Unge Høyre og medlem av Høyres valgkomité vil vrake Jan Tore Sanner

– Vi trenger fornyelse i ledelsen. Partiet vil derfor ha godt av to nye nestledere nå og at vi ikke bare erstatter Bent Høie. Begge har vært nestledere lenge, sier Lise Berger Svenkerud i Høyres valgkomité.

Flere sentrale Høyre-kilder vil ha en solid utlufting i Høyres ledelse, men freder partilederen. Erna Solberg og Jan Tore Sanner har vært leder og nestleder siden 2004. Bent Høie har vært 2. nestleder siden 2010, men tar ikke gjenvalg fordi han skal bli fylkesmann i Rogaland i 2021.

Mange har lagt til grunn at så lenge kunnskapsminister Jan Tore Sanner ønsker gjenvalg som Høyres 1. nestleder, ja, så vil hverken valgkomiteen eller Høyres landsmøte vrake kunnskapsministeren.

54 år gamle Sanner har vært Høyre-nestleder siden 2004, og har meddelt valgkomiteen at han ønsker å fortsette.

Men sentrale Høyre-kilder tar likevel nå til orde for en utlufting i Høyres ledelse.

Bakteppet er et svært skuffende kommunevalg der Høyre tapte storbyene og mistet mer enn halvparten av sine ordførere – fra 74 ordførere til 31 nå – og dårlige nasjonale målinger over lang tid.

– Vi må ha et lag som kan vinne valget også i 2021. Og vi må velge nestledere som er motivert til å jobbe frem mot 2025, sier Lise Berger Svenkerud, som ved siden av å være medlem av Høyres valgkomité også er fylkesleder i Innlandet, en sammenslåing av Hedmark og Oppland.

Lise Berger Svenkerud, fylkesleder i Innlandet Høyre og medlem av Høyres valgkomité.

2. nestleder i Høyre, Bent Høie, blir fylkesmann i Rogaland fra 2021 og tar ikke gjenvalg. Partileder og statsminister Erna Solberg har for lengst gjort det klart at hun tar gjenvalg.

Unge Høyre ønsker fornyelse

Også Unge Høyre har overfor valgkomiteen gitt uttrykk for at begge nestlederne, uavhengig av gjenvalg, bør vurderes av valgkomiteen i forkant av ledervalget på det kommende landsmøtet.

Dette blir forstått som at Unge Høyre ønsker at komiteen finner en erstatter for Sanner.

Unge Høyre har pekt på behov for fornyelse, forteller Aftenpostens kilder.

Unge Høyres fungerende leder Daniel Skjevik-Aasberg ønsker ikke å kommentere saken.

Les også

Høyre hoppet inn i en åpenbar krenkefelle. Det er flaut | Tage S. Jensen

Også flere andre Høyre-topper har overfor valgkomiteen tatt til orde for en større fornyelse av partiledelsen, utover å erstatte Høie.

Med partiledelsen menes både ledertrioen, men også Høyres mektige arbeidsutvalg (AU), som består av åtte personer (partiets leder og nestledere, leder kvinneforum, Unge Høyres leder, parlamentarisk leder og to direktevalgte).

Erna Solberg og Jan Tore Sanner har vært leder og nestleder siden 2004. Bent Høie har vært i partiledelsen siden 2010.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen sa til Aftenposten i forrige uke at han ikke er aktuell som nestleder, men at han stilte sin plass som direktevalgt i AU «til disposisjon» fordi «det er behov for fornyelse».

Han har sittet sammenhengende i AU siden 2004 (avbrutt av ett års pause), men er likevel sterkt ønsket med videre. Aftenposten har snakket med en rekke sentrale Høyre-kilder som er tydelig på Røe Isaksen – som mange tror kan bli den neste Høyre-lederen – absolutt bør forsette i AU.

Fordi parlamentarisk leder og leder av Høyres kvinneforum er sikret plass i AU, samt at den ene av to direktevalgte «skal» være en ordfører, mener flere i Høyre at Sanner må vike – dersom det skal bli en markert fornyelse av ledelsen.

Ikke misnøye med Sanner

Flere peker på at dette ikke handler om misnøye med Sanner, men om et sterkt behov for fornyelse og for nye krefter til å fronte Høyres nye politikk i forkant av stortingsvalget i 2021. I en slik sammenheng må Sanner «ofres».

Og Dikstrikts-Høyre og Unge Høyre har her motsatte interesser av hvem de vil ha inn i ledelsen. Unge Høyre ønsker ikke en ny distriks-kandidat, men en ung klimaorienternt profil. Ettersom Tina Bru seiler opp som en sterkere kandidat til å overta etter Bent Høie, har dermed også behovet for å erstatte Sanner blitt svekket for Unge Høyres del, får Aftenposten opplyst.

Ungdomsorganisjonens frykt er at den ledige plassen etter Høie skulle gå til Distrikts-Høyre. Denne frykten er nå betydelig svekket, etter at Unge Høyre ga sitt innspill til valgkomiteen.

Tom Georg Indrevik, fylkesleder i Vestland Høyre, mener at bare partilederen bør være skjermet når valgkomiteen skal utarbeide sin innstilling.

Tom Georg Indrevik, fylkesleder Vestland Høyre

– Det eneste som etter min mening må være udiskutabelt, er partilederen. Her må vi gjøre en vurdering av hele AU for å finne det beste teamet til å stake ut stortingsvalget i 2021, sa Indrevik til Aftenposten nylig.

Aftenposten er kjent med at valgkomiteen har fått likelydende innspill fra flere sentrale Høyre-folk.

– Ingen er fredet

Også leder i valgkomiteen, Harald Furre, skjermer kun Erna Solberg fra valgkomiteens falkeblikk i jakten på Høyres nye ledelse fra 2020.

– Ingen er fredet. Det ingen som ikke blir diskutert. Heldigvis gror det godt i Høyre, sier Furre.

– Betyr det også at Erna Solberg blir vurdert?

– Jeg tror valgkomiteen vil dumme seg ut hvis den foreslår å bytte ut Erna, sier Furre.

Solbergs mening viktig – men ikke avgjørende

Samtidig bekrefter Furre en oppfatning som flere sentrale Høyre-kilder har: Solbergs vurdering av hvem som skal omgi henne i ledelsen frem mot 2021-valget vil være viktig for komiteen, men ikke nødvendigvis avgjørende.

Harald Furre, leder i Høyres valgkomité

– Ja, det hun mener er viktig for valgkomiteen, men det er likevel slik at vi forholder oss helt fritt, sier Furre.

– Har du snakket med Erna Solberg om dette?

– Jeg har snakket med mange i den sentrale ledelsen. Det er naturlig med en slik sonderingsrunde. Det har jeg også hatt med Erna, sier Furre, som ikke vil røpe hva Solberg har sagt, utover følgende:

– Erna ønsker en god og åpen prosess og vil ikke legge for mange føringer, sier Furre.

Solberg ønsker ikke å kommentere overfor Aftenposten hvem hun mener bør utgjøre Høyres ledelse fra 2020.

Les også

Unge Høyre-lederen refser tidligere Høyre-ordførere for manglende reformvilje

Det er samtidig klart at Sanner har vært en av Solbergs aller nærmeste og fortrolige. Sanner har stått last og brast ved henne – siden de ble valgt til henholdsvis nestleder og leder samtidig i 2004.

Hverken jubel eller skuffelse

Slik forklarer Svenkerud i Høyres valgkomité hvorfor også Sanner bør erstattes.

– Jan Tore er en trygg politiker som har gjort en god jobb som nestleder. Det blir ingen skuffelse i Høyre dersom Jan Tore blir gjenvalgt. Men det blir heller ingen jubel, sier hun.

Svenkerud mener det nå er viktig å tenke utenfor boksen. Hun peker på at alle som nevnes som nestlederkandidater har gått den samme «Unge Høyre-skolen».

– Alle har gått den samme veien og har vokst opp i Unge Høyre. Vi må ha en partiledelse og et AU som er bredt sammensatt, med en variert yrkesbakgrunn og der alle landsdeler er representert. Vi må ta signalene fra distriktene på alvor.

Hun mener Høyres ledelse trenger folk som «slåss for Høyre-politikk» fra et annet ståsted og med et annet perspektiv enn «det man får gjennom å ha gått Unge Høyre-skolen».

– Vi trenger personer som er opptatt av tradisjonelle høyreverdier. Nå har de aller fleste som trekkes frem samme erfaringsbakgrunn. AU må bli en lyttepost for hele landet.

– Kan ikke erstatte Høie med Tina Bru

Derfor mener hun også at Tina Bru ikke bør bli nestleder. Bru åpnet selv for å bli nestleder i et intervju med Aftenposten nylig.

Tina Bru har gitt valgkomiteen beskjed om at hun gir seg som leder i Høyres kvinneforum. Samtidig åpner hun opp for å bli nestleder – dersom valgkomiteen spør henne.

– Tina Bru blir bare enda en politiker som har gått den samme veien. Vi må ha mer variasjon i ledelsen. Vi kan ikke bare erstatte Høie med Tina Bru, én rogalending mot en annen. Det kan vi ikke være med på. Fornyelse er ikke nødvendigvis foryngelse, sier Svenkerud.

Hun vil ikke trekke frem spesielle navn, heller ikke hvilke kandidater Innlandet Høyre har kommet med til valgkomiteen.

Sanner har ikke besvart Aftenpostens henvendelser søndag.

Høyres valgkomité møtes igjen mandag. Det er planlagt et nytt møte i januar. Furre sier komiteen planlegger å avgi sin innstilling i begynnelsen av februar. Høyres landsmøte er 27.–29. mars.