvalget en gradert rapport til Stortinget i Berge Furre-saken.

I 1994 ble tidligere SV-leder Berge Furre oppnevnt til medlem av Lundkommisjonen som skulle undersøke de hemmelige tjenestene i Norge. Furre hadde da i en årrekke vært mistenkt for å være agent for den østtyske etterretningstjenesten Stasi, noe som viste seg ikke å stemme.

Det daværende PST, Politiets overvåkingstjeneste (POT), satte i gang etterforskning av Furre mens Lundkommisjonens arbeid pågikk. POT ville ikke avgradere enkelte opplysninger i meldingen.

EOS-utvalget leverte da Stortingets president en særskilt melding med gradert informasjon som utvalget mente Stortinget burde gjøre seg kjent med.

– Stortinget overtok da selve saken. Hvem Stortinget kommuniserte med, vet jeg ikke, men før 24 timer var gått var den graderte informasjonen avgradert. Utvalget kunne da avgi sin innstilling om Furre i sin helhet, sier Grønnern.

Mest lest akkurat nå

 1. 1
  SPORT
  Publisert:

  Den 49 år gamle rapperen er like godt trent som en fotballproff. Testresultatene er knapt til å tro.

 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5