LO: Bevilger 23 millioner til ny Støre-regjering

LOs representantskap vil ha en ny rødgrønn regjering bestående av Ap, Sp og SV. 15 millioner kroner er bevilget til Ap, 5 millioner til SV og 3 millioner Sp.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik foreslår å øke støtten til Ap-leder Jonas Gahr Støre fra 10 til 15 millioner kroner.

Forslaget fra LO-sekretariatet til representantskapet har tittelen «Nytt flertall – nå er det arbeidsfolks tur!» og konkluderer slik:

«LO kan støtte og samarbeide med partier som stiller seg bak våre mål, og som bygger på det parlamentariske demokratiet som styringsform, anerkjenner den viktige jobben som gjøres av våre tillitsvalgte på alle nivå, og den sentrale rollen det norske trepartsamarbeidet har.

På denne bakgrunn bevilger LOs representantskap 15 millioner kroner til Arbeiderpartiet og 5 millioner kroner til Sosialistisk Venstreparti og 3 millioner kroner til Senterpartiets valgkamp.» Det ble til slutt vedtatt.

I 2017 bevilget LO 10 millioner til Ap, 2 millioner til SV og 1 million kroner til Sp.

– Denne regjeringens røvertokt skal stanses. Skattene er blitt kuttet med kirurgisk presisjon til de som har aller mest. De som trenger hjelp en periode, møter mer mistenksomhet og et system somer hardere i klypa, sier Peggy Hessen Følsvik om skattelettene som er gitt i perioden bak.

– Vi må stoppe høyrekreftene ved valget i høst, fortsetter LO-lederen, som peker på angrep på AFP, sykelønn, og offentlig velferd som hovedgrunner. LOs målinger viser at 8 av 10 medlemmer ønsker regjeringsskifte.

– Bruk stemmeretten

I uttalelsen til fagligpolitisk uttalelse, skrev LO-ledelsen i innstillingen:

«Stortingsvalget 13. september blir svært viktig for LOs medlemmer. Norge har store utfordringer og problemer som må løses de neste årene. Arbeidsplasser og næringslivet må bygges opp etter koronakrisen.

Klimakrisen krever en aktiv politikk for nye jobber og en rettferdig omstilling. Forskjellene øker etter åtte år med høyrepartienes målrettede politikk
for skattekutt til de som har mest, og innstramminger for dem som trenger bistand fra fellesskapet.

I arbeidslivet er det behov for en kraftig opprydding. Og velferdsstaten må
styrkes etter at høyrepartiene har drevet frem kutt og privatiseringer. LOs store
medlemsdebatt viser et sterkt engasjement blant våre medlemmer for å skape nye jobber, ta tak i økende ulikhet, og for at alle må bidra.

LOs representantskap vil oppfordre alle LOs medlemmer til å bruke stemmeretten og bidra til et nytt flertall på Stortinget for en ny politikk og en ny regjering», heter det.

Støre: Vil stanse skattekutt

Ap-leder Jonas Gahr Støre lovet en rekke tiltak som lød som musikk i LO-ledelsens ører:

Bygge en sterkere velferdsstat, sikre rettferdig fordeling, pensjon fra første krone, stanse usosiale kutt, stanse skattekutt til de aller rikeste og å redde Avtalefestet pensjon (AFP).

– Vi gleder oss til å se deg som statsminister etter valget i høst, repliserte LOs førstesekretær Julie Lødrup. SV-leder Audun Lysbakken og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum hilste også LOs representantskap.

På grunn av pandemien er LO-kongressen utsatt til neste år. I 2017 sa kongressen nei til et forslag om å støtte Rødt. Hanne Solfrid Glemmestad fra Fellesorganisasjonen foreslo å bevilge en million kroner til Rødt og en tilsvarende sum til MDG. Anders Hovind fra Creo, forbundet for kunst og kultur, støtter forslaget.

Steffen Høiland fra Fellesforbundet advarte om at MDGs politikk er en trussel «mot våre arbeidsplasser», og at man vil «miste store deler av Vestlandet» hvis partiet får støtte.

Stort mindretall for Rødt

LO-ledelsen mener at dagens møte i representantskapet ikke kan overprøve et vedtak gjort av LO-kongressen i 2017 om ikke å støtte Rødt. Kongressen er LOs høyeste organ.

Delegatene stemte med 121 mot 3 stemmer for den fagligpolitiske uttalelsen om å støtte en ny rødgrønn trepartiregjering. Offisersforbundet foreslo ikke å bevilge penger til noe politisk parti. Forslaget falt mot stort flertall.

Forslaget om gi en million kroner til MDG falt med 111 mot 15 stemmer. Forslaget om gi en million kroner til Rødt falt med 69 mot 57 stemmer.

Sekretariatets innstilling om valgkampbidrag til Ap, SV og Sp ble vedtatt med 99 mot 26 stemmer.