Helseminister Bent Høie skapte forvirring om når de tekniske problemene på ambulanseflyene ble kjent for ham

Opposisjonen i Stortinget skvatt til da helseminister Bent Høie fortalte at han alt i august fikk vite om de tekniske problemene med ambulanseflyene. Senere rettet han på seg selv.

Helseminister Bent Høie fikk mye å svare for i Stortinget.
  • Alf Ole Ask

Det var i replikkveksling med Aps helsepolitiske talsperson Ingvild Kjerkol at helseminister Bent Høie opplyste at han i august var kjent med at noen av flyene til Babcock hadde tekniske problemer.

Dette kom som en overraskelse på opposisjonen.

Ap-leder Jonas Gahr Støre sa at det var oppsiktsvekkende å høre at helseminister Bent Høie sa at de tekniske problemene hadde vært kjent siden august.

– Særlig fordi statsminister Erna Solberg i trontaledebatten i oktober sa at beredskapen er bedre enn før. Det viser seg at Høie og Solbergs beskrivelse er teoretisk, sier Støre til Aftenposten.

Men helt på tampen av møtet i Stortinget kom Høie med en ny forklaring.

Høie: Formulert meg så det kunne misforstås

Høie opplyste at han hadde formulert seg slik at det kunne misforstås. Han hadde ikke kjent til de konkrete problemene som førte til at fem fly ble satt på bakken lørdag, før i helgen. Men det var snakk om andre tekniske problemer.

– Kan du si konkret hva slags tekniske problemer du ble gjort kjent med?

– Nei, det er detaljer vi må komme tilbake til i en senere redegjørelse, sier Høie til Aftenposten.

Høie forklarer at Babcock i august ble klar over tekniske problemer under innflyvning. Dette ble tatt opp med flyleverandøren og man trodde en i fellesskap hadde løst problemet. Da det dukket opp igjen på nytt, ble de fem flyene i helgen satt på bakken og helseministeren ble orientert.

Kjerkol overrasket

Den nye forklaringen roer ikke ned opposisjonen.

– Dersom luftambulansetjenesten som er kontraktspart her, har visst om dette siden august, er jeg overrasket over om ledelsen der har statsrådens tillit. Om operatøren har visst om dette og ikke varslet om det, er det også sterkt kritikkverdig, sier Ingvild Kjerkol (A) om den nye forklaringen til Høie.

Kjerkol sier hun imøteser redegjørelsen fra statsråden, men understreker at det nå er viktigst å løse krisen.

Ambulansefly utenfor hangaren til Babcock i Tromsø. Fire av disse står nå på bakken på grunn av tekniske problemer.

Fire fly på bakken

Det var lørdag at luftambulanseoperatøren Babcock varslet om at de hadde satt fem av totalt elleve ambulansefly på bakken på grunn av tekniske uregelmessigheter. Søndag kveld opplyste selskapet at ett av de fem flyene var klarert og klart for å bli satt inn i tjeneste igjen.

Les også: Krav om å bryte kontrakten med Babcock

Selskapet kan ikke si når de andre flyene er tilbake i tjeneste. Men fra Stortingets talerstol lovet Høie at man kunne leie inn ledige fly fra den forrige operatøren. Det synes opposisjonen var positive signaler.

Burde reagert

SVs Torgeir Knag Fylkesnes som kommer fra Troms var blant dem som reagerte på statsrådens uttalelser. Men han er også kritisk til håndteringen av de tekniske problemene.

– Det er veldig spesielt at man sier det ble oppdaget en teknisk svikt i et fly og at det da ikke fører til at alle av samme stype settes på bakken for å sjekke dette. Det gjør man ikke her. I stedet utsettes pasienter og ansatte for økt risiko, sier SV-representanten.

Til VG truer han med mistillit.

– De neste dagene blir avgjørende for opposisjonen. Vi vurderer mistillitsforslag mot Bent Høie, for det han har gjort har vært alt annet enn tillitvekkende. Vi kommer til å følge ham med argusøyne i tiden som kommer, sier Knag Fylkesnes.


Kjersti Toppe fra Sp mener at Høies uttalelser gjør at Sp kommer til å utfordre Høie til å straks komme tilbake til Stortinget med en bred redegjørelse.

Hun sier at etter dagens debatt er det flere spørsmål enn svar og at situasjonen forverrer seg. Hun viser blant annet til at Helse Nord har satt krisestab og innspill fra flyverforbundet om å sette alle fly på bakken.

Aps helsepolitiske talsperson Ingvild Kjerkol.

Flygerforbundet: Stans alle

Det økte temperaturen i Stortinget at Flygerforbundet mener myndighetene må vurdere å ta alle ambulansefly ut av drift, fremgår det i en bekymringsmelding sendt fra Norsk Flygerforbund.

Meldingen er sendt på bakgrunn av henvendelser fra forbundets medlemmer i Luftambulansetjenestens Flygerforening (LTF) til Luftfartstilsynet søndag, melder VG.

Ifølge Flygerforbundet har flyverne i lang tid følt på en usikkerhet på grunn av manglende forbedring av tjenesten.

Høie besvarte mye av kritikken for tiltak om flysikkerhet at dette var noe selskapet og luftfartstilsynet var de rette til å vurdere og at han hadde tillit til dem.

Høie viste til at det siden august har operatøren jobbet for å løse utfordringene.

– Når man ikke klarte å løse dette som man hadde gjort tidligere, valgte man å sette de fire flyene på bakken for å få assistanse fra fabrikanten til å løse problemet, forklarte han.

Stortinget behandler i dag helsebudsjettet. Men det er luftambulansekrisen i nord som kanskje er den heteste politiske saken i dagens debatt.