Ekspert tror Sanners kommunereform er i alvorlig trøbbel

– Det blir ingen nasjonal kommuneinndelingsreform gjennom frivillige prosesser, spår kommuneekspert Geir Vinsand. - Reformen er på rett vei, mener statsråd Jan Tore Sanner.

Geir Vinsand i NIVI Analyse sier at i flere fylker vil det ikke være en eneste frivillig kommunesammenslutning.- Dagen er god, mener kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (bildet). - Det var mange positive resultater mandag.
  • Geir Salvesen

Mandag kveld var det folkeavstemninger i hele 32 norske kommuner.

Bare 11 av dem ville slå seg sammen.

Det føyer seg inn i resultatene fra store deler av landet de siste ukene. Det ser ut til å være en nei-vind i avstemningene.

Nå holder kommuneekspert Geir Vinsand i NIVI Analyse en liten dommedag over den siste fase av prosessen der alle kommunene i landet skal ha klart sine standpunkter til eventuelle sammenslåinger innen 1. juli:

– Det blir ingen nasjonal kommuneinndelingsreform gjennom frivillige prosesser i kommunene. I flere fylker vil det ikke være en eneste frivillig kommunesammenslutning. Og der det skjer endringer vil det ofte skje
minst endringer med dem som trenger det mest, sier Vinsand. Han er dypt inne i prosessen og er rådgiver i flere områder av landet. Han er også rådgiver for flere fylkesmenn som snart skal sammenfatte resultatene for sine fylker.

Les også

Turbo-trøkk for nye kommunegrenser i Norge

Vinsand ser for seg en fremtidig situasjon hvor de store og sterke kommunene blir enda større og sterkere, mens de små blir relativt mindre og enda mer kompetansefattige – og dermed mindre rustet for å løse kompliserte velferdsproblemer i fremtiden.

Han mener det nå er fire hovedscenarier:

  1. Avblåse kommunereformen. Erstatte med kompetansereform, mer penger eller statlig overtakelse av f.eks. helse- og sosialtjenestene. Men det er urealistisk.
  2. Stortinget vedtar nye kommuner. Det er urealistisk fordi det vil mangle nødvendig saksutredning og medvirkning, og fordi det mange steder vil oppfattes som et overgrep.
  3. Mellomalternativ – Stortinget restarter kommunereformen med nye mål og virkemidler med kommunene som forandringsledere. Det betyr overgang til en to-sporet reform, der kommunene kan velge mellom forpliktende samarbeid i en permanent kommuneblokk, eller etablere en ny regionkommune. Samarbeid i kommuneblokker kan formuleres som et nasjonalt minstekrav til omstilling over hele landet.
  4. Restart av kommunereformen med Stortinget som forandringsleder. Trolig vil det være behov for en kommisjon. Kommunene blir høringsinstanser. Og med klare tidsfrister og tvang fra Stortinget, slik praksis var under Buvikutvalgene. Ikke så realistisk.
- Ingen entusiasme utenom i nei-leiren, mener Sps Marit Arnstad.

Sp: - Reformen vakler videre

– Så langt er det to tredjedeler som svarer nei, reformen vakler videre uten entusiasme, mener Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad. Hun mener måten kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) har lagt opp dette løpet på, bidrar til uoversiktlige tilstander.

Det gjelder ny oppgavefordeling som ikke kom før lenge etter at prosessen var startet:

– Midt i løpet endres de økonomiske kortene og jeg forstår godt at mange blir frustrert over det, sier hun.

Les også

Her kan Sanners kommunereform strande

Sanner: - En god dag i dag med mange positive resultater

– Er det en god dag?

– Det er en god dag, på grunn av mange positive resultater mandag. Vi har i departementet gått igjennom tallene. Den siste oversikten viser at legger man folkeavstemningene og innbyggerundersøkelsene sammen, gir det 20 ja og 26 nei.

– Så med innbyggerundersøkelsene er bildet et annet enn det som er kommet frem?

– Man må også ta med dem. Flere medier har glemt det. Dette viser at reformen er på rett vei og at vi kommer til å se mange nye og sterke velferdskommuner. Det er bra for innbyggerne.

Les også

Bygdestrider kan stoppe kommunereform

– Så du tror fortsatt på at du kan få en stor, nasjonal reform basert på frivillighet?

– Det gjenstår å se hvor langt vi kommer, men så langt viser lokalpolitikerne lederskap. Det er 250 intensjonsavtaler til nå, høringer viser et sprikende bilde. Men jeg tror det blir mange nye kommuner.

– Senterpartiet mener at reformen vakler videre uten entusiasme og at den største entusiasmen er på nei-siden, med høye oppslutningstall i folkeavstemningene. Mens ja-siden ikke mobiliserer i særlig grad. har du noen kommentar til det?

- Senterpartiet er ribbet for alternativer

– Flere ser nå at alternativet til større kommuner er sterkere sentralisering og større forskjeller mellom kommunene og at det trygge valget er å si ja. Men det er kjent at det er lettere å gå mot en slik sak, men Sp er ribbet for alternativer, de har ingen svar på hvordan man skal løse oppgaver i kommunene, og det de risikerer er en kraftigere sentralisering med større forskjeller mellom kommunene, sier Sanner.