Politikk

Alle partier invitert til kriseforlik om asyltilstrømningen

Høyres parlamentariske leder, Trond Helleland, inviterte i ettermiddag alle partiene på Stortinget til forhandlinger om innstramminger i flyktningpolitikken.

taa7f30e_doc6n1sqmuobip1fg9kh3r6-k9hYuUnjF0.jpg
 • Solveig Ruud
  Journalist
 • Robert Gjerde
  Journalist
Statsminister Erna Solberg besøkte lørdag flyktningeleiren i byen Qab Elias i Bekadalen i Libanon. I denne leiren bor det 183 syriske flyktninger som kommer fra Aleppo, Raqqa og Idlib i Syria
hastemøte stortinget.jpg

Brevet er sendt på vegne av de parlamentariske lederne i samarbeidspartiene, altså regjeringspartiene Høyre og Frp, og støttepartiene Venstre og KrF.

De fire partiene hadde et kort møte i ettermiddag, rett etter møtet statsminister Erna Solberg (H) hadde kalt inn til klokken 12.

Helleland håper møtet, der alle partiene er invitert, kan holdes torsdag.

— Jeg har bedt dem vise kortene før vi møtes, sier Helleland til Aftenposten, og viser til at det betyr at han har bedt de andre partiene presentere sine tilleggsforslag til de 15 punktene Høyre og Frp la frem mandag ettermiddag.

Samtidig ba Regjeringen tirsdag om Stortingets støtte til til å instruere Utlendingsnemnda direkte - for å avskjære muligheten til langdryge ankeprosesser etter asylavslag. Statsminister Erna Solberg informerte alle de parlamentariske lederne om dette i et møte på Stortinget kl 12 i dag.

Etter det Aftenposten har grunn til å tro vil Regjeringens foreslåtte hastetiltak få bred støtte i Stortinget, når det formelt skal behandles i stortingssalen i neste uke.

Endret språkbruken fra mandag

Brevet fra Helleland - på vegne av H, Frp, Krf og V - har følgende ordlyd:

«På vegne av samarbeidspartiene ønsker vi å foreslå følgende for å få fremdrift i samtalene om et bredest mulig flertall for forslag som angår den ekstraordinære situasjonen:

Vi ber om at alle partier sender over sine forslag de ønsker drøftet til de andre partiene, innen utgangen av onsdag.

Det legges så opp til et møte torsdag, forutsatt at alle har rukket å melde inn sine forslag.»

Mens Frp og Høyre i går - da de lanserte sine 15 punkter for innstramning av asylpolitikken - snakket om innstramninger på inn- og utpust, så er ordet ikke nevnt i invitasjonen som Helleland sendte ut i dag.

Trolig er dette myntet på SV, som neppe vil være med på et bredt forlik som kun fokuserer på tilstramning - og ikke på integrering.

Mulig med to løp

Etter det Aftenposten erfarer drøftes det nå ulike scenarioer for disse forhandlingene. Ett alternativ er å lage to løp: En kortdistanse som handler om innstramning og kutt i goder og ytedler. Og så et landistanseløp som handler om integreringstiltak.

Det siste vil i så fall innebære en forsering av det arbeidet som Regjeringen hadde planlagt gjennom den bebudede integreringsmeldingen, som skulle legges frem til våren.

Kontroversielt i Frp

Samtidig er det klart at regjeringspartienes invitasjon til et bredt forlik, der alle partiene inviteres til bordet, er konrtroversielt i deler av Frp. Nestleder Per Sandberg sa til Aftenposten 30. oktober at det var helt unødvendig å få med seg flest mulig partier i et asylforlik.

— Det er bare én grunn til at Sp og Ap snakker om et bredt forlik, og det er for å slippe å ta ansvar for dårlig samvittighet og elendig jobb gjennom åtte år. Når politikere ikke ønsker å ta ansvar, så er det store ulne konsensus-løsninger som gjelder, sa Sandberg til Aftenposten da.

Parlamentarisk leder i Frp, Harald Tom Nesvik, sa følgende til Aftenposten i dag om innholdet i brevet fra Helleland:

— Hele saken dreier seg om innstramning.

Han sier ordlyden i brevet er som den er fordi «noen partier kan ha forslag som tenderer mot integrering, og at man også skal kunne drøfte disse.»

 • Ukens podkast Aftenpodden tar for seg Sandbergs motivasjon, de politiske motivene i flyktningdebatten på Stortinget, og Telenor. Hør og abonner via Itunes på telefonen dinher. Eller via desktopher.

Ba om ekstraordinær lovendring

Hastetiltaket, som Solberg informerte om tirsdag, vil innebære at Utlendingslovens paragraf 35 må endres, for å kunne umiddelbart returnere personer som har oppholdstillatelse i Russland.

Solberg ba på tirsdagens møte om at forslaget raskt behandles i de ulike partigruppene, og ga én ukes svarfrist.

— I møtet har jeg informert om at vi raskt har behov for å gjøre endringer i lovverket knyttet til utlendingsfeltet. Endringene er særlig rettet mot at vi skal kunne håndtere den økte asyltilstrømmingen som vi ser på grensen i Finnmark, vår Schengen-yttergrense i nord, sa statsministeren etter møtet.

Den umiddelbare reaksjonen fra Stortingets største opposisjonsparti, Arbeiderpartiet, var positiv.

- Jeg har forståelse for at det er behov for noen raske endringer i norsk utlendingslovgiving, sier Ap-nestleder Hadia Tajik til Aftenposten, og sikter til situasjonen ved Storskog.

Tajik, leder av justiskomiteen, møtte fra Ap i Jonas Gahr Støres fravær.

— Vi er innstilt på å stille ressurser til disposisjon slik at lovendringene kan iverksettes raskt.

Med det antyder hun at det kan bli møter i helgen for å behandle disse sakene.

Dette er siste etappe inn til Norge. Se video av asylsøkernes jakt etter sykler:

Vil reparere ikke-fungerende avtale med Russland

Etter det Aftenposten forstår, kommer statsministeren fredag til å legge frem flere lovendringer, knyttet til Utlendingslovens paragraf 32. Paragrafen dreier seg om muligheten til å sende ut åpenbart grunnløse asylsøkere, uten realitetsbehandling av deres søknader.

Men flere forhold gjør at denne paragrafen ikke fungerer etter hensikten i dag, blant annet ankemuligheten.

For å få loven, og den såkalte «tilbaketakingsavtalen» med Russland — en returavtale - til å fungere etter hensikten, er det nødvendig med visse endringer.

— Dette er vi i utgangspunktet enige i, sier parlamentarisk leder i Senterpartiet, Marit Arnstad, til Aftenposten, som legger til:

— Rask retur av de åpenbart grunnløse asylsøkerne, er nødvendig.

Arnstad understreker imidlertid at saken først skal behandles av partiets stortingsgruppe.

Statsministeren: «Veldig krevende»

Etter møtet med de parlamentariske lederne, holdt statsministeren en kort pressekonferanse.

tab2d280_doc6n29q1w6yo2jxe2hjuc-dBrZwPGOjp.jpg

— I møtet har jeg informert om at vi raskt har behov for å gjøre endringer i lovverket knyttet til utlendingsfeltet. Endringene er særlig rettet mot at vi skal kunne håndtere den økte asyltilstrømmingen som vi ser på grensen i Finnmark, vår Schengen-yttergrense i nord, sa Solberg.Hun karakteriserte situasjonen på Storskog som «veldig krevende», og påpekte at antallet asylsøkere er stigende. Detaljene i det Regjeringen nå foreslår for Stortinget, kommer i en stortingsproposisjon førstkommende fredag.

— Det er en lovproposisjon som skal gi oss muligheten til å styre utlendingsfeltet bedre. Og gi oss muligheten til raskere å behandle saker. Vi trenger en sterkere mulighet til ikke å realitetsbehandle asylsøknader fra personer som har hatt opphold i Russland, og som dermed raskt kan returneres til der de kommer fra, sa statsministeren, sa Solberg.

I tillegg vil Regjeringen endre lovverket slik at den gis instruksjonsmulighet overfor Utlendingsnemda (UNE), lik den Regjeringen i dag har overfor Utlendingsdirektoratet (UDI).

— Alle instrukser og innstramminger vi gjør overfor UDI, vil kunne stoppe opp dersom UNE mener noe annet. Vi må ha full instruksjonsrett på begge nivåer.

Solberg understreket at dette er hastetiltak, og at lovendringer tradisjonelt ikke kommer til Stortinget som hastetiltak. Dersom holdes det utenfor forhandlingene om innstramminger på asyl- og innvandringsfeltet, og kommer i tillegg til det.

— Dette er ting vi vil ha gjort raskest mulig. Så det jeg har bedt de parlamentariske lederne om, er å tilrettelegge for en ekstraordinær hurtig lovbehandling i neste uke, slik at vi raskt får behandlet det, og kan begynne på behandle saker raskt – slik som jeg oppfatter at nesten hele det politiske Norge ønsker at vi gjør, nemlig skille de som har behov for beskyttelse fra de som ikke har behov, sa Solberg.

Møte i Moskva i dag

Tidligere i dag meldte Aftenposten at statsminister Erna Solberg (H) hadde kalt inn de parlamentariske lederne på Stortinget til et møte klokka 12. Det overodnede temaet var forslagene til innstramning i asyl- og innvandringspolitikken.

Etter det Aftenposten har grunn til å tro kommer statsministeren til å legge frem forslag om, og forsøke å samle støtte til, hastetiltak på Storskog-grensen.

I tillegg har UDs toppledelse, etter det Aftenposten erfarer, i formiddag sittet i møter om Storskog. Kilder i UD bekrefter at det har vært samtaler på embetsnivå i Moskva i dag.

Aftenposten får opplyst at utenriksminister Børge Brende (H) også deltar i møtet med de parlamentariske lederne.

Den arktiske ruten

Norges grense til Russland, som går over Storskog utenfor Kirkens i Øst-Finnmark, har de siste månedene blitt et reisemål for svært mange asylsøkere og migranter. Enkelte dager har det kommet nær 200 personer over grensen - så langt i år har 4000 personer passert grensen over til Norge.

Kapasiteten ved grensestasjonen på Storskog er sprengt. Det er behov for flere saksbehandlere der oppe, det er behov for mer politi. Det er blant tiltakene det er et umiddelbart behov for, sa Aps Hadia Tajik før møtet.

AA6Q5924_doc6n1u48pa7871hkj2y7yi_2-h9ut3MGnPp.jpg

Ap-leder Jonas Gahr Støre besøkte mandag grensestasjonen for å se situasjonen med egne øyne. — Forventer dere konkrete tiltak knyttet til Storskog på dette møtet?

— Jeg kjenner ikke til hva statsministeren ønsker å ta opp. Men på generelt grunnlag ser vi at behovet for tiltak er der, sa Støre.

— Jeg tror vi skal la statsministeren presentere de tiltakene hun har. Men det er snakk om ting som haster, sier Høyres parlamentariske leder Trond Helleland til Aftenposten på vei inn i møtet.

Felles liste fra Frp og Høyre

Mandag la Høyre og Frp frem en felles liste med 15 forslag til skjerping av reglene for å begrense flyktningstrømmen til Norge. Blant annet foreslår partiene at asylsøkere som kommer til Norge skal få matkuponger i stedet for penger.

Se hele oversikten over innstramningsforslagene fra regjeringspartiene:

Les også

Her er Høyre og Frps forslag til innvandrings-innstramminger

Ap: – Veldig lite nytt

Mange av forslagene bygger på tilleggsproposisjonen om kostnadene knyttet til det økende antallet flyktninger som Regjeringen la frem 30. oktober.

— Vi har opprettet en liste med forslag som er sendt KrF og Venstre, og vi håper på tilslutning fra dem, sa Trond Helleland, parlamentarisk leder i Høyre, mandag ettermiddag.

Han sa videre at Høyre og Frp er forberedt på at sentrumspartiene vil kreve at også andre partier – særlig Arbeiderpartiet og Senterpartiet – inkluderes i samtalene.

— Av de 15 forslagene som ble presentert, er det veldig lite nytt. Vi er villige til å sette oss ned og diskutere alle disse punktene. Akkurat som vi var villige til å snakke om alt for en uke siden, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre til Aftenposten.

Frp laget egen kravliste

Frp har tidligere uttrykt skepsis til et bredt forlik om asylpolitikken.

Siden Frps gruppemøte i Stortinget sist onsdag har en trio anført av nestleder Per Sandberg jobbet med nye forslag til ytterligere om innstramninger i asyl- og innvandringspolitikken.

Men da enigheten mellom Frp og Høyre ble lagt frem mandag kveld, og ble omtalt som et «steinhardt krav», var bare to av de 15 forslagene nye Frp-innspill.

Les også:

Les også

Frp fikk bare gjennom to nye innstrammingskrav 

Et forslag stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde (Frp) frontet tidligere mandag om å stenge grensen mot Russland var ikke tatt med i forslagsbunken.

Sp foreslår luftbro

Senterpartiet la tirsdag frem sine åtte tiltak for innstramning.

Partiet foreslår å opprette en luftbro fra Kirkenes direkte til hjemlandene til dem som har ubegrunnede asylsøknader, melder NTB.

Forslagsstillerne bak representantforslaget er partileder Trygve Slagsvold Vedum, parlamentarisk leder Marit Arnstad og stortingsrepresentant Heidi Greni.

Les også:

Les også

Regjeringen sletter kommentarer etter grov hets

I tillegg til luftbroen vil Senterpartiet ha et eget UDI-kontor på Storskog som innen 48 timer kan sende tilbake dem som ikke har rett til asyl i Norge.

Ap krever hastetiltak

Også Arbeiderpartiet har lansert egne forslag til tiltak tirsdag.

Ap ber regjeringen styrke kapasiteten ved grensestasjonen Storskog og sørge for at 15 saksbehandlere fra UDI er på plass i løpet av uka, samt vurdere en ytterligere styrking.

Pedersen mener Politiets utlendingsenhet også må styrkes og viser til at politimesteren i Øst-Finnmark selv anslår et behov på 40-50 flere politifolk samt tolker.

– Både fra Storskog og Tøyen kommer det nå illevarslende signaler om at situasjonen ikke er under tilstrekkelig kontroll, sier Aps innvandringspolitiske talsperson Helga Pedersen til NTB.

MDG: Må bevare asylinstituttet

— Blant de 15 forslagene stortingsgruppene til Høyre og FrP har lagt fram er det noen vi allerede nå kan si at vi avviser. Andre igjen opplever vi at det er bred enighet om, som for eksempel direkte retur fra Kirkenes for mennesker uten beskyttelsesbehov som kommer over grensa ved Storskog, skriver Miljøpartiet De Grønne-talsperson Rasmus Hansson i en e-post til Aftenposten.

Han understreker at MDG er positive til å diskutere tiltak for å håndtere den akutte og lite oversiktlige situasjonen, som imidlertid fortsatt bevarer asylinstituttets grunnprinsipper om humanitet og internasjonalt ansvar.

— Midlertidig opphold, kutt i dagpenger og lengre tid for å få statsborgerskap er forslag som undergraver integreringen og kan gi større problemer på sikt. Det går også utover dem som allerede har ventet lenge i mottak på å få tildelt en bolig. Vi er kritiske til å skape en situasjon der tusenvis av mennesker blir værende i landet uten noen reelle framtidsutsikter, sier Hansson.

Les også

 1. Skal skremme migrantene vekk fra Norge

 2. Erna Solberg: «De bør være litt takknemlige»

 3. FN-leirsjef om flyktningbølgen: - Dette er bare begynnelsen

Norsk politikk

Nyhetsbrev En gang i uka gir vår politiske redaktør Kjetil B. Alstadheim deg sitt perspektiv på det viktigste som har skjedd i maktens korridorer.

Les mer om

 1. Politikk
 2. Migrantkrisen i Europa