Politikk

Hunder skal ha luft og mosjon daglig. Sykehjemsbeboere skal bare ha «adgang til å komme ut.»

 • Solveig Ruud
  Solveig Ruud

Ifølge Mattilsynets veileder om hundehold skal hunder akiviseres og mosjoneres daglig. Like konkrete regler finnes ikke om beboere på sykehjem. Foto: Frank May/NTB Scanpix

 • For de fleste hunder vil det ikke være tilstrekkelig mosjon/aktivisering å bare slippes ut i hagen, heter det i en ny offentlig veileder om hundehold. Mange sykehjemsbeboere kommer ikke engang så langt.

Passivitet er utbredt på landets sykehjem og mange sykehjemsbeboere kommer nesten aldri ut.

Dette er ett av mange kritikkverdige forhold som nevnes i en fersk rapport om brudd på menneskerettigheter i landets sykehjem.

Ny offentlig veileder om hundehold

I november publiserte Mattilsynet en ny veileder om hundehold. Sammenligner man denne med regelverk for eldre på sykehjem, ser man at hundeveilederen inneholder langt mer detaljerte regler om aktivisering, mosjon og frisk luft.

Det eneste som slås fast om behovet for mosjon og frisk luft i den såkalte verdighetsgarantien, forskriften som «klargjør hvordan tjenestetilbudet skal utformes» på bl.a. sykehjem, er at tilbudet skal ivareta behovet for «et mest mulig normalt liv, med normal døgnrytme og adgang til å komme ut.»

På spørsmål om hunder er sikret bedre tilgang til frisk luft enn landets sykehjemsbeboere, svarer generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen, Lisbeth Rugtvedt slik:

— I praksis er det vanskelig å si, men i alle fall når det gjelder regelverket.

Minimumskrav til lufting og mosjon av hunder

«Veilederen beskriver noen nedre grenser for lovlig dyrehold, altså hvordan dyreholdet som et minimum må være for at Mattilsynet skal vurdere det som i overensstemmelse med dyrevelferdsloven», sies det i innledningen til veilederen om hundehold.

Den slår fast at hunden «skal mosjoneres og aktiviseres daglig, slik at den får dekket sitt behov for sosialt samvær og fysisk og mental aktivitet.» Og for ytterligere å presisere påpekes det følgende:

«Utover daglig tur, må hunden også få såkalt rasemessig tilpasset aktivitet jevnlig» og «for de fleste hunder vil det ikke være tilstrekkelig mosjon/aktivisering å bare slippes ut i hagen.»

Videre slås det fast at den skal «skal luftes minimum tre ganger daglig for å gjøre fra seg»...

Tilsyn med 2262 kjæledyrehold

Ifølge hundeveilederen kan det «i enkelte saker være behov for andre tolkninger og skjønnsmessige vurderinger.(...) Dette må vurderes av Mattilsynets inspektører, som under tilsynsarbeidet skal utøve skjønn innenfor lovens rammer. »

Og for dem som ikke visste det: Det er hyppig tilsyn for å sikre at landets kjæledyr har det bra.

— Så langt i år er det utført 2262 tilsyn av kjæledyrhold, sier seniorrådgiver og veterinær Ole-Herman Tronerud i seksjonen for landdyr og dyrehelsepersonell i Mattilsynet. Dette er tilsyn for å sjekke dyrevelferd og de flest av dem har vært tilsyn med katte- og hundehold. Tilsynet har vært rettet mot privatpersoner, kenneler, og f.eks. hundepensjonater.

Ifølge hundeveilederen kan det «dersom det hersker tvil om hunden får tilstrekkelig mosjon,» ...« være behov for å be dyreholder dokumentere aktivitet. Dette kan gjøres i form av daglig dyreholdsjournal for hver individ (mosjonsdagbok) eller ved å dokumentere aktivitet via bilder.»

Hittil i år: 53 tilsyn på sykehjem

Så langt i år er det publisert 53 tilsynsrapporter fra sykehjem på Helsetilsynets hjemmeside. Slike tilsyn kan selvsagt ikke helt sammenlignes med Mattilsynets tilsyn hos hundeeiere. Og en hundeveileder er ikke det samme som en forskrift i eldreomsorgen. Men det er noen likheter.

– Vi trenger regler om dyrevern, fordi dyr ikke kan si ifra om hvordan de har det. Dessverre er det også en del på sykehjem som ikke kan si ifra om egne behov og hva som gjøres feil, sier Lisbeth Rugtvedt, generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Hun vil være forsiktig med å dra parallellen Aftenposten synliggjør mellom hunder og sykehjemsbeboere for langt, Men hun mener det er en svakhet at regelverket som omhandler fysisk aktivitet og frisk luft i eldreomsorgen er for rundt formulert.

Les også:

Les også

«Ikke uvanlig å gi beboere beroligende medisiner uten deres samtykke...»

Eldre blir sittende passive

— Det sies i verdighetsgarantien at eldre skal ha «normal døgnrytme og adgang til å komme ut», men det sies ikke at dette er rett som gjelder hver dag, sier hun og forteller at mange pårørende forteller at det ikke er tilfelle.

Dette påpekes også i rapporten om brudd på menneskerettigheter i sykehjem, som Aftenposten omtalte tidligere i uken.

— Et hovedankepunkt fra pårørende til folk på sykehjem, er at sykehjemsbeboerne blir sittende passive og at uro blir håndtert med medikamenter i stedet for fysisk aktivitet og frisk luft, sier hun og påpeker at dette har med bemanning å gjøre.

Viktig med fysisk aktivitet.

Fysisk aktivitet i sykehjem har ifølge en rapport fra Helsedirektoratet positivt effekt både for beboerne og kommunenes budsjetter. Rapporten som er ment som innspill til Helse- og omsorgsdepartementets arbeid for økt fysisk aktivitet og redusert inaktivitet i befolkningen, forteller at inaktivitet har svært negative konsekvenser:

«Fysisk inaktivitet kan medføre nedsatt tarmperistaltikk og obstipasjon, osteoporose, kontrakturer, liggesår, hevelser, smerter og kognitiv svikt.»

— For å sikre den enkelte beboers mulighet for bevegelse og aktivitet, trengs sannsynligvis flere ressurser, men også bred kompetanse og en økt bevissthet om dette behovet blant ansatte i sykehjem, sies det i rapporten.

 1. Les også

  «Ikke uvanlig å gi beboere beroligende medisiner uten deres samtykke, for å holde dem rolige...»

 2. Les også

  «Grove krenkelser av menneskerettigheter på norske sykehjem»

 3. Les også

  Krever at Høie kartlegger om menneskerettighetene blir ivaretatt

 4. Les også

  Systemsvikt i eldreomsorgen

 5. Les også

  De sykeste eldre får ikke de tjenestene de trenger

Les mer om

 1. Politikk
 2. Eldreomsorg

Relevante artikler

 1. NORGE
  Publisert:

  Skal hunden bo ute? Da finnes det strenge krav du må følge.

 2. POLITIKK
  Publisert:

  Sykepleierne mener andre ting enn eget kjøkken er viktigst for økt trivsel på sykehjem

 3. VERDEN
  Publisert:

  Den svenske eldreomsorgen får strykkarakter. Nesten ingen koronasyke på sykehjem fikk møte lege.

 4. NORGE
  Publisert:

  Hver dag rammes noen av vold på norske sykehjem. Her er fem mulige løsninger.

 5. SPREK
  Publisert:

  Elisabeth (52): - Jeg ble sykere av kontakten med Nav

 6. FORELDRELIV
  Publisert:

  Når barnet ønsker seg et kjæledyr: – Vær klar over at du kjøper deg ansvar