Frp, Venstre og Rødt krever pendlerbolig-svar fra Hadia Tajik

Opposisjonspartiene på Stortinget har sendt flere skriftlige spørsmål til arbeidsministeren.

Hadia Tajik har ikke svart på en rekke spørsmål fra pressen om hennes bosituasjon og boutgifter.

Både Venstre og Rødt har sendt skriftlige spørsmål via Stortinget til arbeidsminister Hadia Tajik (Ap) om pendlerboligsaken hennes.

I tillegg har Frp varslet det samme i NRK.

Saken som ifølge de tre partiene mangler svar startet i 2006. Da ble den 23-årige Hadia Tajik utnevnt til politisk rådgiver for daværende arbeidsminister Bjarne Håkon Hanssen. Hun kunne derfor få tilbud om pendlerbolig fra SMK. I sin første søknad om pendlerbolig skrev hun at hun ikke hadde utgifter til bolig.

Dette gjorde at goden med pendlerboligen var skattepliktig. Da sendte Tajik en ny søknad. I den la hun ved en leiekontrakt på en kjellerleilighet i Rogaland, har VG avslørt. Avisen har skrevet at Tajik aldri bodde i leiligheten eller betalte noe for den.

Dette bekrefter Tajik og sier at hun i stedet bodde hos foreldrene og hadde utgifter der. Hun har sagt at hun ikke husker hvor mye eller for hva hun har betalt til dem.

Hun kan ikke dokumentere disse utgiftene, og har derfor varslet at hun vil ekstra skatt for årene 2006–2010, da hun hadde pendlerbolig i Oslo.

Venstre vil ha ekstern vurdering

Som arbeidsminister har Tajik ansvar for Nav. Dette er utgangspunktet for Venstres Alfred Bjørlos spørsmål.

Han vil ha svar på følgende.

«Dersom media avslører at ein Nav-klient over fleire år har fått tildelt statlig stønad som t.d. bostøtte bygd på innlevering av fiktiv dokumentasjon til Nav – vil det då være tilstrekkelig at den aktuelle personen tilbyr seg frivillig å betale tilbake beløpet det ikkje finst reell dokumentasjon for å unngå ytterlegare reaksjoner frå Nav si side, eller vil regelverket tilseie at Nav uansett vil forfølge saka også på annan måte?»

Bjørlo sier til Aftenposten at han ikke mener at saken skal hefte ved Tajik for alltid.

– Det er ikke en utilgivelig synd, det hun har gjort. Men det mange reagerer på, er det som ser ut som forsøk på å bagatellisere saken. Hun sier hun skal betale tilbake, og så er vi liksom ferdig med det. Men de som sitter nederst ved bordet i samfunnet, blir møtt på en helt annen måte hvis de slurver med innrapporteringen til det offentlige. Det er avgjørende for tilliten i samfunnet at man møtes rimelig likt for samme typer feil og tabber, uansett om du er sosialklient eller om du er med og styrer landet som en del av et regjeringsapparat.

– Det er derfor jeg setter søkelyset på dette, sier Bjørlo.

– Hva må til for at ditt behov for svar blir tilfredsstilt?

– Nå har det kommet frem mye rart også om hvordan Stortinget har vurdert dette tidligere, og der er det jo klart at dette skal vurderes eksternt av uavhengige. Jeg håper at Hadia Tajik ser at det er behov for at noen uavhengige også vurderer hennes sak, og at hun nå gjør det hun kan for å rydde opp og gjenopprette tillit og troverdighet utad.

Stortinget er under flere granskninger. Både Riksrevisjonen og Statteetaten gjennomgår nå ulike deler av Stortingets bruk og kontroll av pendlerboliger og andre goder. Politiet har også åpnet etterforskning.

LO har krevd svar

I et oppsiktsvekkende utspill i VG foran mandagens sentralstyremøte i Arbeiderpartiet krevde LO-leder Peggy Hessen Følsvik, Fagforbundets leder Mette Nord og Fellesforbundets leder Jørn Eggum mer presise svar fra Tajik.

– I denne type saker er det viktig å ha full åpenhet rundt hva som har skjedd. Den videre håndteringen hører nå hjemme hos Arbeiderpartiets ledelse, sier LO-lederen.

De tre sitter også i Aps sentralstyre. Etter det Aftenposten får vite er de helt samstemte i kravet om en rask og mer fullstendig opprydning enn Tajik selv har bidratt til så langt.

– Saken er ikke så ulik den Kjell Ingolf Ropstad valgte å gå på, sier Rødts Mímir Kristjánsson.

– Kan ikke si ingen kommentar til Stortinget.

Rødts Mímir Kristjánsson sier til Aftenposten at spørsmålene han har sendt egentlig hører hjemme i mediene og ikke på stortinget. Likevel ser han seg nødt til å stille de, da Tajik ikke har gitt gode nok svar til pressen.

– Hun kan ikke si ingen kommentar til Stortinget. Det er viktig at hun forstår alvoret i saken, den er ikke så ulik den Kjell Ingolf Ropstad valgte å gå på.

Også Kristjánsson viser til at sammenligningen med Nav-skandalen gjør denne saken spesiell. Selv om Tajik ikke var minister da dette skjedde, sier han det er viktig at hun forstår at svarene hun har gitt ikke hadde gått i en sak med Nav, for eksempel.

* Har du etter at dette ble en sak gjort nye forsøk på å komme til bunns i dette? I så fall, hvordan?

* Har du vært i kontakt med foreldrene dine for å finne ut om de husker noe om dette?

* Hva slags utgifter var det? Leie, bidrag til husholdningen, matvarer?
Kommunale avgifter eller andre faste avgifter? Flere av disse?

* Er det fortsatt ikke mulig for deg å gjøre et anslag på hva du betalte, om det var nærmere noen hundrelapper eller flere tusen i måneden i snitt?

Tajik: Har bidratt med løpende utgifter

I en sak i VG tirsdag sier Hadia Tajik at hun har bidratt med løpende utgifter til foreldrenes bosted og anslår at det var «noen tusenlapper» i måneden.

– Det dreier seg om løpende utgifter og utstyr til hjemmet. Jeg har vært med på å dekke ting som er vanlig utstyr til hjemmet i løpet av denne perioden, sier hun til avisen.

Til avisen gir hun også opp hvor mye hun skal betale tilbake for årene hun ikke har betalt skatt: 199.408 kroner.

Ifølge avisen ville dette beløpet med forsinkelsesrenter blitt mer enn 400 000 kroner i dag.

Tross krav om svar fra både LO-ledelsen og flere partier sier Tajik at det ikke har vært mulig å dokumentere alt:

– Jeg har hele tiden vært åpen på at det ikke lar seg dokumentere 15 år tilbake i tid. Det er grunnen til at jeg har tatt initiativ til frivillig å betale inn tilleggsskatt.

Frp mener Stortinget må engasjere seg i saken

Frps spørsmål er ikke formelt levert ennå, og er ikke å finne på Stortingets nettsider. Men til NRK sier partileder Sylvi Listhaug at de vil ha svar på 20 spørsmål.

Partileder Sylvi Listhaug sier det er på høy tid at Stortinget engasjerer seg.

– Vi vil nå drøfte hvordan vi skal stille spørsmål fra Stortinget, som hun formelt må svare på. Det er fordi det er en alvorlig sak. Hun er øverste ansvarlige for Nav, som har et utrolig strengt regelverk. Der hjelper det ikke å si at man har krysset av feil, sier Frp-lederen til NRK.

Fremskrittspartiet har i et notat formulert 20 spørsmål partiet ønsker å få svar på, melder NRK. Dette går blant annet ut på:

  • Forhold omkring kontrakten Tajik inngikk i Rogaland om å leie en leilighet hun aldri brukte.
  • Om Tajik har gjort seg skyld i skatteunndragelse, ettersom hun ikke kan dokumentere boutgifter på hjemstedet.
  • Om, og i tilfelle hvordan, saken ble tatt opp i forkant av regjeringsdannelsen i fjor høst.