LO-toppene skuffet. Krever at Støre-regjeringen finner løsninger til venstre.

– Det kan bli litt mer krevende å få gjennom de viktigste sakene for en ny regjering, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik etter SVs utmarsj fra sonderingene om ny regjering.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik (t.h.) og Fagforbundets leder Mette Nord ved siden gir Ap-leder Jonas Gahr Støre beskjed om å finne politiske løsninger til venstre. Her fra den mektige samarbeidskomiteen i forrige uke.

LO-lederen «beklager at SV trekker seg.»

– Vi har hele tiden jobbet for en regjering bestående av de tre partiene. Så vil jeg legge til at vi har hatt god kontakt med SV gjennom lang tid og vil ha det videre. Og jeg er glad for at Lysbakken er så tydelig på at SV ønsker en Ap-ledet regjering fremover, sier Hessen Følsvik.

Hun, Fellesforbundets leder Jørn Eggum og Mette Nord, leder i LOs største forbund Fagforbundet, sitter alle i Aps sentralstyre. Ap-leder Jonas Gahr Støre gjør ingen strategiske valg uten å ha forankret det hos de tre. Både LO, Fagforbundet og Fellesforbundet har gitt penger til Ap, Sp og SV og ønsket en trepartiregjering.

– Vi er skuffet. Vi har hatt en forventning om en trepartiregjering med de rødgrønne partiene. Vi er skuffet over at det ikke var mulig å få til i denne omgang, sier Mette Nord.

– Hva bør skje nå?

– Nå skal Ap og Sp forhandle videre. Det er viktig å få på plass en politikk som foretar en opprydning i norsk arbeidsliv, reverserer usosiale kutt, sikrer et arbeidsliv med hele faste stillinger, sier nei til privatisering og til økte klasseskiller. Det er viktig, sier hun.

Jørn Eggum sier at «landet trenger desperat en ny kurs og folkets tale var klar på valgdagen.»

– Vi i Fellesforbundet har hele tiden sagt at vårt foretrukne alternativ er en rødgrønn regjering med SV på innsiden. Når SV nå har vurdert at dette ikke er mulig, må Ap finne andre løsninger. Det er naturlig en starter der en akkurat slapp, med forhandlinger med Sp, sier Eggum.

– Veldig tydelig krav

Fagforbundet organiserer nær 400.000 arbeidstagere innenfor helse, oppvekst, serviceyrker og transport- gjerne yrker folk tenker på som «vanlige folk». Mette Nord forventer en venstredreining selv om SV ikke blir med i regjeringen.

– Det vil være en forventning om at man samarbeider med SV i Stortinget om budsjettet. Det er naturlig, sier hun.

– Støre-regjeringen må søke løsninger og forhandle til venstre?

– Ja, det var et veldig tydelig mål i valgkampen å få til et retningsskifte. Det kan kun foregå til sentrum-venstre. Ikke til sentrum-høyre.

Er det en advarsel til en Ap-Sp-regjering mot å inngå avtaler til høyre?

– Vi har hatt veldig tydelige krav i valgkampen og til regjeringsplattformen.

– Hva blir konsekvensene av at SV nå er ute?

– Det blir en mindretallsregjering og ikke en flertallsregjering. De blir avhengig av å samarbeide i Stortinget for å få tilslutning til budsjettet. Det blir en annen situasjon i Stortinget enn om man hadde hatt flertall i Stortinget.

– Skader det Ap og fagbevegelsen?

– Vi hadde våre krav fra våre medlemmer. 70 prosent av våre medlemmer ønsker ønsket en trepartiregjering. Sånn sett må vi konstatere at det ikke er mulig å få til.

– For Ap var det også et mål å få en flertallsregjering med SV. Nå blir våre gjennomslag og politikken som føres fremover blir veldig viktig, sier Nord.

– Gode løsninger for arbeidsfolk

LO-lederen understreker at det «er et stort flertall på Stortinget for en annen politikk enn høyreregjeringen, og som vil ivareta arbeidsfolks interesser fremover.»

– Jeg har store forhåpninger til at venstresiden finner gode løsninger som vil gavne arbeidsfolk.

Krever du at Støre-regjeringen søker løsninger mot venstre?

– Det er det mandatet velgerne har gitt Støre og de rødgrønne partiene. Vi har fått et stort flertall på venstresiden, og jeg har stor tiltro til at Støre vil få gjennomslag for vanlige arbeidsfolks saker fremover.

– Skader SVs utmarsj Ap og LO?

– Jeg tror ikke det skader. Men det kan bli litt mer krevende å få gjennom de viktigste sakene, sier LO-lederen.

– Ap sto på sitt i oljepolitikken

Leder i Fellesforbundet, Jørn Eggum, bekrefter overfor VG at Ap ikke hadde noe å gi SV i sonderingene når det gjaldt oljepolitikken.

SV kunngjorde onsdag at de ikke vil gå videre til regjeringsforhandlinger med Ap og Sp. Flere i partiet har pekt på at uenighet i oljepolitikken var en hovedårsak til bruddet.

Eggum bekrefter at Ap ikke kunne endre kurs.

– Vi har stått på programmet til Ap, som baserer seg på et gjennomarbeidet kompromiss mellom blant annet AUF og fagbevegelsen, sier han til VG.

Han understreker at det var viktig for Ap å stå på og opprettholde denne enigheten, og påpeker at partiprogrammet ikke åpner for letestans, slik SV har ønsket.

– Vi vil ikke åpne for å stanse leting, fordi vi ønsker å bruke og utvikle oljenæringen i det grønne skifte. Vi skal utvikle, ikke avvikle, sier Fellesforbund-lederen, som også sitter i Aps sentralstyre.

Fellesforbundets leder Jørn Eggum bekrefter at Ap holdt fast på sin linje i oljepolitikken i sonderingene på Hurdalsjøen.