Hannah Berg kan bli en del av den røde revolusjonen på Stortinget

Hannah Berg jobber til vanlig som miljøarbeider i Fredrikstad. Nå kan hun bli én av de rundt ti kandidatene som kan komme inn på Stortinget fra Rødt.

På stand har førstekandidat Hannah Berg i Rødt Østfold møtt flere som har ideer om hvordan Rødt er, og hva partiet mener. Nå vil hun mytene til livs.

Poll of polls’ beregninger viser fredag at Rødt har representanter inne fra Oslo, Østfold, Akershus, Oppland, Hordaland, Sør-Trøndelag, Nordland og Troms.

Skulle det bli resultatet, er Hannah Berg fra Fredrikstad en av dem som får fast plass i Stortingssalen til høsten.

Den 29 år gamle miljøarbeideren har vært medlem i partiet siden høsten 2015. Den gangen tok hun et valg om å melde overgang fra SV. Det var partikulturen og aktivismen i Rødt som gjorde at hun følte seg mer hjemme der. Politikken var jo mye det samme som SVs, mener hun.

– Folk ønsker opposisjon til systemet

De siste månedene har Rødt fått økt oppslutning både i Østfold og nasjonalt. Berg mener det handler om to ting.

– Vi har mye troverdighet i saken om Forskjells-Norge. Men vi har også vært flinke til å sette fingeren på den forakten folk kjenner mot systemet.

– Folk kommer til meg og sier «dere vil gjøre dette». Da svarer jeg at «nei, det har aldri stått i programmet vårt. Da har du ikke lest det, da er det noe du tror». Berg håper flere vil sette seg inn i hva Rødt står for.

Berg mener folk ønsker et parti som er i opposisjon til «systemet».

– Folk går lei og klarer ikke skille mellom partiene. I det segmentet var det plass til et parti som er opptatt av ulikheter, men også systemet, som tør å si at politikere er en del av problemet.

– Kjenner du deg igjen i det?

– Ja, på sett og vis, men så er nok ikke jeg den største kranglefanten i partiet. Jeg er nok ganske mye mer forsonende enn andre.

Kommunistisk arv

Det er nettopp den kompromissløse tonen og partiets historie som kan ligge til grunn for den frykten enkelte kjenner for et sterkt Rødt på Stortinget.

Selv om partiet ble opprettet i 2007, kan det spore sine røtter tilbake til 1970-tallet, da forgjengerne Rød Valgallianse og Arbeidernes kommunistparti – marxist leninistene (AKP-ml) ble opprettet.

I 2019 prøvde leder Bjørnar Moxnes å ta både Marx og kommunisme ut av prinsipprogrammet. Flertallet på landsmøtet ville beholde det.

Også i årets partiprogram står ting som er på ytterkanten i norsk politikk.

Partiet har for eksempel programfestet at «som et revolusjonært sosialistisk parti er det ikke Rødts oppgave å administrere kapitalismen i regjeringsposisjon». De ønsker heller å bruke 800 milliarder kroner på å ta flere store norske selskaper av børs.

– Vern mot høyresidens propaganda

Geir Jørgensen er førstekandidat for Rødt i Nordland. Han er regionssekretær for Naturvernforbundet og har vært med i Rødt i 11 år. Flere av kommunene der Rødt gjorde det best i 2019, befinner seg i fylket.

Jørgensen mener det at flere folk møter aktivister fra Rødt, bidrar til å ufarliggjøre Rødt-folkene.

Førstekandidat i Rødt Nordland, Geir Jørgensen, mener at selv om partiet er ungt, er Rødt-kandidatene klare for Stortinget. Her fra en demonstrasjon mot vindmøller.

– Alle nordlendinger kjenner en Rødt-er og vet hvordan vi jobber. Dette er vernet vi har mot høyresidens propaganda, som prøver å knytte oss til gamle historier om folkemord.

Han har én oppfordring til dem som er redd for et stort Rødt på Stortinget:

– Les programmet. De som ser for seg folkemord og slutt på ytringsfriheten, ber jeg om å slutte med det. Det kommer ikke til å skje.

Selv er Jørgensen mest opptatt av det han mener er en av de mest fornybare næringene vi har, nemlig fiskerinæringen.

– Det er altfor mange landkrabber på tinget i dag. Der kan jeg gjøre en forskjell.

Ut med marxistene

Selv om det var de gamle kommunistene som stiftet partiet, har de siden da gitt plass til de unge stemmene, som Hannah Berg fra Østfold.

– Det har vært mange flinke eldre herrer som har brent mye for internasjonal solidaritet og teori. Men så kommer vi litt yngre inn, som kjenner utfordringene på kroppen, og som driver partiet på en måte som gjør Rødt mer spiselig for flere, sier hun.

Hun mener partiet må kombinere liv og lære.

– Jeg tror det er en styrke å ha en syvende far i huset, men det er også viktig å ha med seg de yngre kreftene som er fulle av idealisme og utålmodighet. Rødt er partiet der de møtes.

Utvikle politikk på flere områder

Stortinget har 13 faste komiteer. Med bare én representant er Rødt kun til stede i finanskomiteen.

Med en større stortingsgruppe vil Rødt få kapasitet til å sitte i flere komiteer og få flere ressurser i apparatet rundt gruppen. Berg mener det vil gjøre at de kan utvikle politikk på enda flere områder.

– Da får vi se at flere felter i politikken blir utfordret og dratt i en annen retning, sier hun.

– Hva er utfordringene med å vokse så fort som dere har gjort?

– Det blir nok noen voksesmerter. Men det går over, og så blir man voksen, sier Berg.