Ap anklager justisministeren for lovbrudd. Mener innsatte får ulovlig streng straff som følge av koronakrisen.

Fanger som ikke vurderes som farlige, må nå sone i et fengsel med høyt sikkerhetsnivå. Ap mener det vil gi domfelte ulovlig streng straff.

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland åpnet mandag Agder fengsel, avdeling Mandal i juni. Nå anklages hun for å bruke fengselet i strid med loven.

Alle som er idømt to års fengsel eller mindre, skal vurderes for soning i et fengsel med lav sikkerhet.

Staten skal ha gode grunner for å flytte slike fanger til et strengere soningsregime:

«Domfelte skal ikke overføres til mer restriktivt fengsel enn det som er nødvendig». Det fastslår straffegjennomføringsloven.

Ap mener regjeringen nå i ferd med å bryte denne i et forsøk på å få ned soningskøen.

Koronakrisen har ført til en voldsom økning av domfelte som venter på å sone.

Kriminalomsorgsdirektoratet har derfor gått inn for at det nye høysikkerhetsfengselet i Agder skal brukes å ta unna domfelte fra soningskøen.

Minimum 80 plasser ved fengselets avdeling i Froland skal benyttes til å korte ned soningskøen ved blant annet Sandeid fengsel. Dette er et lavsikkerhetsfengsel.

Soningsregimet for disse innsatte «bør være tilnærmet lik avdelinger med lavere sikkerhet», heter det i et brev fra Kriminalomsorgsdirektoratet.

Regionleder Elin-Sabine Hognestad og Heidi Tharaldsen (t.v.) i Norsk fengsel- og Friomsorgsforbund (NNF) ved en utgangsslusene til fengslet i Agder.

Ap er kritisk

Maria Aasen-Svensrud sitter i Stortingets justiskomite for Ap.

– Justisministeren bryter loven. Det må ordnes opp i. Jeg har en klar forventning om at statsråden tar tak i dette når hun gjøres klar over feilen, sier hun.

Men Kriminalomsorgsdirektoratet og ledelsen ved fengselet avviser at grepet er ulovlig.

Direktoratet viser til en bestemmelse som gir staten et visst handlingsrom overfor domfelte som kvalifiserer for soning på lav sikkerhet.

Disse kan likevel settes inn i fengsel med høyt sikkerhetsnivå dersom dette er nødvendig som følge av bygnings- eller bemanningsmessige forhold eller plassmangel.

– Når kriminalomsorgen velger å benytte seg av denne muligheten, anser vi altså å være innenfor lovens bestemmelser, skriver kommunikasjonsdirektør Paal Espen Hambre.

De innsatte vil heller ikke lide noen nød, ifølge fengselsleder Frank Tveiten Johansen ved Agder fengsel.

Han viser til at det er snakk om et nytt moderne fengsel med ny teknologi og gode fasiliteter.

«Innsatte i Agder fengsel har valgmuligheter som ingen andre fengsler kan tilby», skriver han en e-post til Aftenposten.

De innsatte får tilbud om både arbeid og skole, og fengselet har store uteområder og treningsmuligheter, forsikrer han.

«Kvaliteten på soning i det nye fengslet i Agder er bedre enn de tradisjonelle fengslene med lav sikkerhet».

Oppgitt over svaret

Aasen-Svensrud blir oppgitt av svaret.

– Det er revnende likegyldig at Agder er et nytt og flott fengsel. Det er og blir et høysikkerhetsfengsel.

Hun mener regjeringen nå ser konsekvensen av at den har lagt ned sju åpne fengsler.

– Vi har advart mot dette, men det ble arrogant avvist av regjeringen, sier Aasen-Svensrud.

– Vi er midt i en pandemi. Er det ikke greit at regjeringen er pragmatisk?

– Regjeringen har kommet til Stortinget med mange tiltak for å bøte på konsekvenser av koronakrisen. Dette er ikke blant dem. Tvert imot har Stortinget bedt regjeringen vurdere å gjenåpne et av de åpne fengselene de har lagt ned.

Høyre: - Spesielt

Statssekretær Thor Kleppen Sættem (H) i Justisdepartementet viser til at soningskøen siden sommer er redusert fra over 1400 til 921. Det hadde ikke gått uten å bruke Agder fengsel, mener han.

– Det er spesielt at Ap heller vil ha lange soningskøer enn å bruke tilgjengelig kapasitet i toppmoderne fengsler. Det er ingen tvil om at regelverket åpner for at domfelte kan overføres til et mer restriktivt fengsel når plassmangel gjør det nødvendig. Arbeiderpartiet må gjerne kritisere regjeringens arbeid for å få ned soningskøene, men Agder fengsel er et bedre fengsel enn de fengslene Aasen-Svensrud ønsker gjenåpnet, sier han.

Fagforening: Annen frihetsberøvelse

De tillitsvalgte er ikke overbevist.

– Uansett hvordan du vrir på det, vil et høysikkerhetsfengsel være strengere enn et lavsikkerhetsfengsel, sier Heidi Tharaldsen.

Hun leder for Norsk fengsel- og friomsorgsforbunds lokallag i Agder. LO-forbundet organiserer ansatte på alle nivå i kriminalomsorgen.

Tharaldsen viser til at frihetsberøvelsen er en annen.

I fengselene med lav sikkerhet er fengselsbygningene låst om natten, men de innsatte låses ikke inn i cellene. Slik er det ikke i høysikkerhetsfengslene. I Agder fengsel er det innlåsing i tidsrommet 20.30 til 07.15 neste morgen.

Regionleder sørvest Elin-Sabine Hognestad i samme forbund mener også at regjeringen bryter loven.

– Det er et nytt bygg, og selvfølgelig er det gode fasiliteter der. Det er likevel ikke det samme som åpen soning, sier hun.

De tillitsvalgte er blant annet skeptisk til om de insatte vil få forlate fengselet med fengselbetjener for å gjøre nødvendige ærender eller dra på sosiale utlfukter.

Fengselslederen forsikrer imidlertid at det skal han få til. Det vil trolig være større mulighetert for dette i Froland fengsel enn i fengslene med lav sikkerhet, på grunn av størrelse og ressurser, opplyser han.