Politikk

Hva skjedde egentlig i hijabsaken?

Brevet som fortalte hva politidirektøren mente om hijab, forsvant på vei til Justisdepartementet. Nå er det fullt kaos, og opposisjonen krever justisministerens avgang.

 • Stavanger Aftenblad
 • Tove M. E. Bjørnå
 • Aftenpodten.no
 • Eirik Wallem Fossan
  Avdelingsleder, visuell avdeling

Det som begynte med et uskyldig spørsmål fra en kvinne fra Sandnes om å få bruke hijab i politiet, har de siste ukene blitt til spekulasjoner og glohet debatt om to tema:

 • For og imot bruk av religiøst hodeplagg.
 • Hva skjedde egentlig da Justisdepartementet og justisminister Knut Storberget bestemte seg for å si ja til religiøse hodeplagg i politiet?

September:

Det hele startet da Stavanger Aftenblad skrev at Keltoum H. Missoum hadde sendt brev til Politidirektoratet, POD, med spørsmål om å få bruke hijab til politiuniformen.

Hun hadde allerede vært i kontakt med politihøgskolen for å høre om det fantes regler for bruk av hodeplagg. Missoum fikk vite at de som hadde henvendt seg tidligere hadde fått avslag. Hun blir bedt om å sende en skriftlig forespørsel til POD.

Hun følger oppfordringen. Direktoratet mottar brevet og sier til Aftenbladet at de vil samle informasjon om praksis i andre land, samt forhøre seg med relevante instanser.

Oktober:

Politiets Fellesforbund sier nei til bruk av hijab til uniformen med den begrunnelsen at uniformen skal være verdinøytral.

Juridisk rådgiver Arshad Khan hos Likestillings— og diskrimineringsombudet bekrefter at å nekte bruk av hijab kan være lovbrudd.

November/desember:

Den endelige uttalelsen fra direktoratet lar vente på seg - ledelsen behandler saken.

Januar:

Stavanger Aftenblad får et hint om at saken er sendt videre til Justisdepartementet. Saksbehandler ønsker ikke å kommentere noe, men lover å gi tilbakemelding.

Avisen hører ingenting, ringer politisk rådgiver Hadia Tajik og oversender en e-post med spørsmål vedrørende saken. Hun lover å formidle kontakt med personene som har innsyn i saken i Justisdepartementet.

I mellomtiden prøver Aftenbladet å spore opp brevet som er sendt fra POD til justisdepartementet. Brevet skal ligge i postlister som allmennheten har adgang til.

Avisens journalist finner ingen brev og tar direkte kontakt med arkivet i Justisdepartementet. Heller ikke de ansatte på arkivet klarer å oppspore brevet. På direkte spørsmål svarer arkivet at det ikke skal finnes måter å unngå at brev blir registrert i postlistene.

21. JANUAR: Aftenbladet kontakter justisdepartementet og ber om å få snakke med noen som kan gi et svar. De spør kommunikasjonssjef Gunnar A. Johansen hvor brevet er, om de kan få innsyn, og hvordan saken blir behandlet.

Samme kveld svarer ekspedisjonssjef i politiavdelingen, Karen Alette Melander, i en e-post:

«Politidirektoratets uttalelse i saken er unntatt offentlighet etter OL § 15, første ledd. Saken er til behandling i Justisdepartementet».

22. JANUAR: Aftenbladet sender klage til departementet på at vi blir nektet innsyn, og viser til Offentlighetsloven. Departementet skal svare innen tre dager.

En uke senere purrer Aftenbladet på svaret. Nå følger en runddans fra informasjonsavdeling til dokumentavdeling til saksbehandler.

Februar:

4 FEBRUAR: Aftenbladet sender enda en e-post der de etterlyser svar, og får innsyn samme dag.

Saken og brevet publiseres på Aftenbladet.no. Samtidig går følgende spørsmål til Justisdepartementet: Hvordan er saksbehandlingen videre?

Kort tid etter mottar Aftenbladet en e-post fra Justisdepartementet, der det heter:

«... Spørsmålet om bruk av religiøst hodeplagg er et prinsipielt spørsmål. Etter å ha mottatt Politidirektoratets vurdering, er det besluttet at Politiets uniformsreglement skal endres slik at det gis anledning til bruk av religiøst hodeplagg sammen med politiuniformen..»

Senere samme dag legges den omstridte pressemeldingen ut på departementets hjemmesider. Det er denne som blir fjernet igjen 11. februar.

Saken ruller videre:

Siden har situasjonen blitt mer opphetet. Saken er tatt til Stortinget, men selve diskusjonen om å tillate bruk av religiøse hodeplagg til politiuniformen eller ikke, har de siste dagene blitt overskygget av spørsmålene om hvem som egentlig sto bak beslutningen i Justisdepartementet, og hva justisminister Knut Storberget egentlig visste.

 1. Les også

  - Forventer at hijab-forslaget trekkes

 2. Les også

  Hun startet striden

svp://13105

Les mer om

 1. Politikk