Tvangssammenslåing av kommuner vedtatt med én stemmes overvekt

Ingebjørg Godskesen (Frp) sto alene om å bryte med partilinjen. Dermed ble den omstridte og største kommunereformen på 50 år vedtatt i Stortinget.

Et samlet Stortinget møtte til avstemningen om kommunereformen. Det var nødvendig siden Sp på forhånd hadde varslet at de ville stille med alle sine representanter.

Etter en lang, opphetet debatt, og med alle 169 representantene tvunget til å være til stede under avstemningen i salen, ble den omstridte kommune- og regionreformen til Regjeringen vedtatt i torsdag kveld.

  • Antall fylkeskommuner kuttes fra dagens 19 til 11, og de skifter navn til regioner.
  • Antallet kommuner reduseres til 354. 11 tvangsvedtak som berører 14 kommuner måtte til for å få reformen i havn.

De nye kommunene og regionene skal etter planen være på plass innen 1. januar 2020. Opposisjonen har varslet at de ønsker å gjøre om vedtak hvis de vinner valget til høsten.

Ingebjørg Godskesen (t.h.) nektet å følge partilinjen og stemte mot regionreformen og bruken av tvang mot Agder-kommunene.

– Ikke flertall i folket

Underveis i debatten ble det blant annet hevdet at «fornuften er på ferie», og det ble sitert spørsmål fra velgere om kommunegrensene «var trukket opp på nachspiel».

– En vanskelig sak som handler om følelser, tilhørighet og mye mer, forklarte Frp-utbryteren Godskesen, som representerer Aust-Agder.

Mens regjeringspartienes talsmenn ellers mente det var bred enighet om de fleste forslagene, var opposisjonen av stikk motsatt oppfatning.

– Det er ikke flertall for denne reformen i det hele tatt. Det finnes et stortingsflertall, men det er et flertall som er presset på plass, sa Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

– Dette er ikke Stortinget verdig. Stem etter hjertet, stem etter programmet, oppfordret Sp-lederen også, uten hell.

Stemte imot noen av forslagene

Ingebjørg Godskesen brøt med sitt eget parti i tre av de konkrete avstemningene: Sammenslåing av Aust- og Vest-Agder til ett fylke, at Mandal, Marnardal og Lindesnes slås sammen til én kommune, og at Kristiansand, Søgne og Sogndalen slås sammen.

Det ble likevel vedtatt - med 85 mot 84 stemmer.

På forhånd var det knyttet spenning til om ytterligere én eller flere representanter fra det knappe flertallet ville bryte med partilinjen og torpedere kompromisset i noen av enkeltavstemningene. Men Godskesen ble alene om å stemme mot partilinjen.

I de andre avstemningene endte det 86 mot 83 stemmer. Høyre, Frp og Venstre var samlet for reform, mens Ap, SV, Sp, KrF og MDG stemte imot.

Ap-representant Lisbeth Berg-Hansen fra Bindal i dagens Nordland stilte i nordlandsbunad for å vise at hun ikke ønsker bli del av Nord-Trøndelag.

«Tvangsekteskap»

Som alltid i spørsmål om kommunesammenslåinger og bruk av tvang, utløste debatten sterke følelser knyttet til identitet og demokrati, og førte til skarp ordbruk som «tvunget i kne», «tvangsekteskap» og «overkjøring av lokaldemokratiet» i debatten.

Blant dem som reagerer sterkest mot bruken av tvang, er Lisbeth Berg-Hansen (Ap), fra Bindal i Nordland. Hennes kommune blir ikke bare sammenslått med Vikna, Nærø og Leka med tvang, men også flyttet ut av Nordland og inn i den nye, sammenslåtte regionen Trøndelag.

– Når du finner datteren din bevisstløs på badegulvet, og sønnen din våkner med sterke smerter i brystet, blir du opptatt av ambulansetjenesten. Det er forskjell på om ambulansen er 35 kilometer unna som i dag, eller 7 mil som den blir i fremtiden, sa Berg Hansen.

Hun stilte i Nordlands-bunad for å markere identiteten.

Kommunalkomiteens leder Helge André Njåstad (Frp) karakteriserer Stortingets avstemning over kommunereformen som en «historisk dag».

– Lang rekke tvangsekteskap

– En historisk dag uansett hva slags vedtak Stortinget måtte finne på.

Slik åpnet leder i Kommunal- og forvaltningskomiten, Helge André Njåstad (Frp), debatten om den største kommunereformen i Norge siden 1960-tallet.

– Her har Venstre opptrådt som Kirsten Giftekniv i en lang rekke tvangsekteskap, mente Karin Andersen (SV).

Helga Pedersen (Ap) angrep Frp for at de vanligvis sier de er opptatt av «folk flest» og folkeavstemninger, men at de nå «likevel vil overkjøre folkestyret og lokaldemokratiet.

– Når to representanter fra regjeringspartiene kan velte reformen, viser det hvor syltynn forankring den har, sa Pedersen.

Kommunalminister Jan Tore Sanner (H) har ledet Regjeringens arbgeid med kommunereformen. Her i samtale med KrF-leder Knut Arild Hareide, som var imot.

Sanner avviser overkjøring

– Vi ønsker likeverdige tjenester der folk bor. Stortinget har et overordnet ansvar for hvordan vi skal organisere landet vår , sier kommunalminster Jan Tore Sanner (H).

Han mener det har vært bred involvering over hele landet, og avviste påstander om at lokaldemokratiet er overkjørt.

–Vi har hatt en lang debatt, en opphetet debatt. Men vi er enig om det aller meste, sier Sanner.