Knallhard kritikk av våpeneksport til Emiratene, men ingen granskning

Opposisjonen retter ramsalt kritikk mot UD for den norske våpeneksporten til Emiratene. Men Ap og Sp vil hverken granske saken eller skjerpe reglene for norsk våpeneksport.

En soldat fra de jemenittiske regjeringsstyrkene gjør klar ammunisjon ved frontlinjen i Marib i Jemen. Det er ikke mulig å fastslå om ammunisjonen vi ser her, er ammunisjon som stammer fra Norge. Bildet er tatt 16. mars i år.

Riksrevisjonen konkluderte i februar med at det var betydelig risiko for at norsk krigsmateriell hadde kommet på avveie i borgerkrigen i Jemen. Tirsdag kveld behandlet Stortinget rapporten fra Riksrevisjonen.

– Svikten i politisk dømmekraft og svikten i kontrollen med våpeneksporten til Emiratene som er avdekket, fortjener at ordet skandale tas i bruk, sa SV-leder Audun Lysbakken.

– Det er fullstendig uholdbart at salg til land som deltok i Jemen-krigen, ikke ble stanset. Riksrevisjonen har avdekket en svikt som Stortinget ikke kan la være å følge opp, sa Lysbakken

De rødgrønne partiene stilte seg fullt og helt bak den sterke kritikken fra Riksrevisjonen.

Men: SVs forslag om gransking fikk bare støtte fra SV, Rødt og MDG.

Andre forslag fra SV og Rødt om umiddelbar stans i all våpeneksport til land som deltar i krigen i Jemen, og innstramminger i regelverk og praksis fikk bare disse partienes stemmer.

UD var bekymret for at våpen var på avveie

For halvannen uke siden avslørte Aftenposten at norske myndigheter tillot omfattende norsk våpeneksport til Emiratene til tross for at UD hadde klare mistanker om at norske våpen ble brukt i Jemen.

Opplysningene kom frem i et vedlegg til Riksrevisjonens rapport om norsk våpeneksport som UD har hemmeligstemplet etter sikkerhetsloven. Aftenposten har offentliggjort deler av det graderte dokumentet, fordi avisen mener innholdet har stor offentlig interesse. Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) har i etterkant opprettet tilsynssak.

I det hemmelige vedlegget fremgår det at UD ga klarsignal til våpeneksport til Emiratene etter at FNs ekspertpanel hadde konkludert med at den Saudi-ledede koalisjonen som intervenerte i Jemen i 2015, begikk grove brudd på folkeretten.

UD godkjente også eksport via to innkjøpsselskaper i regionen som FNs ekspertpanel hadde dokumentert at flere ganger hadde videresolgt våpen til Libya og opprørsgrupper.

Flere eksperter Aftenposten har snakket med, mener eksporten til Emiratene fra 2015 til 2018 er brudd med Stortingets vedtak (fra 1959) om at det ikke er tillatt å eksportere norske våpen til land i krig eller der krig truer.

Lysbakken: – Vanskelig å forstå

Lysbakken sa at regjeringen i årevis har sagt at man har en streng føre-var-linje når det gjelder eksport til landene som kriger i Jemen.

– Men rapporten fra Riksrevisjonen viser at det ikke er tilfelle. Politikken har ganske enkelt ikke vært i tråd med ånden i Stortingets vedtak om våpeneksport fra 1959. Eksporten til Emiratene burde åpenbart vært stanset, senest da landet gikk inn i krigen i Jemen, sa han.

SV-leder Audun Lysbakken.

Lysbakken reagerte på at Ap og Sp nøyer seg med kun sterk verbal kritikk.

– Det er skuffende, men også vanskelig å forstå. Kritikken fra Riksrevisjonen er så skarp at den burde fått konsekvenser, sier han.

Ap: Ser med stort alvor på saken

Eva Kristin Hansen (Ap) sier Ap ser med stort alvor på saken, selv om partiet ikke går med på en gransking.

– Det er et sterkt signal fra oss når vi stiller oss helt bak den alvorlige kritikken fra Riksrevisjonen.

Eva Kristin Hansen (Ap)

Hun mener en gransking eller gjennomgang av regelverket ville ha tatt lang tid og kanskje ikke gitt så store resultater.

– Det viktigste nå er å handle. Rydde opp, følge ekstra godt med og stille grundige spørsmål ved det som skjer fremover.

Det var i 2009, da Jonas Gahr Støre (Ap) var utenriksminister, at det ble åpnet opp for norsk våpeneksport til Emiratene.

– Har det hatt noe å si, når dere ikke vil ha en gransking eller gjennomgang?

– Overhodet ikke. Det har jeg ikke engang tenkt på, sier Hansen.

– Arbeidsplasser går foran alt

Gunvor Knag Fylkesnes, direktør i Redd Barna, er svært skuffet over at det hverken blir gransking eller en gjennomgang av regelverket.

– Dette var en tapt mulighet. Her hadde Stortingets kontrollkomité en enkel jobb. Riksrevisjonen hadde gjort en grundig jobb og pekt på alvorlige feil og mangler i UDs eksportkontroll. Likevel vil for eksempel ikke Ap gå lenger enn å gi verbal kritikk.

Gunvor Knag Fylkesnes.

– Hvorfor vil ikke Ap det, tror du?

– Det kan se ut som at våpenindustrien og norske arbeidsplasser går foran alt. Det er veldig synd. For her hadde man muligheten til å få en grundig gjennomgang av regelverket. Det er også nedslående at Stortinget ikke vil granske våpeneksporten til den Saudi-ledede koalisjonen som kriger i Jemen

Stortingsflertallet, bestående av regjeringspartiene Høyre, Venstre og KrF samt Frp, stilte seg bak deler av kritikken fra Riksrevisjon.

Men talspersoner fra disse partiene understreket samtidig at det ikke finnes sikker dokumentasjon på at norske våpen har kommet på avveie, slik også utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) sa i debatten.

Hun sier hun tar kritikken fra Riksrevisjonen på alvor, men mener det har vært tilstrekkelig beslutningsgrunnlag for våpeneksporten til Emiratene.