Politikk

Afrika tappes for milliarder, Regjeringen beskyldes for å være «defensiv» og «tilbakelent»

Grus fra gruvevirksomheten tårner over gruvelandsbyen Koidu Øst i Sierra Leone. Området rundt landsbyen har store forekomster av diamanter, men innbyggerne lever likevel i dyp fattigdom. Gruveselskapet, kontrollert gjennom en rekke selskaper i skatteparadiser, betaler ikke en gang eiendomsskatt.

Panama Papers har avslørt hvordan råvareindustriene i Afrika blir rike mens befolkningen lever i fattigdom. Representanter fra KrF, Ap og SV mener Regjeringen er for slapp i arbeidet med å stanse kapitalflukten fra kontinentet.

 • Ellen Balke Hveem
 • Nina Selbo Torset
  Journalist

Nestleder i SV, Snorre Valen, synes det er veldig uklart hva utenriksminister Børge Brende (H) har tenkt å gjøre med kapitalflukt fra Afrika. Han og SV foreslår tre konkrete tiltak for å få bukt med kapitalflukten.

– For det første må vi ha åpenhetsgarantier som sier at selskaper som opererer i utviklingsland, må oppgi informasjon til landet de opererer i, om datterselskaper som de flytter penger til i utlandet.

– For det andre må Norge aktivt støtte reforhandling av urettferdige skatteavtaler. Mange afrikanske land er helt avhengige av utenlandske selskaper, men avtalene gir ikke befolkningen det de har rett på.

Valen er også enig med Redd Barna og Fellesforbundet for Afrika i at et FN-organ for skatt ville vært en god løsning for å gi de afrikanske landene forhandlingsmakt om internasjonale skattespørsmål.

 • Redd Barna:– Panama Papers er toppen av isfjellet

Torstein Tvedt Solberg, som sitter i Finanskomiteen for Arbeiderpartiet (Ap), sier at han og Ap stiller seg bak SVs forslag til tiltak.

– Norge har vært et av landene som har ledet an i dette arbeidet, men i denne regjeringen har vi fått en mye mer tilbakelent rolle, sier han.

– Tiltak lagt i skuffen

Tiltakene er tatt fra Stortingsmeldingen «Dele for å Skape» fra 2013. Stortingsmeldingen springer ut av Kapitalfluktutvalgets rapport «Skatteparadis og Utvikling» fra 2009.

– Det virker som Brende har lagt stortingsmeldingen i skuffen. Jeg kan ikke se at den i noen som helst grad er fulgt opp siden vi skiftet regjering, sier Valen.

– Tiltakene kan gjøre land mindre avhengige av bistand. Dette er god høyrepolitikk, og det overrasker meg at Brende og en regjering bestående av Høyre og Frp ikke er mer interessert, men heller vil drive med tradisjonell bistand, sier SV-toppen.

KrF-politiker Hans Olav Syversen, som leder Finanskomiteen på Stortinget, mener det trengs bedre land-for-land-rapportering, og synes ikke Regjeringen går langt nok i forslaget som nå ligger på Stortinget.

– Selskapers aktiviteter i et land bør ikke bare være åpne for skattemyndighetene i begge landene, men også for allmennheten. Slik saken står nå, er den for defensiv, mener han.

Transparency: – Politikerne sleper beina etter seg

– Det har vært mindre politisk aktivitet enn vi forventet. Til nå er det de store revisjonsselskapene som har tjent mest på Panama Papers, fordi de får granskingsoppdrag. På Stortinget sleper politikerne beina etter seg, mener generalsekretær Guro Slettemark i Transparency International Norge (TI Norge).

Slettemark mener at Panama Papers eksponerer det som er blant de største globale utfordringene i dag.

Generalsekretær Guro Slettemark i Transparency International Norge beskylder norske politikere for å slepe beina etter seg.

Hun peker på paradokset i at land som er rike på naturressurser, ofte har en fattig befolkning.

– Våre og andres undersøkelser viser at olje-, gass- og gruveindustriene er mest utsatt for korrupsjon. Norge er ett av unntakene, og mange land ser til oss fordi vi har fått til rettferdig fordeling av inntekt fra naturressurser, understreker hun.

TI Norge oppfordrer norske myndigheter til å i større grad bruke sin stemme internasjonalt som et eksempel til etterfølgelse og innføre full åpenhet om finansielle pengestrømmer. Slettemark mener åpenhet i norske selskaper med multinasjonal virksomhet kan være et første skritt.

– Med åpenhet om pengestrømmer kan befolkningen selv sette seg inn i hvor mye penger de multinasjonale selskapene bidrar med i statskassen i det enkelte land, sier Slettemark.

– På den måten kan makthaverne bli stilt til ansvar. En av de største utfordringene er jo nettopp at mange politikere i utviklingsland beriker seg selv og sine familier og også er dypt involvert i kapitalflukt.

Moses Bangura er gruvearbeider i Koidu i Sierra Leone. Da ICIJ møtte ham på jobb, hadde han bare funnet én diamant den arbeidsuken, og antallet diamanter har sunket de siste årene.
Selskapet Heritage Oil skal ha unndratt millioner av dollar i skatt i Uganda ved hjelp av Mossack Fonseca i 2010. Bildet viser Kampala, hovedstaden i Uganda.

Kobler bistand med antikorrupsjon

Statssekretær Tore Hattrem (H) i Utenriksdepartementet mener Regjeringen var raskt ute med en offentlig reaksjon da avsløringer fra Panama-papirene ble offentliggjort.

– Vi har gitt en rekke uttalelser, og statsministeren tok også del i den internasjonale diskusjonen på toppmøtet om antikorrupsjon i London i mai. Norge har gått i bresjen for arbeid mot skatteunndragelser og økt krav til åpenhet om kapitalstrømmer, og vi vil også gi dette høy prioritet fremover, sier han.

– Norge vil også fremover løfte godt styresett og antikorrupsjonsarbeid i vår bistandspolitikk.

Mener Valen har sovet i timen

Hattrem kjenner seg ikke igjen i SV-nestleder Valens karakteristikk av Regjeringens arbeid.

– Her har Valen sovet i timen. Viktige tiltak er godt innarbeidet i Regjeringens politikk, blant annet arbeidet med ulovlig kapitalflukt, korrupsjon og bærekraftig forvaltning av naturressursene, mener statssekretær Hattrem.

Hattrem peker på en kronikk av Siv Jensen og Børge Brende i Aftenposten i April, og mener at regjeringen gir høy prioritet til arbeidet mot skatteunndragelser og for krav til åpenhet rundt kapitalstrømmer. Han peker også på at Norge aktivt deltar i internasjonalt samarbeid for å unngå hemmelighold gjennom OECD og Verdensbanken, samt ved «skatt for utvikling».

– Jeg kan forsikre Valen om at regjeringen vil fortsette arbeidet med full styrke for å bekjempe skatteunndragelser og kapitalflukt både internasjonalt og i Norge, sier Hattrem.

– Heldigvis er det ikke slik at ikke noe skjer selv om Valen hevder det. Han burde heller gledet seg over det aktive arbeidet Norge står bak og gitt støtte når vi forsøker å få gjennomslag internasjonalt, hvor vi dessverre fortsatt møter mindre entusiasme enn vi burde fra enkelte aktører.

Naturressurser i disse 44 afrikanske landene knyttes til skatteparadiser.

Les mer om

 1. Panama Papers
 2. Panama papers
 3. Regjeringen
 4. Stortinget
 5. Korrupsjon
 6. Skatteparadis
 7. Transparency International