Politikk

- Må likestille Kirken og islam

Han er blitt kalt radikal, reaksjonær, liberal og konservativ. Unge Høyre-leder Torbjørn Røe Isaksen tar seg en pause fra heltidspolitikken, men kommer tilbake senere.

Høyre må bli enda tydeligere for å vinne valget neste år, mener Torbjørn Røe Isaksen. Blant annet ved å likestille Den norske kirke med metodistkirken og islam.

  • Forf>
  • <forf>christine Engh <

Høyres ikke lenger så unge, men fortsatt lovende politiker, Torbjørn Røe Isaksen, ble nylig foreslått inn i partiets sentralstyre. Dermed kan det være duket for flere friske fraspark i et parti som nå er havnet helt i skyggen av Ap og Frp.Etter katastrofevalget i 2005, da Høyre landet på 14 prosent, var lærdommen at man måtte snakke mer om mennesker og mindre om milliarder.Det er en linje partiet må gå videre med for å vinne tilbake borgerlig dominans, mener Røe Isaksen.— Arbeiderpartiet klarte å stemple oss som et kynisk pengeparti. Nå har vi mer bredde i saker vi tar opp, så vi er godt i gang. Men jeg vil at Høyre skal gjøre mer. Nå må vi tydeliggjøre oss foran neste valg ved å få frem at Høyre er en drivkraft på borgerlig side, sier han.

Ett skritt lenger.

I prinsipprogrammet som nylig ble lagt frem til vurdering før landsmøtet i april, er det Røe Isaksen som står for de fleste dissensene. Han ønsker blant annet verneplikt for kvinner.Og forslaget hans om å likestille Kirken med andre trossamfunn i alle praktiske spørsmål, går rett inn i en verdikamp som ligger og ulmer i partiet. En debatt som blusser opp for fullt når Stortinget i løpet av våren skal behandle både stat/kirke-meldingen, KRL-faget og nye formålsparagrafer i barnehage og skole. I 2000 gikk Høyre inn for å skille stat og kirke. Men partiet er delt i to i spørsmålet om hvilken stilling kristendommen og Kirken skal ha: Et trosnøytralt samfunn eller en naturlig plass i samfunnet? - Jeg er tilbøyelig til å mene det siste. Vi må skille stat og kirke, men ikke skille oss fra den kristne kultur-arven vår. Vi må anerkjenne at Norge er formet av kristendommen, men Den norske kirke må ikke ha noen særstilling, sier han. Konsekvensen av det er klar: I alle praktiske formål skal Kirken selv ta avgjørelsen, f.eks. når det gjelder å utnevne biskoper. - Kirken er i stand til å ta beslutningen selv, allerede i dag. Vi må heller ikke pålegge statsråder tilknytning til Kirken. Heller ikke kirkestatsråden trenger en slik tilknytning, sier han.

Tar pause.

Røe Isaksen slutter som leder for Unge Høyre i juni og tar med det en pause fra politiske heltidsverv.- Jeg har ikke dårlig tid. Jeg blir litt nervøs når jeg møter folk som høres ut som om de har planlagt min fremtidige karrière i Høyre. Jeg forbeholder meg retten til å vurdere ett skritt om gangen. Jeg er ikke ferdig med politikken nå, men gleder meg til å ha noe tid utenfor, sier han.

Les mer om

  1. Politikk