Politikk

Mot flertall for Høyres nye skattefradrag. Virkelighetsfjern holdning, mener Ap.

– En god intensjon som vi støtter, sier KrFs finanspolitiker Tore Storehaug om skattefradrag for unge under 30 i jobb. Ap-leder Jonas Gahr Støre mener det er «dyrt og lite effektivt».

– Løssluppent forhold til penger, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre om Høyres vedtak om nytt skattefradrag for unge i jobb.
 • Thomas Spence
 • Sigrid Gausen
  Journalist
 • Odd Inge Aas
  Journalist

Det brygger opp til strid rundt Høyres landsmøtevedtak om å innføre et nytt jobbskattefradrag for arbeidstagere under 30 år.

– I denne saken vil jeg bruke Erna Solbergs ord, da hun kommenterte et nesten identisk forslag i 2013. Dette er gammeldags Høyre-politikk, hvor man ikke tenker gjennom om man når målene med det man gjør. Det er å bruke pengene på et lite effektivt skattetiltak, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Han viser til at Solberg gikk imot jobbskattefradrag på Høyres landsmøte for åtte år siden.

– Jeg er enig i begge deler. Hvis det er dette Høyre vil gjøre for å få unge mennesker i arbeid, så har de et veldig løssluppent forhold til bruk av penger. At skattekutt til de som er i arbeid skal gjøre at arbeidsledige får det – viser en virkelighetsfjern holdning til hva som skal til for å få unge mennesker i jobb, sier Støre.

Ap-lederen mener tiltaket er dyrt og at effekten er tvilsom og dårlig dokumentert. Han kaller det klassisk Høyre-tenking.

– De tror det sitter ledig ungdom og tenker «oi, vi får 1000 kr i skattelette for å jobbe, da vil jeg det». Jeg har ikke møtt en eneste ungdom som tenker sånn, sier Støre.

Vil heller gi lønnstilskudd

Han vil heller bruke penger på et mer aktivt Nav med flere ansatte og sikre at det offentlige kan sikre arbeid og opplæring til unge som trenger det.

– Vi vil også bruke penger på lønnstilskudd som gjør at bedrifter velger å ta inn ungdom, sier Støre.

Han sier en av de største utfordringene på 2020-tallet blir kombinasjonen av mangel på arbeidskraft i en rekke bransjer, og at mange unge er ledige uten å ha de rette kvalifikasjonene.

– Det er noe en ny regjering må ta tak i umiddelbart, sier Støre.

«Å stimulere til at flest mulig ønsker å komme seg i fast jobb, det er noe av det viktigste vi gjør. Vi ser jo forskjellene på dem som er innenfor og utenfor arbeidslivet», sa statsråd Linda Hofstad Helleland, leder i Høyres programkomité, på landsmøtet forrige helg.

Hun mener erfaringene fra Sverige er gode.

– Enda flere blir motivert av at man får mer penger inn på konto hver måned. Motivasjonen for å komme seg i jobb blir sterkere, sier hun.

Et nytt skattefradrag vil gi staten milliardtap i inntekter. Størrelsen på fradraget, omfanget og innretningen på fradraget avgjør hvor stor summen blir.

I alle i jobb skattefradrag hver måned. Høyre har ikke vedtatt noe beløp. Finansminister Jan Tore Sanner sier at han vil sette i gang et arbeid for å konkretisere vedtaket fra landsmøtet.

Finanspolitikerne Tore Storehaug (f.v.) fra KrF, Mudassar Kapur (H) og Ola Elvestuen (V) er alle positive til et nytt skattefradrag.

KrF: La unge beholde mer lønn

KrFs finanspolitiske talsperson Tore Storehaug sier at også KrFs landsmøte vedtok en resolusjon om å «la unge som jobber beholde mer av opptjent lønn.»

– Den peker ikke eksplisitt på et jobbskattefradrag. Men i debatten på landsmøtet og i grunngivningen for å ta det inn, ble det vist til Sverige og muligheten til å ha en mer målrettet ordning, sier Storehaug.

Han understreker at han ikke kan «forhandle regjeringsplattformen her og nå».

– Men dette forslaget er i tråd med det landsmøtet vårt ønsket seg. Det er ett av tiltakene for å få folk i jobb, og må selvsagt følges opp med styrking av arbeidsmarkedstiltak for dem som er permanent utenfor, sier han.

KrFs resolusjon sier at «Vi må gjøre det billigere for bedrifter å ansette unge.» Partiet vil redusere arbeidsgiveravgiften for alle mellom 19 og 26 år med fire prosentpoeng ut 2022.

– Må ses sammen med klimatiltak

Venstres finanstalsmann Ola Elvestuen er også positiv og helt «sikker på at vi klarer å bli enige etter forhandlinger».

– Vår innfallsvinkel er at klimaavgifter og klimaskattefradrag er en del av helheten. Når vi går inn for et grønt skifte med økte klimaavgifter, må også skatt på arbeid tas ned, sier han.

Frps finanstalsperson Hans Andreas Limi sier at de «er opptatt av at unge enklere skal komme inn i arbeidslivet, og at folk skal beholde mer av pengene de tjener i egen lommebok.»

– Derfor ønskes alle forslag som senker folks skatter velkommen, sier Limi.

Han og Frp mener det er rom for mer skatte- og avgiftslettelse i Norge.

– Men om Høyre egentlig mener dette, er jeg usikker på. Finansminister Jan Tore Sanner sa for få uker siden at Høyre ikke ville prioritere lavere skatter, sier Limi.

Han vil kutte i bistandsbudsjettet og det han kaller kostbare symbolske klimatiltak.

Forslaget har altså flertall blant regjeringspartiene og Frp. Så gjenstår det å se om de har flertall etter høstens valg når neste års budsjett skal vedtas.

Les mer om

 1. Høyres landsmøte
 2. Stortingsvalget 2021
 3. Jonas Gahr Støre
 4. Jan Tore Sanner