Ap med nytt valgløfte: Vil sette ned ulikhetskommisjon

Ap vil be en kommisjon foreslå nye grep mot økonomisk ulikhet. Men partiet står fast på at det samlede skattenivået på inntekt skal ligge i ro.

Aps Masud Gharahkhani mener det er behov for en «usminket og ærlig kommisjon» som skal gi en ny regjering innspill i kampen mot ulikhet. Men Aps skatteløfter står fast, forsikrer han.

De økonomiske forskjellene i Norge har økt mye mer enn det den offisielle statistikken viser. Det går frem av forskning fra Statistisk sentralbyrå. Og ikke bare det. De 1 prosent rikeste betaler mindre skatt av hver tjente krone enn folk flest.

Nå foreslår Ap at en egen kommisjon skal få i oppdrag å foreslå grep for å stanse utviklingen.

– Vi trenger en usminket og ærlig kommisjon som gir en ny regjering tydelige innspill i kampen mot ulikhet, sier Arbeiderpartiets Masud Gharahkhani.

Utspillet kommer etter at lederen for Tankesmien Agenda Trygve Svensson foreslo det samme i en kronikk i Aftenposten.

En ny regjeringsplattform bør inneholde punktet: «Regjeringen vil sette ned en ulikhetskommisjon med et kraftfullt mandat for å bekjempe ulikheten i landet vårt», skrev han.

Ap gir forslaget full støtte.

Les også

Støre har ikke maksgrense for skattenivået etter 2021

Står på skatteløftet

Samtidig går Arbeiderpartiet til valg med et eget skatteløfte: Det samlede nivået på avgifter og skatt på inntekt skal ligge i ro de neste fire årene. Selskapsskatten skal også holdes i ro. Ap vil derimot øke formuesskatten. Dette kan Ap gjøre igjen og igjen uten å bryte noe løfte.

Gharahkhani avviser at løftet vil komme i veien for partiets ambisjoner for å redusere de økonomiske forskjellene i Norge.

– Hva skjer dersom kommisjonen foreslår politikk som kolliderer med Aps skatteløfte?

– Ap har aldri brutt et skatteløfte. Det står vi 100 prosent inne for. Sånn er det. Men innenfor det er det rom for andre tiltak som vil bidra til at forskjellene reduseres, svarer Gharahkhani.

– Hva om kommisjonen gjerne vil foreslå at det bør innføres en skatt på arv i Norge?

– Vi er klinkende klare på at det ikke vil bli innført en ny arveavgift. Vi vil sørge for at de rikeste bidrar mer gjennom økt formuesskatt.

– Hvorfor må dette utredes. Vet dere ikke hva som må til for å få ned ulikheten i Norge?

– Den røde tråden i politikken vår er at vi vil har mer velferd, en mer aktiv stat og mindre ulikhet. Her har vi mye klar politikk. Men det vil også være nyttig å få en kommisjon til å se alt dette i sammenheng.

– Hvis dere ikke vet hvilke grep som må til, er det da lurt å love velgerne at det samlede nivået på avgifter og skatt på inntekt skal ligge i ro de neste fire årene?

– Jeg er opptatt av trygg styring. Derfor det viktig å være tydelig på hva slags skattepolitikk vi vil ha. Vanlige arbeidstagere som tjener under 750.000 kroner i året, vil betale mindre skatt. De 10 prosent rikeste må betale mer. Det gir rom både til å styrke velferden og for å gjennomføre forslag fra en ulikhetskommisjon.

Arbeiderpartiet gir Solberg-regjeringens skattekutt mye av skylden for utviklingen.

– Den økonomiske eliten har fått skattekutt tilsvarene en flaske dyr champagne hver dag. Vanlige folk har fått under 2 kroner dagen, tilsvarende en tom plastpose. Nå er det fanken meg nok! sier Gharahkhani.

Han mener Aps valgprogram bærer bud om bedre tider. Utover skattepolitikken viser han til Aps politikk for å bekjempe arbeidslivskriminalitet. I programmet lover Ap å styrke Økokrim, Arbeidstilsynet og Skatteetaten.

Partiet har dessuten tatt til orde for en egen lederlønnskommisjon. Partileder Jonas Gahr Støre har i VG tatt til orde for at lønningen til statlige ledere bør fryses.

Les også

Vi trenger en ulikhetskommisjon

– Vi må røske opp i de underliggende samfunnsstrukturene og politiske valg som tillater at vanlige arbeidsfolk som har stått i front i pandemien, taper kjøpekraft samtidig som den økonomiske eliten stikker av. Fortsetter denne utviklingen, vil den sosialdemokratiske samfunnsmodellen som redder oss under pandemien, forvitre, sier Gharahkhani

Han mener utvikligen utgjør en trussel både mot velferdsstatens bærekraft og Norges klimamål.

– Røske opp i de underliggende strukturene. Vil dere gjøre noe med lønnsdannelsen?

– Ap støtter den lønnsmodellen vi har i Norge. Den ligger til partene i arbeidslivet, og sånn skal det være. Samtidig er det et overordnet politisk mål å sørge for at de gruppene som har tapt kjøpekraft, får økt kjøpekraft. Det handler om å sørge for ressurser til de ulike sektorene og sørge for bedre politisk handlingsrom på andre måter. Det handler om skattepolitikk, dobling av fagforeningsfradrag, redusert barnehagepris, sånne ting.