Toner ned oljemotstand

Aps motstandere av oljeboring i Lofoten og Vesterålen toner nå ned motstanden.

AUF-leder Martin Henriksen er mot leteboring i Lofoten og Vesterålen. I dag skal partiet stemme over forslaget.

Les mer fra Aps landsmøte:

Motstanderne mot leteboring utenfor Lofoten og Vesterålen har lagt an en mer forsonlig tone i innstillingen til partiprogram som Arbeiderpartiet skal stemme over i formiddag.

Arbeiderpartiet har som ett av få partier ikke villet ta et klart standpunkt til om det skal åpnes for oljeleting i det omstridte området. Flertallet vil utsette avgjørelsen til forvaltningsplanen skal behandles i 2010.

Mindretallet, anført av AUF-leder Martin Henriksen, tok dissens og gikk inn for å ikke åpne oljeleting av miljøhensyn.

I det seneste forslaget har motstanden blitt tonet ned, nå heter det at de ikke vil åpne "på det nåværende tidspunkt", men at de åpner for en revurdering i 2010 hvis det gis "nye, miljøfaglige råd som endrer situasjonen vesentlig".

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Taktikk

Dette er trolig et taktisk trekk for å få med seg så mange som mulig på et midlertidig forbud.

Motstanderne skal håpe å få med seg rundt en tredjedel av delegatene på dette forlsaget, og at dette, kombinert med den klare motstanden i SV og Sp, vil være tilstrekkelig til å hindre oljeleting i de sårbare områdene.

Martin Henriksen sa i helgen til Aftenposten.no at han ble svært overrasket om Ap sa nei til oljeleting i Lofoten og Vesterålen under landsmøtet.

Forslaget skal stemmes over i formiddag.

Mot pelsdyrforbud?

Det kan også gå mot forbud mot pelsdyroppdrett i Norge. I forrige programutkast var det kun et mindretall som gikk inn for å avvikle pelsdyroppdrett, mens det var enighet om å avvikle statsttøtten til slik oppdrett.

Nå går et flertall inn for å forby oppdrett, mens et mindretall ønsker å stryke hele punktet.

Les også:

Les også

Hadia Tajik: - Jeg tror vi skal få det til

Skattefrys og verneplikt

Andre viktige punkter som skal behandles i formiddag:

  • Mest sannsynlig vil Ap gå inn for å forlenge skattegarantien, det vil si å holde skatte— og avgiftsnivået på samme nivå som i dag. Et mindretall ønsker å oppheve denne garantien.
  • Ap ønsker heldagsskole, og har nå til behandling et forslag om ytterligere forsterkning av dette som innebærer en time gratis SFO med fysisk aktivitet de fire første skoleårene.
  • Ap vil at flere skal få tilbud om morsmålsopplæring, og nå har tungvekterne i programkomiteen fått gjennomslag for at dette skal kunne gis som 2. fremmedspråk.
  • Det kommer ngen endringer i synet på statlig eierskap, men Arbeiderpartiet har på tampen følt behovet for å presisere at eierskapet i tillegg til å være aktivt, langsiktig og forutsigbart, også være profesjonelt .
  • Ap vil også innføre sesjonsplikt for begge kjønn, og har samlet seg om å på sikt vurdere å innføre verneplikt også for kvinner.
  • LO har fått gjennomslag for kravet om at industrien kan få leie kraft i inntil 30 år.