Politikk

Lovavdelingen: Mæland var ikke inhabil

Ansettelsen av Thorhild Widvey som ny Statkraft-sjef var en gyldig utnevnelse, er konklusjonen fra lovavdelingen.

  • Hans Mortensønn Jordheim
  • Synne Søhoel Drageset
    Journalist
  • NTB

«Vi kan ikke se at det er noe i beskrivelsen av Mæland og Widvey som tilsier at det må antas å foreligge et så nært vennskap at det er snakk om et særegent forhold i lovens forstand».

Det er konklusjonen fra lovavdelingen i Justisdepartementet som næringsminister Monica Mæland presenterte på en pressekonferanse fredag.

Mæland har også besluttet å gi innsyn i SMS-ene mellom henne og Widvey, til tross for at hun mener de juridisk sett bør være unntatt offentlighet.

– På grunn av spekulasjonene som har versert, mener jeg nå at hensynet til meroffentlighet veier tyngre enn hensynet til å unnta, sier hun.

Aftenposten mener: Monica Mæland viser sviktende dømmekraft.

Mæland sier det er langvarig praksis for at internkommunikasjon ikke offentliggjøres når kommunikasjonen ikke er en del av saksbehandlingen, slik hun presiserer SMS-ene ikke var. Tekstmeldingene som ble nektet offentliggjort ble imidlertid hemmeligholdt på feil grunnlag.

– Både begrepsbruk og lovhjemmel var feil. Det er ikke greit og vi skal gjennomgå rutinene på dette, sier hun.

Flere kandidater

Mæland var tydelig på at det alltid blir vurdert flere kandidater
til den type stillinger som leder for Statkraft er.

– Det har også skjedd i denne saken. Hele Statkraft-styret var på valg. I tillegg til Widvey har vi fått tre nye styremedlemmer og styret er etter min mening godt egnet for de utfordringer Statkraft vil møte.

Hun forteller at det i tilfeller der det er tvil om habilitetsspørsmålet er vanlig praksis å kontakte lovavdelingen.

– At vi ikke gjorde det denne gangen er fordi vi ikke var i tvil. At vi nå likevel ba om en habilitetsvurdering var fordi vi anså det som nødvendig å få avsluttet debatten, sier hun.

Tidligere olje- og energiminister Torhild Widvey er ny leder i Statkraft.

– Fortsatt uavklarte spørsmål

Kolberg sitter igjen med flere spørsmål etter næringsminister Monica Mælands (H) redegjørelse og offentliggjøring av to sms-er om saken fredag.

– Vi må få avklart at det har vært en reell saksbehandling og ikke uttrykk for en vennetjeneste, sier han.

Kolberg har bitt seg merke i en formulering i Widveys sms, hvor det står «når jeg er innstilt». Av sammenhengen fremgår det at det dreier seg om styrelederjobben i Statkraft.

– Det reiser jo nye spørsmål. Var dette forhåndsavtalt, og har det ikke vært en reell prosess? Har ikke andre kandidater vært vurdert? På hvilket grunnlag kunne Widvey stille spørsmål om når utnevnelsen kommer?

Martin Kolberg krever større grad av åpenhet fra næringsminister Monica Mæland.

Omdiskuterte SMS-er

NRK har slått fast at næringsministeren har hatt SMS-kommunikasjon med Widvey i forbindelse med utnevnelsen, men disse har blitt hemmeligstemplet av Næringsdepartementet. Ifølge departementet har de heller aldri blitt journalført, slik NRK først fikk inntrykk av, fordi SMS-ene ikke er vurdert som journalpliktige.

Det burde de vært, mener jussprofessor Erik Boe ved Universitetet i Oslo.

  • – Monica Mæland kan ha brutt loven.

– SMS-ene burde åpenbart vært journalført. Så der har statsråden begått en direkte feil. Dessuten har Mæland til nå ikke kommet opp med noen gyldig hjemmel for å holde SMS-ene tilbake. En SMS er et dokument, men en SMS til Widvey er ikke et internt dokument. Dette er uforståelig håndtert av Mæland, sier Boe til NRK.

Les mer om

  1. Monica Mæland
  2. Statkraft