SV varsler tøffe tak om petroleumspolitikk i budsjettforhandlingene

SV ruster seg til dragkamp om oljepolitikken: Krever at regjeringen går på nye, smertefulle nederlag - i tillegg til å beholde gjennomslagene fra tidligere forhandlignsrunder.

Lars Haltbrekken var nylig på tur ut på oljeplattformen Goliat sammen med energikomiteen. Her sammen med Aps energisjef på Stortinget, Marianne Sivertsen Næss.

Torsdag legger regjeringen frem sitt budsjettforslag. Likevel er det lenge til vi får vite hvordan neste års budsjett ser ut. Som mindretallsregjering må Støre-regjeringen få støtte i Stortinget for å få det gjennom.

Arbeiderpartiet har vedtatt at SV er foretrukken budsjettpartner.

SV har i tidligere runder fått gjennomslag i oljepolitikken. I fjorårets forhandlinger om inneværende budsjett fikk de utsatt 26. konsesjonsrunde. Det vil si en midlertidig stans i å gjøre nye, umodne deler av norsk sokkel tilgengelig for leting og utvinning av olje og gass.

Og da budsjettet skulle revideres, fikk de unntatt tre områder for leting.

Lars Haltbrekken er miljøpolitisk talsperson for SV og varlser at de denne høsten kommer til å kreve mer - i tillegg til et krav om å beholde de to tidligere gjennomslagene består.

Han skisserer fem områder hvor SV vil sette inn støtet:

  • Minske eller skrote oljeskattepakken.
  • Forhindre utbygging av Wisting-feltet
  • Stans i leting i TFO-områder (tildeling i forhåndsdefinerte områder). I motsetning til de nummererte konsesjonsrundene, som tar for seg umodne deler av sokkelen, handler de årlige TFO-rundene om leting på modne deler av sokkelen, som allerede er åpnet for petroleumsvirksomhet.
  • Sette nye grenser for leting etter olje og gass

– Vi trenger en kraftig endring av norsk olje- og gasspolitikk. Vi ser at stortingsflertallet ikke har innsett det ennå. Så vi kommer til å jobbe de tre årene vi har igjen av denne stortingsperioden for å få på plass denne endringen. Det skal vi gjøre både gjennom budsjettavtaler og andre forhandlinger som kommer, sier Haltbrekken.

I tillegg har SV lagt frem et enkeltforslag i trondebatten, som også kan gi en pekepinn for de kommende forhandlingene:

«Stortinget ber regjeringen innføre et vern mot petroleumsvirksomhet, gjennom opprettelse av petroleumsfrie områder, i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, Mørefeltene, Jan Mayen, Skagerak, kystnære strøk, samt den faglig definerte iskantsonen.»

Les også

Har det norske oljeeventyret flere kapitler?

Mener skroting av oljeskattepakken kan bedre inflasjon

Spesielt den såkalte oljeskattepakken er noe SV gjerne skulle strøket over i budsjettforhandlingene.

Ordningen ble innført under pandemien og er en gunstig skattepakke for petroleumsnæringen. Alle prosjekter som søker om å få bygge ut funn innen årsskiftet og godkjent i løpet av 2023, blir innlemmet i denne pakken. Det har ført til et rush av søknader.

Regjeringen har i lang tid varslet at budsjettet blir stramt. Noe av grunnen til dette er for å unngå å pumpe mer penger inn i økonomien, som kan føre til økt inflasjon.

SV mener det letteste grepet for regjeringen nå, er å endre eller skrote oljeskattepakken.

– Særlig nå når oljeselskapene tjener penger som gress, det er helt vanvittig at de skal ha skattelette. Du har inflasjonsproblemer allerede. Da må man iallefall prioritere å bruke statens penger inn mot det som monner, sier Birgit Oline Kjerstad, som sitter i energi og miljøkomiteen sammen med Haltbrekken for SV.

Haltbrekken legger ikke skjul på at dette kan bli vanskelig.

– Hele oljeskattepakken virker relativt fastsementert av Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Høyre og Frp.

Haltbrekken viser til at det er to ting man kan gjøre om den ikke skal skrotes helt. Enten gjøre noe med fristen for å levere planer for utbygging og drift av nye funn eller gjøre noe med fristen for når planene skal stemmes over på Stortinget.

Krever at utslippene går ned i neste budsjett

Et annet sentralt punkt for SV er at budsjettet skal føre til økt utslippskutt.

– Vi må få en langt tøffere miljøpolitikk neste år enn i år. Og regjeringen kan ikke gjenta samme feilen som i fjor, hvor de kuttet mindre enn Erna Solberg. Det er ganske godt gjort.

Det er på oljepolitikk det er størst avstand mellom SV og regjeringen, mener Haltbrekken.

– Europa er i en energikrise. Er det riktig å bremse norsk gassproduksjon nå?

– Ingen har foreslått å redusere gassproduksjonen i dag. Vi støtter den økningen i eksport av gass som Norge har lagt til rette for i dag.

– Men deres forslag vil jo bremse produksjonen i fremtiden?

– Å utvikle nye felt vil ikke hjelpe Europa før om flere år. Å finne, legge planer og bygge ut felt vil ta mange år. Det er i dag de trenger kraft. Om noen år vil det være løst med fornybart.