Siv Jensen mener statsministeren holder tilbake informasjon om hvor lang helsekøen er

– Jeg tror ikke statsministeren ønsker å dele tallene som viser hvor mange operasjoner og kreftscreeninger som er satt på vent, fordi tallene er ubehagelige, sier Siv Jensen.

Det er gått ni måneder siden Frp gikk ut av regjeringen og definerte seg som et opposisjonsparti. Nå mener Siv Jensen at regjeringen holder tilbake informasjon om hvor lang helsekøen egentlig er.

Frp-lederen sier hun gjentatte ganger i høst har bedt regjeringen om å få oppdaterte tall på ventelister og helsekøer i sykehusene – i kjølvannet av pandemien. Senest i spørretimen denne uken.

– Jeg spurte Erna igjen på onsdag i Stortinget. Jeg fikk ikke noe svar. Det synes jeg er rart, sier Jensen.

Lørdag samles Frp til landsmøte. På grunn av koronapandemien er det delt på ulike plasser landet rundt og bundet sammen av videokonferanser.

Jensen sier tallene helt åpenbart er kjent for regjeringen.

– Helseforetakene har god oversikt over dette. Selvsagt kjenner de tallene. Helseministeren og statsministeren vet alltid hvordan helsekøer og ventelister er, og hvordan de utvikler seg.

– Hvorfor skulle statsministeren ønske å holde dette skjult?

– Jeg vet jo ikke, men jeg tror statsministeren og regjeringen ikke ønsker å dele tallene som viser hvor mange operasjoner og kreftscreeninger som er satt på vent, fordi tallene er ubehagelige, sier Jensen.

Frp-leder Siv Jensen sier hun ikke finner noe informasjon om ventelister eller helsekøer i regjeringens forslag til statsbudsjett for neste år.

Hun sier Frp den siste uken har saumfart helsebudsjettet, som sist uke var en del av regjeringens forslag til statsbudsjett, uten å finne informasjon om ventelister og helsekøer.

Jensen: Stortinget aner ikke hva som er fakta

– Vi aner ikke hvordan tallene ser ut. Det eneste vi vet, er at de åpenbart er kraftig forverret.

Jensen sier Kreftforeningen før sommeren opplyste at det var 50.000 screeningundersøkelser som var utsatt bare på kreftområdet.

– Mørketallene er store, og det kommer til å lang tid å hente inn dette etterslepet. Det vil koste, men Stortinget aner ikke hva som er fakta. Jeg mener det er alvorlig.

I mars og april i år var det 320.000 færre pasienter som fikk behandling på sykehus sammenlignet med samme to månedene i 2019.

Forventer en plan fra regjeringen snarest

Hun presiserer at hun ikke kritiserer regjeringen for at man i mars rigget sykehusene for pandemien. Hun sier det var bred enighet om nedstengningen og en forståelse for at helsekøene ville vokse fordi sykehusene måtte omprioritere.

– Men i dag, når det er få mennesker som får behandling på sykehusene for koronaviruset og det er lavt belegg på intensivavdelingene, kan man kjøre opp tempoet på planlagte operasjoner og behandlinger og få redusert helsekøene.

Jensen sier hun og Stortinget rett og slett ikke vet om det skjer, fordi regjeringen ikke informerer.

– Vi må ha en plan for å redusere den lange helsekøen som er oppstått. Men da må vite hvor lange køene er. Hvor mye vil det koste? Hvor lang tid vil dette ta? Vil det ta mange år? Vi vet ingenting.

Hun sier hun forventer at Regjeringen snarest legger frem oppdaterte tall for å få tatt etterslepet.

– Dette er et arbeid som vil påvirke budsjettene i mange år fremover. Dette kan ikke vente.

Frp-Siv Jensen sier hun får høre mange hjerteskjærende historier fra alvorlig syke pasienter som ikke får behandling.

– Fryktelig vanskelig for mange pasienter

Hun sier mange pasienter som har fått operasjoner og behandling utsatt, er satt i en fryktelig vanskelig situasjon.

– Alt har handlet om å håndtere en pandemi, mens pasienter med svært alvorlige diagnoser er blitt satt på vent. Dette er rett og slett ikke greit.

Hun sier hun får mange hjerteskjærende historier fra alvorlig syke pasienter som ikke får behandling.

– Det siste jeg hørte, var en som hadde langt fremskreden ALS, som ikke fikk ikke helsehjelp. Det er mange groteske eksempler. Det opprører meg virkelig.

Hun sier at Frp og Høyre i Solberg-regjeringens første periode (2013–2017) bestemte seg for å få oppdaterte og reelle tall på hvor mange eldre som ventet på sykehjemsplass.

– Det fantes inntil da ikke en slik oversikt. Det fikk vi på plass. Da var argumentasjonen fra Høie og Solberg, og for så vidt også meg, at ja, tallene var kanskje ubehagelige, men vi måtte få dem på bordet for å kunne handle.

Hun sier at man i dag står i den samme situasjonen når det gjelder sykehusene.

– Og vi vet altså ingenting om hvor lang helsekøen er. Jeg spør meg selv: Er det fordi man ikke vil ha den debatten, sier Jensen.

Høie avviser kritikken

Erna Solberg har bedt helseminister Bent Høie (H) svare på kritikken. Han sier i en e-post at regjeringen ikke hemmeligholder tall:

«Etter seks år i regjering regner jeg med at Frps leder vet at ventetidstallene oppdateres månedlig, tertialvis og årlig og publiseres fortløpende på Helsedirektoratets nettsider. Disse tallene viser at ventetidene har økt i 2020 som følge av virusutbruddet.»

Han skriver at det er bakgrunnen for at regjeringen har lagt inn en «ekstraordinær satsing på sykehusene i 2021-budsjettet».

«Vi håper Frp på Stortinget støtter dette offensive helsebudsjettet.»