Høyre-ledere i nord støtter kontroversielt miljøutsagn fra Helleland

Etter koronakrisen må vekst ha høyere prioritet enn vern. Det budskapet kommer fra Høyres leder i Troms og Finnmark, Geir-Inge Sivertsen.

Linda Hofstad Helleland får mer støtte fra Høyre i Nord-Norge enn fra statsminister Erna Solberg.

Å la vern gå foran vekst, er luksus Norge ikke vil ha råd til etter koronakrisen. Dette budskapet fra lederen av Høyres programkomité, Linda Hofstad Helleland, førte til bråk i deler av Høyre. Men nå får hun støtte nordfra.

– Det er jeg helt enig med Hofstad Helleland i, så det kan du sitere meg på som leder av Troms og Finnmark Høyre, sier Geir-Inge Sivertsen til Aftenposten.

– Kan du utdype dette?

– Nasjonen trenger nå først og fremst fokus på økt verdiskaping og sysselsetting. Det vil være utfordrende å korrigere tapene etter korona-krisen, og da må vekst ha høyere prioritet, og vern må fortrinnsvis skje gjennom forsvarlig bruk av naturressursene, forklarer han i en SMS til Aftenposten.

Geir-Inge Sivertsen har tidligere vært fiskeriminister.

Har forsøkt å moderere eget utsagn

Sivertsens reaksjon er en annen enn den Erna Solberg og enkelte andre i Høyre kom med etter å ha lest Hellelands utspill i et intervju i Aftenposten tirsdag. Der sa Helleland at Norge av miljøhensyn har kunnet si «nei til titusenvis av nye jobber», fordi vi har hatt råd til det.

«De siste årene har vern fått gå foran vekst med hensyn til mineralnæringen, havbruksnæringen, vannkraft, vindkraft og oljenæringen. Nå har vi ikke den luksusen lenger. Nå handler det om å ta ut potensialet for hver eneste nye jobb i hver eneste næring,» sa Helleland, som også er distrikts- og digitaliseringsminister.

Etter å ha fått både både Erna Solberg, lederen i Unge Høyre og to Høyre-politikere som sitter i Stortingets energi- og miljøkomité mot seg, har hun forsøkt å moderere eget utsagn.

«Det er ingen motsetning mellom å skape arbeidsplasser og å føre en god klimapolitikk,» skriver Helleland i en kronikk der hun nå omtaler det første utsagnet som «unyanserte spissformuleringer.»

Linda Hofstad Helleland leder Høyres programkomité og er distrikts- og digitaliseringsminister.

Støtte også fra Nordland Høyre

Men nordpå får hun altså støtte til det utsagnet hun først kom med. Og støtten kommer ikke bare fra lederen i Troms og Finnmark Høyre.

På spørsmål om han deler utsagnet hennes, svarer lederen i Nordland Høyre, Ole Henrik Hjartøy, slik:

– Hvis jeg skal svare med ett ord, er svaret at jeg gjør det. Linda er helt klart inne på noe viktig. Jeg har vært regiondirektør for NHO i Nordland og jobbet med den type spørsmål. Vi er nødt til å tenke mer helhetlig, sier han.

Han viser til at Nordland og Nord-Norge kanskje er den regionen i Norge som er best rigget for det grønne skiftet. Han sikter til at området har de mineralverdiene verden trenger og gode muligheter for arbeidsplasser innen fiskeri- og oppdrettsnæringen.

– Men det å få utnyttet dette og skapt både arbeidsplasser og det verden trenger, er ikke så lett. Det er så mange hindre på veien. Det må selvfølgelig skje i harmoni med andre interesser, men Linda er inne på noe viktig, sier han.

Kan motvirke nedgang i folketall

Han minner om hvor lang tid det tok for f.eks. å få gjennomslag for gruvedrift i Finnmark.

– Det finnes mange eksempler på ting det må bli lettere å få til. Vi har så mye ressurser verden trenger, sier han.

Han legger til at folketallet i Nord-Norge er på stedet hvil eller i tilbakegang. Hjartøy poengterer at å utnytte «det man har av ressurser» og skape arbeidsplasser, også kan være et virkemiddel for å få ungdommen til å bli i landsdelen.

Mindre støtte sørover

Høyres fylkesledere i Trøndelag og Innlandet er mer lunkne til Hellelands utspill.

– Jeg vil nyansere noe, men jeg er enig med Linda i at vi er nødt til å snu hver stein for å få arbeidsplasser og næringer opp å stå. Men det må ikke gå på bekostning av miljøhensyn, sier Michael Jan Momyr, leder i Trøndelag Høyre.

– Jeg er ikke enig i den måten å formulere seg på. Jeg er enig i premisset om at vi kanskje må tenke litt annerledes, men jeg er helt uenig i at det må gå på bekostning av miljøet. Det er ikke noe enten eller, men et både og, sier Oddvar Myhren Møllerløkken, leder i Innlandet Høyre.