Ti kjappe med Senterungdommen: – Vil merke kjøttemballasjen på samme måte som snusboksene

Skal vi ha en samtykkelov? Hvordan fjerne rasisme? Begge spørsmålene kan knyttes til sentralisering, mener Torleik Svelle.

Ta med én fysisk ting som representerer partiet ditt, oppfordret Aftenposten. Overraskende nok tok lederen for Senterungdommen med seg en traktor.

1. Hva er du mest uenig med moderpartiet ditt i?

– Vi er uenige om flere verdispørsmål, for eksempel kontantstøtte. Jeg mener vi heller burde bruke pengene på rullerende barnehageopptak.

2. Skal homoterapi være lovlig eller ikke?

– Ikke. Det skader folks liv.

3. Hvor bør vi sette grensen for selvbestemt abort?

– Uke 12. Dagens lovverk bygger på delikate kompromisser, som jeg er skeptisk til å dra i den ene eller andre retningen ut ifra hvem som styrer landet.

Jeg tror heller ikke dagens nemnder fungerer perfekt, så det må vi se mer på.

4. Hva er det viktigste dere vil gjøre for å løse klimakrisen?

– Vi må bruke staten til å gjøre det lønnsomt å investere i nye grønne næringer som skaper arbeidsplasser og kutter utslipp. I dag er det lønnsomt å investere i grønn energi, men problemet er at det er enda mer lønnsomt å investere i olje og gass.

5. Burde elever komme inn på videregående basert på hvor de bor, eller på hvilke karakterer de har?

– Alle bør få gå på skole i nærheten av der de bor. I alle fall etter at regjeringen laget kjempesvære fylker, slik at man risikerer å bli sendt fra Akershus til Hallingdal.

6. Burde vi spise mindre kjøtt i Norge?

– Vi burde spise mindre importert kjøtt og mer norsk. Jeg ser med forargelse på biff fra pampasen i Argentina og fra Afrika. Jeg vil ha den vekk! Men jeg er villig til et kompromiss. På samme måte som på snusboksene må det stå kjempestort på pakken: «Dette produktet er importert og fører ikke til norske arbeidsplasser.» På grunn av EU-regler blir det nok vanskelig, men jeg er blitt fortalt at hvor kjøttet kommer fra, kan stå skrevet med fontstørrelse 29. Også det norske!

7. Bør vi innføre en samtykkelov?

– Ideen er god, men jeg tror det er en for lettvint løsning på et veldig vanskelig problem. For å få dømt flere må vi heller satse mer på politi som kan etterforske og håndheve loven. Her er det mye å rydde opp i etter regjeringens politisentralisering.

8. Hvordan vil dere fjerne rasisme?

– Rasisme forebygges best ved at folk møtes, og den beste integreringen skjer i små lokalsamfunn der alle kjenner alle. Men regjeringen har til og med sentralisert integreringspolitikken, siden kommuner med under 5000 innbyggere ikke får ta imot flyktninger. Vi trenger også å skape flere møteplasser enn i dag, og vi må gi ressurser til kommunene for å gjøre det mulig.

9. Skal det være straffbart å bruke, kjøpe eller være i besittelse av mindre mengder narkotika?

– Målet i seg selv er ikke å straffe folk, men det skal straffe seg å bruke narkotika. Når man hører hva andre partier sier på skoledebatter, virker det som om målet er at flere skal drive med det. Det er nesten en form for narkoromantikk. Vi skal selvsagt tilby hjelp og oppfølging til alle som sliter, men rusbruk må også få konsekvenser, slik at samfunnet signaliserer at det ikke er greit.

10. Hvordan skal flere unge komme seg inn på boligmarkedet?

– I byene må vi bygge flere studentboliger for å få ned utleieprisene. Vi må også gjennomgå boligskattesystemet. I bygdene må vi gjøre det lettere å investere i egen bolig. Noen steder koster det fire millioner å bygge, mens boligen bare er verdt to millioner når du setter nøklene i døren. Da blir det vanskelig å få lån. Vi må bruke Husbanken for å justere mellomlegget, slik at det blir mulig å bygge overalt.

Les også

Ti kjappe med Unge Høyre: – Det er bare én ting vi er dønn uenige med Høyre om

Les også

Ti kjappe med AUF: – Vi må bruke oljefondet til å kutte utslipp

13–21 år? Vil du si meningen din i Aftenposten? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.